Fonds GB 0210 TYDJONES - Papurau Tydfor Jones

Identity area

Reference code

GB 0210 TYDJONES

Title

Papurau Tydfor Jones

Date(s)

  • [1931]-1993 (Creation)

Level of description

Fonds

Extent and medium

3 bocs bach (0.086 metrau ciwbig).

Context area

Name of creator

(1934-1983)

Biographical history

Yr oedd Tydfor Jones yn fardd a diddanwr a anwyd ar 2 Medi 1934 yn Nolwylan, Cwmtydu. Yr oedd yn unig blentyn i Evan George a Hetty Jones. Y mae ei enw yn gyfuniad o ‘Tydu’ a ‘môr’. Enw barddol ei Dad oedd ‘Sioronwy’ ac ef oedd y degfed o ddeuddeg plentyn fferm enwog y Cilie. Symudodd y teulu i fferm Y Gaerwen pan oedd Tydfor tua dwy flwydd oed.
Priododd Margaret Ann Jones (Ann Tydfor) ar 28 Mawrth 1978. Yr oedd yn aelod o‘r grŵp Adar Tydfor. Ef oedd yn gyfrifol am y sgriptiau a’r sgetsus gan gyfansoddi geiriau’r caneuon i gyd ac ef hefyd oedd arweinydd y noson. Roedd yn gyn gyfrannwr cyson i’r rhaglen radio ‘Penigamp’ ar ddechrau’r 1970au. Bu farw ar 20 Mehefin 1983 drwy ddamwain dractor ar ei fferm.

Archival history

Immediate source of acquisition or transfer

Mrs Mair Williams; Caernarfon; Rhodd; Chwefror a Rhagfyr 2019; 99915344702419.

Content and structure area

Scope and content

Papurau'r bardd Tydfor Jones, [1931]-1993, yn cynnwys ei gerddi cynnar, cerddi'r gyfrol Rhamant a hiwmor a Tydfor a gyhoeddwyd yn 1993, ynghyd â phapurau'n ymwneud â Bois y Cilie, yn arbennig ei ewythr John (Tydu) Jones a ymfudodd i Ganada. = Papers of the poet Tydfor Jones, [1931]-1993, comprising his early poems, poems for Rhamant a hiwmor a Tydfor published in 1993, together with papers relating to Bois y Cilie, especially his uncle John (Tydu) Jones who emigrated to Canada.

Appraisal, destruction and scheduling

Accruals

System of arrangement

Trefnwyd yn bedair cyfres yn LlGC: Cerddi, Rhamant a hiwmor Tydfor, Y Gaerwen a Bois y Cilie.

Conditions of access and use area

Conditions governing access

Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau modern yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru gydymffurfio â Deddf Gwarchod Data 1998 yng nghyd-destun unrhyw brosesu ganddynt o ddata personol a gasglwyd o gofnodion modern sydd ar gadw yn y Llyfrgell. Nodir y manylion yn yr wybodaeth a roddir wrth wneud cais am Docyn Darllen.

Conditions governing reproduction

Amodau hawlfraint arferol.

Language of material

Script of material

Language and script notes

Physical characteristics and technical requirements

Finding aids

Allied materials area

Existence and location of originals

Existence and location of copies

Related units of description

Trosglwyddwyd ffotograffau i gasgliad ffotograffau LlGC.

Related descriptions

Notes area

Note

Mae’r dyddiad creu olaf wedi iddo farw, oherwydd ceir papurau yn ymwneud â chyfrol o’i farddoniaeth a gyhoeddwyd ddeng mlynedd ar ôl ei farwolaeth.

Alternative identifier(s)

Alma system control number

Access points

Subject access points

Place access points

Name access points

Genre access points

Description control area

Description identifier

Institution identifier

Rules and/or conventions used

Wrth lunio'r disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH.

Status

Level of detail

Dates of creation revision deletion

Chwefror 2020.

Language(s)

Script(s)

Sources

Defnyddiwyd y ffynonellau canlynol wrth lunio'r catalog: Ann Tydfor (golygydd), Rhamant a hiwmor Tydfor (Llandysul, 1993), Jon Meirion Jones, Teulu'r Cilie (Llandysul, 1999) a 'Colli Ann Tydfor yn 80 oed - y cysylltiad olaf â beirdd y Cilie' ar wefan Golwg 360 [https://golwg360.cymru/newyddion/cymru/534869-colli-tydfor-cysylltiad-olaf-beirdd-cilie, gwelwyd 14 Ionawr 2020].

Archivist's note

Lluniwyd gan Ann Francis Evans.

Accession area

Related subjects

Related people and organizations

Related genres

Related places