Dangos 108 canlyniad

Disgrifiad archifol
Stephens, Meic
Dewisiadau chwilio manwl
Rhagolwg argraffu Gweld:

Aristoteles: Barddoneg (1978, 2001),

Papurau, 1974-1978, yn ymwneud â chyhoeddi'i gyfieithiad Aristoteles: Barddoneg gyda rhagymadrodd a nodiadau ganddo. Ceir llythyrau oddi wrth Ceri Davies, R. Brinley Jones, Saunders Lewis, Alan Llwyd, Meic Stephens a llythyr oddi wrth Ceri Da...

Davies, Ceri.

Gohebiaeth gyffredinol 1975-1979,

Ymhlith y gohebwyr mae Meg Ellis yn trafod cynnig Robat Gruffudd i wrthod siarad Saesneg a straeon ganddi, Eric Wyn Roberts, Judith Maro, Dafydd Parri yn trafod Y Llewod a Marc Daniel, Bernard Knight yn trafod ei lyfr Lion Rampant, Meic Stephens a...

Gohebiaeth â Chyngor Celfyddydau Cymru,

Gohebiaeth rhwng Zonia M. Bowen a swyddogion Cyngor Celfyddydau Cymru ynglŷn â chylchgrawn Y Wawr, 1968-1975, gan gynnwys llythyrau yn trafod grantiau amrywiol ar gyfer gwella clawr Y Wawr. Ymysg y gohebwyr mae Meic Stephens, yn ei rôl fel Cyfarwy...

Arts Council of Wales.

Llythyrau K-W,

Llythyrau, 1942-1992. Ymhlith y gohebwyr mae Phyllis [Kinney] (2), Tom [Parry], Derec Llwyd Morgan, James Nicholas, Bryn Roberts, Meic Stephens, Enid [Pierce Roberts], W. D. [Williams], [J.] [E.] Caerwyn [Williams] (3), a Gruffydd Aled [Williams],...

Kinney, Phyllis, 1922-

Llythyrau S

Llythyrau, 1923-1982, gan gynnwys rhai oddi wrth Stewart Sanderson (24); Anders Sandvig; H. N. Savory (2); R. U. Sayce; Elfyn Scourfield (yn cynnwys geirda gan Iorwerth Peate); Glyn Simon (2); Robin Simon (2); P. Smith (3); Alf Sommerfelt (11); Ax...

Sanderson, Stewart

Llythyrau amrywiol: 1936-1982

Llythyrau amrywiol, 1936-1982 (1977-1982 yn bennaf), gan gynnwys rhai oddi wrth J. Redwood Anderson (2); Ifor ap Gwilym (2); Gwynn ap Gwilym; Douglas Bassett; Gerard Casey; Joseph P. Clancy; Eirian Davies; Jennie Eirian Davies; George M. Ll. Davie...

Llythyrau,

Llythyrau oddi wrth gyfranwyr i Taliesin gan gynnwys rhai oddi wrth Euros Bowen (13), Harri Pritchard Jones (2), Gareth [Alban Davies] (3), Rhydwen Williams (2), Gwyn Williams, Steve Eaves (3), Gerallt [Jones] (4), Gwilym R. [Jones], [R.] Bryn [Wi...

Bowen, Euros.

Llythyrau,

Llythyrau, 1970-1971, gan gynnwys llythyr oddi wrth Sam Adams (3), Islwyn Ffowc Elis (3), Gilbert [Ruddock] (4), Eluned Phillips (2), Gwynfor [Evans], Donald J. Stewart, Gwyn [Thomas], Meic Stephens (4) a Gwilym Rees Hughes. Maent yn trafod materi...

Adams, Sam, 1934-

Letters S-V

The file comprises letters to David Jones arranged alphabetically, S-V, including Helen Sutherland, Nancy Sandars, Meic Stephens, Walter Shewring, Tony Stoneburner, Stephen Spender, Frances Stevenson, Lilian Somerville, Denys Sutton, Petra Tegetme...

Sutherland, Helen

Gohebiaeth gyffredinol/General correspondence

Yn cynnwys llythyrau oddi wrth/Includes letters from: Alun Oldfield-Davies (2); Cassie Davies (2); D. Hywel Davies; Gareth Alban Davies (3); Dr Noelle Davies (3); Huw T. Edwards (2); T. I. Ellis; J. Gwyn Griffiths (6); Mathonwy Hughes (2); Saunder...

Oldfield-Davies, Alun, 1905-1988

Gohebiaeth gyffredinol/General correspondence

Yn cynnwys llythyrau oddi wrth/Includes letters from: Dewi Eirug Davies; Owen Edwards, S4C; Peter Hughes Griffiths (2); T. Elwyn Griffiths; Robat Gruffudd (2); Norah Isaac; Marie James (2); R. Brinley Jones; Ralph Maud; John Osmond; Emyr Price; Me...

Davies, Dewi Eirug, 1922-1997

Gohebiaeth gyffredinol/General correspondence

Yn cynnwys llythyrau oddi wrth/Includes letters from: A. D. Carr; Syr/Sir Goronwy Daniel; Owen Edwards, BBC; Gwyn Erfyl; June Gruffydd; Prys Morgan; Jan Morris; Delwyn Phillips; Dewi Watkin Powell; Emyr Price; Manon Rhys; Ted Spanswick; Meic Steph...

Carr, A. D. (Anthony D.), 1938-

Gohebiaeth gyffredinol/General correspondence

Yn cynnwys llythyrau oddi wrth/Includes letters from: D. J. Bowen (2); A. D. Carr; Syr/Sir Goronwy Daniel (2); Alun Talfan Davies; Ithel Davies; Hywel Teifi Edwards; Parch./Rev. Huw Ethall; June Gruffydd (3); Emyr Jenkins (4); Jan Morris (3); Parc...

Bowen, D. J. (David James), 1925-

Correspondence : 1966

Includes letters from Tom Earley (6); H. P. Collins; Dora Polk (4); Cecil Price (21, with a letter to Ralph Maud); Glyn Jones (4); Stephen Griffith (2); Robert Morgan (3); Meic Stephens (6); F. R. Konekamp (2); Neville Masterman (8); Alison Bielsk...

Earley, Tom

Correspondence : 1968

Includes letters from Robert Morgan (9); Rosamund Stanhope (5); John Idris Jones (8); Leslie Norris (7); Alison Bielski (6); Alun Llewellyn (10); Meic Stephens (26); Ray Howard-Jones (19); Roy Thomas (4); Cecil Price (16); Glyn Jones (8); R. S. Th...

Morgan, Robert, 1921-1994

Canlyniadau 1 i 20 o 108