Ffeil / File D/1 - Llyfrau

Ardal dynodi

Cod cyfeirnod

D/1

Teitl

Llyfrau

Dyddiad(au)

  • [2014x2022] (Creation)

Lefel y disgrifiad

Ffeil / File

Maint a chyfrwng

1 amlen / envelope

Ardal cyd-destun

Hanes archifol

Ffynhonnell

Ardal cynnwys a strwythur

Natur a chynnwys

Llungopïau o dudalennau cyfrolau sy'n cynnwys hanes brwydr Llangyndeyrn, sef Stori Cymru: Hanesion a Baledi gan Myrddin ap Dafydd (Gwasg Carreg Gwalch, 2014); Yr Argae Haearn gan Myrddin ap Dafydd (Gwasg Carreg Gwalch, 2016, ynghyd â llungopi o erthygl berthnasol yn y cylchgrawn Golwg); a Brwydrau dros Gymru gan Myrddin ap Dafydd (Gwasg Carreg Gwalch, 2017). = Photocopied pages from books which include the history of Llangyndeyrn's battle for victory, the titles comprising: Stori Cymru: Hanesion a Baledi by Myrddin ap Dafydd (Carreg Gwalch Press, 2014); Yr Argae Haearn by Myrddin ap Dafydd (Carreg Gwalch Press, 2016, together with a photocopy of a related article from the periodical Golwg); and Brwydrau dros Gymru by Myrddin ap Dafydd (Carreg Gwalch Press, 2017).

Gwerthuso, dinistrio ac amserlennu

Croniadau

System o drefniant

Trefnwyd yn ôl dyddiadau'r cyhoeddiadau (nid dyddiadau awgrymedig y llungopïau). / Arranged chronologically according to dates of publishing (not suggested dates of photocopying).

Ardal amodau mynediad a defnydd

Amodau rheoli mynediad

Amodau rheoli atgynhyrchu

Iaith y deunydd

  • Cymraeg

Sgript o ddeunydd

Nodiadau iaith a sgript

Cyflwr ac anghenion technegol

Cymhorthion chwilio

Ardal deunyddiau perthynol

Bodolaeth a lleoliad y gwreiddiol

Bodolaeth a lleoliad copïau

Unedau o ddisgrifiad cysylltiedig

Disgrifiadau cysylltiedig

Ardal nodiadau

Nodiadau

Ganed yr awdur, cyhoeddwr a'r prifardd Myrddin ap Dafydd yn Llanrwst ym 1956 a'i addysgu yng Ngholeg Prifysgol Cymru Aberystwyth. Sefydlodd gwmni cyhoeddi Gwasg Carreg Gwalch ym 1980. Yn 2018, fe'i etholwyd yn Archdderwydd Cymru. = The author, publisher and chaired bard Myrddin ap Dafydd was born in Llanrwst in 1956 and educated at the University College of Wales Aberystwyth. He established the publishing company Gwasg Carreg Gwalch in 1980. In 2018, he was appointed Archdruid of Wales.

Dynodwr(dynodwyr) eraill

Pwyntiau mynediad

Pwyntiau mynediad pwnc

Pwyntiau mynediad lleoedd

Pwyntiau mynediad Enw

Pwyntiau mynediad Genre

Ardal rheolaeth disgrifiad

Dynodwr disgrifiad

Dynodwr sefydliad

Rheolau a/neu confensiynau a ddefnyddiwyd

Statws

Lefel manylder disgrifiad

Dyddiadau creadigaeth adolygiad dilead

Iaith(ieithoedd)

Sgript(iau)

Ffynonellau

Ardal derbyn

Pynciau cysylltiedig

Pobl a sefydliadau cysylltiedig

Genres cysylltiedig

Lleoedd cysylltiedig

Storfa ffisegol

  • Text: D/1 (Bocs 1)