John Lewis and David Lewis, and others.

Ardal dynodi

Math o endid

Ffurf awdurdodedig enw

John Lewis and David Lewis, and others.

Ffurf(iau) cyfochrog enw

Ffurf(iau) safonol o enw yn ôl rheolau eraill

Ffurf(iau) arall o enw

Dynodwyr ar gyfer cyrff corfforaethol

Ardal disgrifiad

Dyddiadau bodolaeth

Hanes

Composers John Lewis ('Eos Glyn Wyre') and his brother David Lewis were born in Llanrhystud; their father, Lewis Lewis, though a tailor by trade, was himself a keen musician. John Lewis composed hymn tunes and part-songs, one of which, 'Adgyfodiad' was published in the collection of William Harries, Heolyfelin, in 1896. He was better-known, however, as a poet and his works won prizes at several eisteddfodau. David Lewis began to compose at the age of 15, as well as conducting singing classes. He composed a large number of hymn-tunes, some of which were collected and edited by J. T. Rees, and much of his work was published in Y Cerddor Cymreig, Greal y Corau, Y Gerddorfa, and Cronicl y Cerddor.

Lleoedd

Statws cyfreithiol

Ffwythiannau, galwedigaethau a gweithgareddau

Mandadau/ffynonellau awdurdod

Strwythurau/achyddiaeth mewnol

Cyd-destun cyffredinol

Ardal cysylltiadau

Ardal pwyntiau mynediad

Pwyntiau mynediad pwnc

Pwyntiau mynediad lleoedd

Galwedigaethau

Ardal rheoli

Dynodwr cofnod awdurdod

Dynodwr sefydliad

Rheolau a/neu confensiynau a ddefnyddiwyd

Statws

Lefel manylder disgrifiad

Dyddiadau creu, adolygu a dileu

Iaith(ieithoedd)

Sgript(iau)

Ffynonellau

Nodiadau cynnal a chadw

  • Clipfwrdd

  • Allforio

  • EAC

Pynciau cysylltiedig

Lleoedd cysylltiedig