Fonds GB 0210 DEWSONES - Papurau Dewi Stephen Jones

Ardal dynodi

Cod cyfeirnod

GB 0210 DEWSONES

Teitl

Papurau Dewi Stephen Jones

Dyddiad(au)

  • 1980-2019 (Creation)

Lefel y disgrifiad

Fonds

Maint a chyfrwng

1 bocs mawr, 1 bocs bach (0.038 metrau ciwbig)

Ardal cyd-destun

Enw'r crëwr

Hanes bywgraffyddol

Yr oedd Dewi Stephen Jones yn fardd a beirniad a oedd yn hanu o’r Ponciau, Rhosllannerchrugog, ac yn fab i Stephen a Lottie Jones. Ganwyd ef yn 1940. Enillodd Wobr Griffith John Williams yn 1995 am ei gyfrol o farddoniaeth Hen ddawns (1993). Lluniodd ddwy astudiaeth ar farddoniaeth Bobi Jones yn y gyfres Llên y Llenor ac roedd yn cyfrannu’n gyson i gylchgrawn Barddas ac eraill. Cyhoeddwyd ei ail gyfrol o farddoniaeth Ffynhonau uchel yn 2012. Bu farw ar 14 Ionawr 2019.

Hanes archifol

Ffynhonnell

Ms Jenifer Jones (cyfneither); Wrecsam; Rhodd; Gorffennaf 2019; 99988706602419.
Mr John Elwyn Davies (cefnder); Penbedw; Rhodd; Hydref 2019; 99988706602419.

Ardal cynnwys a strwythur

Natur a chynnwys

Papurau'r bardd Dewi Stephen Jones, 1980-2019, yn cynnwys drafftiau o gerddi, llythyrau oddi wrth Anne Stevenson, Bobi Jones ac Alan Llwyd, ynghyd â theyrngedau a roddwyd iddo yn dilyn ei farwolaeth yn 2019. = Papers of the poet Dewi Stephen Jones, 1980-2019, including letters from Anne Stevenson, Bobi Jones and Alan Llwyd, together with tributes on his death.

Gwerthuso, dinistrio ac amserlennu

Croniadau

System o drefniant

Trefnwyd yn LlGC yn ddwy gyfres: Rhodd Gorffennaf 2019 a Rhodd Hydref 2019.

Ardal amodau mynediad a defnydd

Amodau rheoli mynediad

Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau modern yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru gydymffurfio â Deddf Gwarchod Data 1998 yng nghyd-destun unrhyw brosesu ganddynt o ddata personol a gasglwyd o gofnodion modern sydd ar gadw yn y Llyfrgell. Nodir y manylion yn yr wybodaeth a roddir wrth wneud cais am Docyn Darllen.

Amodau rheoli atgynhyrchu

Amodau hawlfraint arferol.

Iaith y deunydd

Sgript o ddeunydd

Nodiadau iaith a sgript

Cyflwr ac anghenion technegol

Cymhorthion chwilio

Ardal deunyddiau perthynol

Bodolaeth a lleoliad y gwreiddiol

Bodolaeth a lleoliad copïau

Unedau o ddisgrifiad cysylltiedig

Disgrifiadau cysylltiedig

Ardal nodiadau

Dynodwr(dynodwyr) eraill

Alma system control number

99988706602419

Pwyntiau mynediad

Pwyntiau mynediad pwnc

Pwyntiau mynediad lleoedd

Pwyntiau mynediad Enw

Pwyntiau mynediad Genre

Ardal rheolaeth disgrifiad

Dynodwr disgrifiad

Dynodwr sefydliad

Rheolau a/neu confensiynau a ddefnyddiwyd

Wrth lunio'r disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH.

Statws

Lefel manylder disgrifiad

Dyddiadau creadigaeth adolygiad dilead

Hydref 2020.

Iaith(ieithoedd)

Sgript(iau)

Ffynonellau

Defnyddiwyd y ffynonellau canlynol wrth lunio'r catalog: Meic Stephens (gol.), Cydymaith i lenyddiaeth Cymru (Caerdydd, 1997), Dewi Stephen Jones, Ffynhonnau uchel (Llandysul, 2012) a phapurau yn yr archif.

Nodyn yr archifydd

Lluniwyd gan Ann Francis Evans.

Ardal derbyn

Pynciau cysylltiedig

Pobl a sefydliadau cysylltiedig

Genres cysylltiedig

Lleoedd cysylltiedig