Fonds GB 0210 JOHMAS - Papurau John Thomas (Ffotograffydd)

Ardal dynodi

Cod cyfeirnod

GB 0210 JOHMAS

Teitl

Papurau John Thomas (Ffotograffydd)

Dyddiad(au)

  • [1867x2018] (Creation)

Lefel y disgrifiad

Fonds

Maint a chyfrwng

0.009 m³ (1 bocs bach)

Ardal cyd-destun

Enw'r crëwr

Hanes bywgraffyddol

Hanes archifol

Ffynhonnell

Rhoddwyd gan Mr Huw Davies, Rhuthun, gor-ŵyr John Thomas, ym Mehefin 2018.

Ardal cynnwys a strwythur

Natur a chynnwys

Papurau'r ffotograffydd John Thomas, Lerpwl, gan gynnwys atgofion teithio a nodiadau John Thomas ar hanes y Cambrian Gallery ac am enwogion Cymreig; deunydd print yn gysylltiedig â'r oriel; a deunydd amrywiol mwy diweddar yn ymwneud â John Thomas a'i fusnes ffotograffiaeth.

Gwerthuso, dinistrio ac amserlennu

Croniadau

System o drefniant

Ardal amodau mynediad a defnydd

Amodau rheoli mynediad

Amodau rheoli atgynhyrchu

Iaith y deunydd

  • Saesneg
  • Cymraeg

Sgript o ddeunydd

Nodiadau iaith a sgript

Cyflwr ac anghenion technegol

Cymhorthion chwilio

Ardal deunyddiau perthynol

Bodolaeth a lleoliad y gwreiddiol

Bodolaeth a lleoliad copïau

Unedau o ddisgrifiad cysylltiedig

Trosglwyddwyd ffotograffau, yn cynnwys portreadau o aelodau teulu John Thomas, i gasgliad graffeg LlGC ym mis Mehefin 2018. Mae dros 3000 o negyddion a brynwyd oddi wrth John Thomas gan yr addysgwr a'r hanesydd Syr O M Edwards er mwyn darlunio'r cylchgrawn Cymru bellach yn rhan o gasgliad ffotograffau Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Holwch os am gael mynediad.

Disgrifiadau cysylltiedig

Ardal nodiadau

Nodiadau

Ganed John Thomas, ffotograffydd, yn Llanfair Clydogau, Ceredigion ym mis Ebrill 1838, yn fab i labrwr. Wedi gadael yr ysgol cafodd swydd mewn siop ddillad yn Llanbedr-Pont-Steffan, cyn symud, ym 1853, i weithio yn yr un maes yn Lerpwl. Oherwydd cyflwr ei iechyd, fe’I gorfodwyd i chwilio am waith yn yr awyr agored, a derbyniodd swydd fel asiant teithiol ar hyd ffordd Lerpwl i Gaergybi ar ran cwmni oedd yn gwerthu deunydd ysgrifennu a cartes-de-visite, sef ffasiwn newydd ar ffurf ffotograffau bychain o enwogion (gan fwyaf) a ddechreuodd ymddangos ym Mhrydain tua 1857. Wedi iddo sylweddoli nad oedd yr un Cymro na Chymraes ymhlith y delweddau hyn, aeth John Thomas ati I ddysgu’r grefft o ffotograffiaeth a dechrau tynnu lluniau o bregethwyr Cymreig adnabyddus. Ym 1863, daeth yn reolwr ar stiwdio ffotograffig Harry J. Emmens yn Lerpwl, lle bu’n arbenigo ar ddelweddau o weinidogion Anghydffurfiol, ac, ym 1867, cychwynnodd ei fusnes ffotograffig ei hunan o’r enw y Cambrian Gallery (neu'r Oriel Gymreig), busnes a ffynnodd am oddeutu deugain mlynedd. Tra gofalai ei wraig am agweddau gweinyddol y busnes, teithiodd John Thomas ledled Cymru yn tynnu lluniau o’r tirlun a’r bobl, nid yn unig pobl nodedig megis beirdd, cantorion a gweinidogion ond hefyd y bobl gyffredin – y siopwyr, amaethwyr, labrwyr, gwragedd tŷ a gweision a morynion, yn ogystal â thrigolion y tlotai, y carchardai a’r strydoedd cefn. Bu farw John Thomas yn nhŷ ei fab, Albert Ivor Thomas, ym mis Hydref 1905, a’I gladdu ym Mynwent Anfield, Lerpwl. Trwy gyfrwng ei ddelweddau rhoddodd ar gof a chadw rhai o ddatblygiadau pwysicaf y cyfnod, megis dyfodiad y rheilffyrdd ac adeiladu’r cronfeydd dŵr, a datblygodd ei gasgliad ffotograffau yn gofnod gwerthfawr o fywyd a hanes Cymru ar ddiwedd y 19eg ganrif.

Dynodwr(dynodwyr) eraill

Alma system control number

99879343802419

Pwyntiau mynediad

Pwyntiau mynediad lleoedd

Pwyntiau mynediad Enw

Pwyntiau mynediad Genre

Ardal rheolaeth disgrifiad

Dynodwr disgrifiad

Dynodwr sefydliad

Rheolau a/neu confensiynau a ddefnyddiwyd

Statws

Lefel manylder disgrifiad

Dyddiadau creadigaeth adolygiad dilead

Iaith(ieithoedd)

Sgript(iau)

Ffynonellau

Nodyn yr archifydd

Lluniwyd y disgrifiad gan Bethan Ifan, Gorffennaf 2018.

Ardal derbyn

Pobl a sefydliadau cysylltiedig

Genres cysylltiedig

Lleoedd cysylltiedig