Mynachlog-ddu (Wales)

Taxonomy

Code

Scope note(s)

Source note(s)

Display note(s)

Hierarchical terms

Mynachlog-ddu (Wales)

Equivalent terms

Mynachlog-ddu (Wales)

Associated terms

Mynachlog-ddu (Wales)

2 Results for Mynachlog-ddu (Wales)

2 results directly related Exclude narrower terms

Araith wedi'i chyfeirio at blant Ysgol Brynconin

Llungopi o dudalennau llyfr nodiadau yn cynnwys araith yn llaw John Edwal Williams wedi'i chyfeirio at blant Ysgol Gynradd Brynconin, Mynachlog-ddu oedd yn mynd ymlaen i Ysgol Sir Arberth ym mis Medi 1917. Yr oedd John Edwal yn brifathro Ysg...

Ffotograffau teuluol

Llungopïau o ffotograffau o Waldo Williams a'i chwiorydd Morvydd Monica Williams a Mary Enid Williams (yn ddiweddarach Francis) ac o'r pump plentyn - Morvydd Monica, Mary Enid, Waldo, Roger (brawd Waldo) a Dilys Williams (chwaer Waldo). ...