Is-is-fonds PE. - Personal correspondence,

Ardal dynodi

Cod cyfeirnod

PE.

Teitl

Personal correspondence,

Dyddiad(au)

  • 1582-1950. (Creation)

Lefel y disgrifiad

Is-is-fonds

Maint a chyfrwng

18 bundles, 70 folders, 9 envelopes.

Ardal cyd-destun

Enw'r crëwr

Hanes archifol

Ffynhonnell

Ardal cynnwys a strwythur

Natur a chynnwys

Private letters of the families of Maurice, Owen and Ormsby-Gore of Clenennau and Brogyntyn, 1587-1950, the Godolphin family of Abertanat, 1698-1764 and other individuals who were connected with them by marriage, friendship or official business, 1582-1933, frequently accompanied by copies, drafts or originals of outgoing correspondence and relevant letters from third parties. The range of subjects includes personal and social matters; local government; political news; contemporary national and local events; lawsuits; questions of title and inheritance; trusts; debts, mortgages and other financial matters; family history; the education and careers of individuals; property purchases and estate business in North Wales, Shropshire and Ireland, where this is inseparable from other topics.

Gwerthuso, dinistrio ac amserlennu

Croniadau

System o drefniant

Arranged into three groups of correspondence relating to the Maurice, Owen and Ormsby-Gore families; the Godolphin family and miscellaneous individuals.

Ardal amodau mynediad a defnydd

Amodau rheoli mynediad

Readers consulting modern papers in the National Library of Wales are required to abide by the conditions set out in information provided when applying for their Readers' Tickets, whereby the reader shall become responsible for compliance with the Data Protection Act 2018 and the General Data Protection Regulation 2018 in relation to any processing by them of personal data obtained from modern records held at the Library. = Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau modern yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru gydymffurfio â Deddf Warchod Data 2018 a Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol 2018 yng nghyd-destun unrhyw brosesu ganddynt o ddata personol a gasglwyd o gofnodion modern sydd ar gadw yn y Llyfrgell. Nodir y manylion yn yr wybodaeth a roddir wrth wneud cais am Docyn Darllen

Amodau rheoli atgynhyrchu

Usual copyright laws apply

Iaith y deunydd

Sgript o ddeunydd

Nodiadau iaith a sgript

Cyflwr ac anghenion technegol

Cymhorthion chwilio

Cymorth chwilio a gynhyrchir

Ardal deunyddiau perthynol

Bodolaeth a lleoliad y gwreiddiol

Bodolaeth a lleoliad copïau

Unedau o ddisgrifiad cysylltiedig

Letters relating specifically to routine estate administration are in EA.

Further 16th-17th century correspondence of the Maurices, Owens and other individuals is in Clenennau Letters and Papers.

Disgrifiadau cysylltiedig

Ardal nodiadau

Nodiadau

Title of sub-sub-fonds supplied by content.

Nodiadau

Preferred citation: PE.

Dynodwr(dynodwyr) eraill

Virtua system control number

Pwyntiau mynediad

Pwyntiau mynediad lleoedd

Pwyntiau mynediad Genre

Ardal rheolaeth disgrifiad

Dynodwr disgrifiad

Dynodwr sefydliad

Llyfrgell Genedlaethol Cymru = The National Library of Wales

Rheolau a/neu confensiynau a ddefnyddiwyd

Statws

Lefel manylder disgrifiad

Dyddiadau creadigaeth adolygiad dilead

Iaith(ieithoedd)

Sgript(iau)

Ffynonellau

Ardal derbyn