Rhagolwg argraffu Cau

Dangos 3791 canlyniad

Disgrifiad archifol
ffeil
Rhagolwg argraffu Gweld:

Trosiad o ddyddiadur llaw-fer TGJ,

Trosiad, mewn teipysgrif, o ddyddiadur llaw-fer T. Gwynn Jones am y flwyddyn 1898 (D291), [?gan Miss Beatrice Davies, Ysgrifenyddes y Llyfrgellydd, Llyfrgell Genedlaethol Cymru].

Davies, Beatrice, 1904-2006.

Hir a thoddaid : 'T. Rowland Hughes',

Hir a thoddeidiau gan 'Neutron'; 'Dewi o Dwyn'; 'Llais o'r nos'; 'Biafra'; 'Sapeli'; 'Llŷr I'; ''Llŷr II'; 'Cydymaith gynt'; 'Rybelwr'; 'Deigryn cyfaill'; 'Hen gyfaill yn ei gofio'; 'Hwyr olwg o'r Chwareli'; 'Llan y dŵr'; 'Bryneryr'; 'Trebor'; 'Bugail'; 'Cwm y glo'; 'Edmygydd'; 'Brython'; 'O'r chwarel'; 'Edmygydd'; 'Sarnau'; 'Tristan'; 'Hen gymydog'; 'Gosteg y glyn'; 'Harlech'; 'W.J.'; 'Parch.'; 'Y llwch glas'; 'Dulyn'; 'Deigryn parch'; 'Brynrefail'; 'Ai edmygydd'; 'Gloddaeth'; 'Pencoed'; 'Peris'; 'Gwynedd'; 'Gwreng'; 'Alastor'; 'Gwion'; 'Pryderi'; 'Y tant crin'; 'Ger y llyn'; 'Brig y brwyn'; 'Yr awr dawel'; 'Peran'; 'Min hwyr'; 'Atgof'; 'Tom arall'; 'Heb enw'; 'Edmygydd'; 'Ffrynd'; a 'Dani' [rhif 17 yn y Rhestr Testunau].

Telyneg : 'Ha' bach Mihangel',

Telynegion gan 'Ffarwel Haf'; 'Glan Arberth'; 'Sam'; 'Y ddraenen wen'; 'Euros'; 'Gabriel'; 'Deilen Hydref'; 'Mons'; 'Glanadda'; 'Hen ffarmwr'; 'Ll.B.'; 'Tudur Llwyd'; 'Nebo'; 'Y gwas twt'; 'Hen hwsmon'; 'Culfor gwyn'; 'Medides'; 'Geraint'; 'Michael'; 'Ystrad Fflur'; 'Hiraeth'; 'Ed'; 'Yr ysgub olaf'; 'Tryfan'; 'Ab Owain'; 'Meredydd'; 'Ymgeisiwr'; 'Caswallon'; 'Trebor'; 'Llawen hin'; 'Brofana'; 'Gwyddno hen'; 'Awel fain'; 'Llen y mynydd'; 'Tanybannau'; 'Agonistes'; 'Bw na be'; 'Y blewyn cwta'; 'Mordecai'; 'Fal'; 'Penrallt'; 'Camron'; 'Brut y gelli'; 'Penlan'; 'Camfa'r coed'; 'Alaster'; 'Tryweryn'; 'Simeon'; 'Melas'; 'Seiriol'; 'Y pren almon'; 'Gwelais'; 'Cellweirus'; 'Gwen yr Hafod'; 'Awel fain'; 'Eryl Môn'; 'Gopa'; a 'Gwenifer' [rhif 18 yn y Rhestr Testunau].

Soned : 'Yr Wybrnant',

Sonedau gan 'Iago'; 'Brig y brwyn'; 'Ymgeisiwr'; 'Rhwngdeugwm''; 'Yn y dechreuad'; 'Iolo'; 'Gwyddus'; 'Ffug ar fy nhaith'; 'Geraint'; 'Maenan'; 'Mornan'; 'Ap Twnnog'; 'Mynach mud'; 'Alltud'; 'Ap Lledr'; 'Mair'; 'Glasgwm'; 'Tremellius'; 'Meilyr'; 'Darlun'; 'Gerallt'; 'Ar y lan'; 'Celt'; 'Carmon'; a 'Luc' [rhif 19 yn y Rhestr Testunau].

Canlyniadau 1 i 20 o 3791