fonds GB 0210 TJMORGAN - Papurau T. J. Morgan,

Ardal dynodi

Cod cyfeirnod

GB 0210 TJMORGAN

Teitl

Papurau T. J. Morgan,

Dyddiad(au)

  • 1862-1987 (crynhowyd [1940]-1986) / (Creation)

Lefel y disgrifiad

fonds

Maint a chyfrwng

0.105 metrau ciwbig (7 bocs)

Ardal cyd-destun

Enw'r crëwr

Hanes bywgraffyddol

Ysgrifwr ac ysgolhaig oedd Thomas John Morgan. Fe'i ganed yn Y Glais, Abertawe yn 1907. Aeth i Goleg Prifysgol Abertawe a Choleg Prifysgol Dulyn cyn cael swydd fel darlithydd yn Adran y Gymraeg, Coleg Prifysgol Caerdydd, a threulio cyfnod fel gwas sifil yn ystod yr Ail Ryfel Byd. Treuliodd ddeng mlynedd yn Gofrestrydd Prifysgol Cymru, o 1951 hyd 1961 pan benodwyd ef yn Athro'r Gymraeg yn Abertawe. Yn 1946 penodwyd T. J. Morgan yn gyd-olygydd Y Llenor, ac ef a olygodd y rhifyn olaf sef rhifyn coffa i W. J. Gruffydd, golygydd gwreiddiol Y Llenor, yn 1955. Cyhoeddodd a chyflwynodd nifer o weithiau ysgolheigaidd yn ogystal. Bu farw yn 1986.

Hanes archifol

Bu papurau T. J. Morgan yn nwylo ei deulu cyn cyrraedd y Llyfrgell. Derbyniodd yr Athro Henry Lewis bapurau Llewellyn Llewellyn yn rodd (ni wyddys oddi wrth bwy) cyn iddo yntau eu rhoi yn rodd i T. J. Morgan.

Ffynhonnell

Rhodd gan Mrs T. J. Morgan, Dr. Prys Morgan a Mr Rhodri Morgan, Abertawe, 1987; A1987/42.

Ardal cynnwys a strwythur

Natur a chynnwys

Casgliad o lythyrau a chyfansoddiadau a anfonwyd at W. J. Gruffydd a T. J. Morgan ar gyfer eu cynnwys yn Y Llenor, 1891-1988. Ceir hefyd bapurau a gasglwyd gan T. J. Morgan, sef papurau Llewellyn Llewellyn (Llywelyn Ddu o Lan Tawe), Abertawe, [c. 1880]-[c. 1924]; papurau'r Parch Ben Davies, Panteg, 1862-1964; ychydig o bapurau R. G. Berry a phapurau T. J. Morgan ar R. G. Berry, 1885-1962; a thair cyfrol o dorion papur newydd, 1850-1950.

Gwerthuso, dinistrio ac amserlennu

Action: Cadwyd yr holl bapurau a roddwyd i'r Llyfrgell..

Croniadau

Ni ddisgwylir ychwanegiadau.

System o drefniant

Trefnwyd yn bedwar grŵp: papurau Llewellyn Llewellyn, papurau Ben Davies, casgliad R. G. Berry, a phapurau'r Llenor. Ceir hefyd un gyfres o gyfrolau amrywiol.

Ardal amodau mynediad a defnydd

Amodau rheoli mynediad

Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau diweddar yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data'.

Amodau rheoli atgynhyrchu

Amodau hawlfraint arferol.

Iaith y deunydd

  • Cymraeg
  • Saesneg

Sgript o ddeunydd

Nodiadau iaith a sgript

Cymraeg, Saesneg.

Cyflwr ac anghenion technegol

Cymhorthion chwilio

Ceir copi caled o'r rhestr yn LlGC.

Cymorth chwilio

Ardal deunyddiau perthynol

Bodolaeth a lleoliad y gwreiddiol

Bodolaeth a lleoliad copïau

Unedau o ddisgrifiad cysylltiedig

Ceir pamffledi a brynwyd gan T. J. Morgan yn LlGC. Gweler hefyd ddisgrifiadau'r grwpiau.

Disgrifiadau cysylltiedig

Ardal nodiadau

Nodiadau

Crëwyd y teitl ar sail cynnwys yr archif. Casglodd T. J. Morgan nifer o bapurau a grëwyd cyn ei eni, a cheir nodiadau gan Prys Morgan wedi marwolaeth T. J. Morgan.

Dynodwr(dynodwyr) eraill

Virtua system control number

vtls004315511

GEAC system control number

(WlAbNL)0000315511

Pwyntiau mynediad

Pwyntiau mynediad lleoedd

Pwyntiau mynediad Enw

Pwyntiau mynediad Genre

Ardal rheolaeth disgrifiad

Dynodwr disgrifiad

Dynodwr sefydliad

Rheolau a/neu confensiynau a ddefnyddiwyd

Wrth lunio y disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LLGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH.

Statws

Lefel manylder disgrifiad

Dyddiadau creadigaeth adolygiad dilead

Ionawr 2004.

Iaith(ieithoedd)

  • Cymraeg

Sgript(iau)

Ffynonellau

Nodyn yr archifydd

Crëwyd gan Hywel Gwynn Williams. Defnyddiwyd y ffynonellau canlynol wrth lunio'r catalog: Cydymaith i Lenyddiaeth Cymru, gol. Meic Stephens (Caerdydd, 1997), Y Bywgraffiadur Cymreig hyd 1940 (Llundain, 1953), 'Llyfr Ffugenwau' (LlGC);

Ardal derbyn

Pobl a sefydliadau cysylltiedig

Genres cysylltiedig

Lleoedd cysylltiedig

Storfa ffisegol

  • Text: Papurau T. J. Morgan.