Showing 21 results

Archival description
Parry, Robert Williams
Print preview View:

Cyfansoddiadau Eisteddfod Genedlaethol Wrecsam,

 • NLW MSS 23052-4D.
 • File
 • 1933.

Compositions submitted to the crown competition (MS 23052D), the chair competition (MS 23053D) and the other poetry competitions (MS 23054D) at the National Eisteddfod of Wales, Wrecsam, 1933. MS 23052D includes a letter from J. Gwili Jenkins, one...

Phillips, Edgar, Trefin, 1889-1962

J. Seymour Rees Collection,

 • GB 0210 JSEYREES
 • Fonds
 • 1817-1965 /

A collection of over 200 books and pamphlets from the library of the donor's husband, the late Rev J. Seymour Rees, Seven Sisters, most of these being typescript volumes (NLW MSS 18628-707). The collection consists of some original work by J....

Rees, J. Seymour (John Seymour), 1887-1963.

Llythyr Kate Roberts,

Llythyr, 4 Gorffennaf 1960, oddi wrth Kate Roberts, Dinbych, at [y Parch. W. Llewelyn Jones], yn trafod bywyd cynnar R. Williams Parry. = A letter, 4 July 1960, from Kate Roberts, Denbigh, to [the Rev. W. Llewelyn Jones], discussing the early life...

Roberts, Kate, 1891-1985.

Llythyr chwaer R. Williams Parry,

Llythyr, 2 Ebrill 1958, oddi wrth Mrs H. Reece Pritchard [sef Annie Pritchard, née Parry], Bangor Uchaf, at [y Parch. W. Llewelyn Jones], yn trafod bywyd cynnar ei brawd, y bardd R. Williams Parry. = A letter, 2 April 1958, from Mrs H. Reece Pritc...

Pritchard, H. Reece, Mrs, 1885-1977.

Llythyrau at Glyn Evans, Tregaron,

 • NLW MS 23728D.
 • File
 • 1943-1980 /

Seventeen letters, 1943-1980, mostly in Welsh, to Glyn Evans (or Ifans), Tregaron, mainly concerned with matters of literary interest. The majority date from the period of Evans's war service as an RAF wireless operator in Ceylon.The correspo...

Peate, Iorwerth Cyfeiliog, 1901-1982.

Y bardd,

Two manuscript orchestral scores (old and new orchestration) of 'Y bardd' (words, R. Williams Parry). Published Llangollen: The Gwynn Publishing Co., 1945.

Papurau R. Williams Parry

 • GB 0210 RWILPARRY
 • Fonds
 • 1873-1971

Papurau Robert Williams Parry, 1873-1971, gan gynnwys llawysgrifau, copïau teipysgrif a phrintiedig o gerddi Robert Williams Parry (yn bennaf rhai cyhoeddedig, gyda pheth amrywiadau), [1900]-[1956]; cyfieithiadau o'i gerddi,1941-1942; cerddi ...

Parry, Robert Williams

Papurau'r Parch. John Roberts, Llanfwrog

 • GB 0210 JOHROG
 • Fonds
 • 1812-1985 (crynhowyd 1928-1985)

Papurau, 1925-1985, y Parch. John Roberts, Llanfwrog, yn cynnwys llythyrau, yn bennaf at y Parch. a Mrs John Roberts, 1928-1985, y gohebwyr yn cynnwys R. Williams Parry, 1946-1953; cerddi llawysgrif, teipysgrif a phrintiedig, [1930]-1984; carolau ...

Roberts, John, 1910-1984

Llythyrau T. Gwynn Jones,

Gohebiaeth T. Gwynn Jones, 1937-1947, fel darllenydd a chynghorwr llenyddol i T[homas] Bassett, rheolwr Hughes a’i Fab, gan gynnwys llythyr oddi wrth R. Williams Parry at T. Bassett. [Cyhoeddwyd erthygl 'T. Gwynn Jones fel cynghorwr llenyddol...

Jones, T. Gwynn (Thomas Gwynn), 1871-1949.

Papurau Cofeb Genedlaethol R. Williams Parry,

 • GB 0210 COFRRY
 • fonds
 • 1939-1980 /

Llythyrau cyffredinol a anfonwyd at Miss Blodwen Hughes, 1939-1960, gyda R. Williams Parry ymhlith y gohebwyr,1950; llythyrau at Blodwen Hughes yn ymwneud â gweinyddu'r Gronfa Goffa, 1960-1977; llythyrau,1965-1977, oddi wrth Fanc Lloyds; cofn...

Hughes, Blodwen, of Penygroes.

Papurau Gwynfor,

 • GB 0210 GWYFOR
 • fonds
 • [c. 1889]-1969 /

Papurau Thomas Owen Jones ('Gwynfor'), [c. 1889]-1969, yn cynnwys gohebiaeth, llyfrau nodiadau, dyddiadur, dramâu, storiâu, cerddi, traethodau, sgyrsiau a darlithoedd, adroddiadau a thorion o'r wasg yn ymwneud â 'Gwynfor' ...

Gwynfor, 1875-1941

Llythyrau P

Ymhlith y gohebwyr amlycaf mae R. Williams Parry (65, gan gynnwys teipysgrif o'r soned 'Y Dieithryn (John Saunders Lewis)', ac un cerdyn post, 1951, at Saunders Lewis), Syr Thomas Parry (25), Syr T.H. Parry-Williams (7), Ffransis G....

Cerddi'r Parchedig John Roberts, [Llanfwrog]

Tri llyfryn teipysgrif a gyflwynwyd i Emlyn Evans a’i wraig Eileen gan eu cyn-weinidog y Parchedig John Roberts, Caernarfon, gyda'r teitlau ‘Ebyrth gorfoledd’, ‘Ambell gyffro’ yn cynnwys emynau a cherddi ganddo, a ‘Bardd yr Haf’ yn cynnwys ce...

Barddoniaeth R. Williams Parry,

'Detholion o farddoniaeth R. Williams-Parry, MA', llyfryn ar gyfer Ysgol Uch-Safonol y Cefnfaes, Bethesda, [1918x1951], wedi ei atgynhyrchu drwy cyclostyle. = An anthology of poetry by R. Williams Parry for Cefnfaes School, Bethesda, [19...

Parry, Robert Williams

Englyn i Philip Thomas, Castellnedd,

Copi teipysgrif, [20 gan., canol], o englyn i Philip Thomas, Castellnedd, gan R. Williams Parry, dyddiedig 20 Awst 1924. = Typescript copy, [mid 20 cent.], of an englyn to Philip Thomas of Neath by R. Williams Parry, dated 20 August 1924.Cyhoeddwy...

Parry, Robert Williams

Results 1 to 20 of 21