Jones, Tydfor

Identity area

Type of entity

Person

Authorized form of name

Jones, Tydfor

Parallel form(s) of name

Standardized form(s) of name according to other rules

Other form(s) of name

Identifiers for corporate bodies

Description area

Dates of existence

1934-1983

History

Yr oedd Tydfor Jones yn fardd a diddanwr a anwyd ar 2 Medi 1934 yn Nolwylan, Cwmtydu. Yr oedd yn unig blentyn i Evan George a Hetty Jones. Y mae ei enw yn gyfuniad o ‘Tydu’ a ‘môr’. Enw barddol ei Dad oedd ‘Sioronwy’ ac ef oedd y degfed o ddeuddeg plentyn fferm enwog y Cilie. Symudodd y teulu i fferm Y Gaerwen pan oedd Tydfor tua dwy flwydd oed.
Priododd Margaret Ann Jones (Ann Tydfor) ar 28 Mawrth 1978. Yr oedd yn aelod o‘r grŵp Adar Tydfor. Ef oedd yn gyfrifol am y sgriptiau a’r sgetsus gan gyfansoddi geiriau’r caneuon i gyd ac ef hefyd oedd arweinydd y noson. Roedd yn gyn gyfrannwr cyson i’r rhaglen radio ‘Penigamp’ ar ddechrau’r 1970au. Bu farw ar 20 Mehefin 1983 drwy ddamwain dractor ar ei fferm.

Places

Legal status

Functions, occupations and activities

Mandates/sources of authority

Internal structures/genealogy

General context

Relationships area

Access points area

Occupations

Control area

Authority record identifier

n 95057391

Institution identifier

Rules and/or conventions used

aacr2

Status

Level of detail

Dates of creation, revision and deletion

Language(s)

Script(s)

Sources

lcsh

Maintenance notes

  • Clipboard

  • Export

  • EAC