Dangos 14959 canlyniad

Disgrifiad archifol
Disgrifiadau lefel uchaf yn unig
Rhagolwg argraffu Gweld:

CMA: Cofysgrifau Eglwys Pensarn, Llandysiliogogo

 • GB 0210 PENLLA
 • fonds
 • 1813-1966

Mae'r fonds yn cynnwys cofrestr bedyddiadau, 1813-1959, llyfrau casgliad y weinidogaeth, 1863-1966, a llyfr y trysorydd, 1911-1966.

Eglwys Pensarn (Llandysiliogogo, Wales)

CMA: Cofysgrifau Eglwys Philadelphia, Treforus

 • GB 0210 PHITRE
 • fonds
 • 1859-2006

Mae'r fonds yn cynnwys cofysgrifau Eglwys Philadelphia, Treforus, yn ymwneud ag ochr weinyddol y capel, materion ariannol a'r Ysgol Sul. Ceir yn eu plith cofrestri bedyddiadau, 1859-1990, cofrestri aelodau Cymdeithas Ddirwestol y Methodi...

Eglwys Philadelphia (Morriston, Wales)

CMA: Cofysgrifau Eglwys Salem, Pwllheli,

 • GB 0210 SALPWLL
 • fonds
 • 1910-1987 /

Cofysgrifau Eglwys Salem, Deneio, Pwllheli, yn cynnwys cofnodion ariannol amrywiol, 1910-1977; llyfrau casgliad y weinidogaeth, 1927-1975; cofnodion gweinyddol, 1915-1987; a chofnodion yr Ysgol Sul, 1913-1939.

Salem (Church : Pwllheli, Wales)

CMA: Cofysgrifau Eglwys Siloam, Llanfrothen,

 • GB 0210 SILLANF
 • fonds
 • 1862, 1886-1915, 1939-1993.

Cofysgrifau Eglwys Siloam (MC), Llanfrothen, Sir Feirionnydd, gan gynnwys llyfrau cofnodion cyfarfodydd y capel a'r pwyllgor adeiladu, 1886-1915, 1939-1993; llyfrau cyfrifon casgliad y Weinidogaeth, 1955-1985, a llyfr y Trysorydd, 1962-1988, ...

Eglwys Siloam (Llanfrothen, Wales)

CMA: Cofysgrifau Eglwys Siloh, Rhydymain,

 • GB 0210 SILRHY
 • fonds
 • 1972-2004 /

Cofysgrifau yn perthyn i Eglwys Siloh, Bryncoedifor, Rhydymain, Meirionnydd, gan gynnwys llyfr cyfrifon, 1972-1984; a llyfr cofnodion cyfarfodydd, 1972-2004, sydd hefyd yn cynnwys manylion am fedyddiadau a llyfryn hanes yr achos, 1874-1974.

Eglwys Siloh (Rhydymain, Wales)

CMA: Cofysgrifau Eglwys Tabernacl, Blaengarw,

 • GB 0210 TABACL
 • fonds
 • 1924-2001 /

Y mae'r archif yn cynnwys cofnodion pwyllgorau Eglwys Tabernacl, Blaengarw, 1925-1977, ynghyd â chyfrifon ariannol, 1924-1981, llyfrau casgliadau ariannol, 1945-1992, a llyfrau'r eisteddleoedd, 1925-2001.

Eglwys Tabernacl (Blaengarw, Wales)

CMA: Cofysgrifau Eglwys Tarsis/Penrhydlyniog, Pwllheli,

 • GB 0210 TARSIS
 • fonds
 • 1862-1869 /

Cofysgrifau yn perthyn i Eglwys Tarsis/Penrhydlyniog, Pwllheli, gan gynnwys llyfr casgliadau misol y Brodyr, 1862-1868; a llyfr casgliadau misol y Chwiorydd, 1862-1868, sy'n cynnwys casgliad y Tlodion a manylion eraill yn ymwneud â'r ael...

Eglwys Tarsis (Pwllheli, Wales)

CMA: Cofysgrifau Eglwys y Tabernacl, Blaenau Ffestiniog,

 • GB 0210 TABFFE
 • fonds
 • 1850-1979 /

Cofysgrifau Eglwys y Tabernacl, Blaenau Ffestiniog, gan gynnwys cyfrifon, 1862-1978, cofnodion cyfarfodydd eglwysig, 1850-1979, papurau a chynlluniau, 1898-1978, yn ymwneud â'r adeilad, ystadegau blynyddol, 1906-1978, a chofrestri bedyddiadau...

Tabernacl (Church : Blaenau Ffestiniog, Wales)

CMA: Cofysgrifau Eglwys y Tabernacl, Porthmadog

 • GB 0210 TABPOR
 • fonds
 • 1860-1985

Mae'r fonds yn cynnwys cofnodion ariannol, cofnodion gweithgareddau diwylliannol a chofnodion gweinyddol Capel y Tabernacl, Porthmadog. Ceir llyfr cyfrifon, 1860-1917, llyfrau casgliad y Weinidogaeth, 1927-1937, llyfrau derbyniadau a thaliada...

Eglwys y Tabernacl (Porthmadog, Wales)

CMA: Cofysgrifau Henaduriaeth Fflint,

 • CMA: Henaduriaeth Fflint.
 • fonds
 • 1948-2005.

Cofnodion Henaduriaeth Fflint, 1948-2005, ynghyd â Llawlyfr Cyfarfod Misol Methodistiaid Calfinaidd Sir Fflint (1923), yn cynnwys rhestr o'r Ysgrifenyddion. = Minutes of the Flint Presbytery, 1948-2005, together with a copy of Llawlyfr Cyfarf...

CMA: Cofysgrifau Moriah, Llanbedr

 • GB 0210 MORLLA
 • fonds
 • 1914-1927

Mae'r fonds yn cynnwys llyfr cyfrifon Capel Moriah, Llanbedr, sir Feirionnydd, yn cofnodi cyfraniadau, 1914-1927, at y gost o adeiladu'r capel newydd.

Moriah (Church : Llanbedr, Merioneth, Wales).

Cangen Rhondda Fach o Undeb Dirwestol Merched y De,

 • NLW Misc. Records 395.
 • ffeil
 • 1926-1940.

Llyfr nodiadau yn cynnwys cyfrifon yn ymwneud â changen Rhondda Fach o Undeb Dirwestol Merched y De. = Notebook containing some accounts relating to Rhondda Fach branch of Undeb Dirwestol Merched y De.

Heb deitl

Cantawd y Rondo,

 • NLW ex 2613.
 • ffeil
 • 1963.

Copi o eiriau 'Cantawd y Rondo' o dan olygiaeth John Hughes, cyfieithiwyd geiriau Saesneg J. Michael Jones i'r Gymraeg gan Elizabeth Gerallt Jones, a'r gerddoriaeth gan Johannes Brahms a Richard Wagner. Fe'i perfformiwyd y...

Capel yr Annibynwyr a Chymdeithas Gymraeg Rhuthun,

 • NLW MS 16276D.
 • ffeil
 • 1831-1927.

Papurau, 1831, 1838 a 1926-1927, yn ymwneud â Chapel yr Annibynwyr, Rhuthun, a Chymdeithas Gymraeg Rhuthun a'r Cylch. = Papers, 1831, 1838 and 1936-1927, relating to the Congregational Chapel, Ruthin, and the Ruthin and District Welsh Society...

Cariadon y Cei a Gwas dau feistr,

 • NLW ex 2664.
 • ffeil
 • [2007].

Cyfieithiadau gan Gerald Morgan o ddwy ddrama gan Carlo Goldoni sef 'Cariadon y Cei' a 'Gwas dau feistr', [2007].

Goldoni, Carlo, 1707-1793.

Carol Nadolig Dickens,

 • NLW MS 16341C.
 • ffeil
 • [1900x1940] /

Dau lyfr nodiadau masnachol, [1900x1940], yn cynnwys llawysgrif 'Carol Nadolig mewn rhyddiaeth [sic] sef Hanes Ysbryd Y Nadolig' gan William Davies. Ymddengys nas cyhoeddwyd y cyfieithiad hwn o waith Charles Dickens, A Christmas Carol, (...

Dickens, Charles, 1812-1870.

Cerdd gan G. J. Williams, Bangor,

 • NLW Misc. Records 406.
 • ffeil
 • [?1977].

Llungopi o gerdd mewn teipysgrif gan G. J. Williams (1854-1933), Bangor. = Photocopy of a typewritten poem by G. J. Williams, Bangor.

Cerdd gan Niclas y Glais,

 • NLW Facs 1046.
 • ffeil
 • 2011 /

Llungopi o benillion gan T. E. Nicholas ('Niclas y Glais', 1879-1971) i William Lewis, ffermwr cefnog a diacon yng nghapel y Glais. Mae'n bosib iddo ei ysgrifennu yn ystod ei gyfnod fel gweinidog yn y Glais rhwng 1904 1 1914.

Nicholas, T. E. (Thomas Evan)

Canlyniadau 121 i 140 o 14959