Showing 1075 results

Archival description
Wales
Advanced search options
Print preview View:

Is-Bwyllgor yr Amgylchedd,

Cofnodion cyfarfodydd Is-Bwyllgor yr Amgylchedd, ynghyd â gohebiaeth rhwng y Gymdeithas a chyrff cyhoeddus (Cyngor Cefn Gwlad Cymru yn bennaf), mudiadau cyhoeddus, gwleidyddion a gweision sifil. Ymgyrchoedd i ddiogelu amgylchedd cefn gwlad Cymru y...

Vorley Collection of Cardiganshire Deeds,

 • GB 0210 VORLEY
 • Fonds
 • 1548-1848 (accumulated [pre-1967])..

Deeds relating to the parishes of Llanbadarn Fawr, 1548-1597, and Llangynfelyn, 1841-1848, Cardiganshire.

Untitled

Letters from Welsh emigrants in America,

 • NLW MS 17441i-iiE.
 • File
 • 1846-1955.

Two groups of letters from Welsh emigrants to America, 1846-1847, 1870-1878, together with letters relating to emigration from Wales, 1948-1955.

Miscellaneous papers,

Miscellaneous papers including 'Hanes dechreuad y Genhadaeth yn Penybont yn 1826' by Ebenezer Williams 'Penillion ar Ymadawiad John Lewis ... a'i deulu i Patagonia', notes of a sermon delivered by William Evans (Tonyrefail...

St Brides, Pembrokeshire, and Loughor, Glamorgan, marriage registers,

 • NLW MS 16273C.
 • File
 • 1943 /

Typescript transcripts and lists, 1943, compiled by David E. Gardner, comprising transcripts (for 1725-1812) and extracts (1813-1929) of marriages recorded in the parish registers of St Brides, Pembrokeshire (ff. 8-12); transcripts of marriages (1...

Gardner, David E.

Pregethau'r Parch. William Harris, Heolyfelin,

 • NLW MS 16266B.
 • file
 • [?19 gan., hwyr] /

Llyfr nodiadau (ff. i, 1-97) a dalennau heb eu rhwymo (ff. 98-140) yn cynnwys pum pregeth, [?19 gan., hwyr], ar y Testament Newydd yn llaw'r Parch. William Harris, gweinidog capel y Bedyddwyr Heolyfelin, Aberdâr, Morgannwg. = A notebook (ff. ...

Harris, W. (William), 1830-1911.

Cyfrifon crydd.

 • NLW MS 16249D.
 • File
 • 1887-1906

Llyfr cyfrifon, 1887-1906, [David Hughes], crydd, o Lanuwchllyn, sir Feirionnydd, yn cynnwys manylion atgyweiriadau a wnaethpwyd, costau'n daladwy, ayyb. = A ledger, 1887-1906, of [David Hughes], bootmaker, of Llanuwchllyn, Merioneth, contain...

Hughes, David, 1838-1923.

Pregethau,

 • NLW MS 9633B.
 • File
 • [1900x1935] /

Sermon notes by J. Gwynoro Davies.

Davies, J. Gwynoro (John Gwynoro), 1855-1935

Llyfr poced,

 • NLW MS 10348A.
 • File
 • [19 cent., second ½].

A pocket book belonging to William Thomas, Ty'ngadfan, Llanwnda (d. 1892), containing an incomplete metrical dialogue on temperance by Owen Griffith Owen, Bryncrin; 'Cwynfan gwraig meddwyn' (unsigned); an incomplete carol by Robert ...

An account book,

 • NLW MS 10346B.
 • File
 • 1805-1821.

A book of agricultural and household accounts, 1805-19, with accounts of tolls collected in the Mostyn district, 1814-21.

Trefeglwys parish register,

 • NLW MS 9716E.
 • File
 • 1674, 1695.

A copy of the fourth edition of William Chillingworth: The Religion of Protestants a safe way to Salvation ... London, 1674, with entries of baptisms, marriages and burials for the parish of Trefeglwys, co. Montgomery, for the year 1695 written on...

Aberavon parish register,

 • NLW MS 9721E.
 • File
 • [1934].

A photostat facsimile of the register of baptisms, marriages, and burials for the parish of Aberavon, 1748-1786.

Farmer's account book,

 • NLW MS 16665B.
 • File
 • 1906-1919 /

Account book, 1906-1919, of R. T. Evans of Caenfedw, Llangurig, co. Montgomery, farmer, including details of the buying and selling of livestock and crops, farming implements, coal and groceries; together with payments for rents and tithes, and wa...

Evans, R. T., of Caenfedw, Llangurig.

Ann of Swansea manuscript,

 • NLW MS 23958C.
 • File
 • [?1818].

Manuscript notebook, [?1818], containing copies of prose and poetry by Ann of Swansea (Ann Julia Hatton) connected with her novel Chronicles of an Illustrious House (London, 1816) which caused controversy for satirising Swansea polite society as t...

Sacred songs and carols,

 • NLW MS 9460E.
 • File
 • [1932] /

Holograph music by John A. A. Williams ('Brochmael'):- 'The Lord is my Shepherd', 1932; 'O Lamb of God'; and hymn-tunes and carols.

Williams, J. A. A. (John Albert Alexander), b. 1863

Music,

 • NLW MS 9458F.
 • File
 • [1900x1934] /

Two musical compositions: 'Stafell Cynddylan' (holograph) and 'Who is Sylvia?' by D. Vaughan Thomas.

Vaughan Thomas, David, 1873-1934

An autograph album,

 • NLW MS 9468C.
 • File
 • [1856x1899].

The autograph album of Mary Hughes (née Jones), containing entries by William Rees ('Gwilym Hiraethog'), John Roberts ('J.R.'), Richard Davies ('Mynyddog'); Samuel Roberts ('S.R.'); and others.

Llyfr cyfrifon a nodiadau,

 • NLW MS 16480A.
 • file
 • 1846-1869 /

Llyfr cyfrifon a nodiadau, 1846-1869, yn cynnwys cofnodion amaethyddol ac ariannol gan Rees Jones, Cefnllwyn, Lledrod, sir Aberteifi, ffermwr. = Account and memorandum book, 1846-1869, containing agricultural entries and accounts by Rees Jones, Ce...

Jones, Rees, Cefnllwyn, Lledrod.

Barddoniaeth John Jones, Ceunant,

 • NLW MS 16829A.
 • file
 • [1875x1925].

Cyfrol yn cynnwys barddoniaeth gan John Jones, Ceunant ac eraill, ynghyd â ryseitiau meddyginiaethol a rhai ar gyfer y gegin a'r tŷ, yr oll mewn [?o leiaf dwy] law anhysbys = A volume of poetry by John Jones, Ceunant and others, together with...

Results 141 to 160 of 1075