Showing 45991 results

Archival description
File
Advanced search options
Print preview View:

Barddoniaeth Dafydd ab Gwilym

 • NLW MS 24070C
 • File
 • 1863

Adysgrif, 1863, yn bennaf yn llaw D[aniel] L[ewis] Moses, gynt o Lanbedr Pont Steffan, o'r gyfrol Barddoniaeth Dafydd ab Gwilym, gol. gan Owen Jones a William Owen (Llundain, 1789). = Transcript, 1863, mainly in the hand of D[aniel] L[ewis] M...

Moses, D. L. (Daniel Lewis), 1822-1893

Dyddiadur Evan Isaac Thomas, Llandysul

 • NLW MS 24130A.
 • File
 • 1876-1885

Dyddiadur Evan Isaac Thomas, Llandysul, sir Aberteifi, ar gyfer 1 Ionawr 1876-31 Rhagfyr 1885, yn cynnwys cofnodion byr (dwy dudalen y mis) yn bennaf ynglŷn â'i waith fel saer dodrefn, trefnydd angladdau a ffermwr, ei ddyletswyddau fel ysgrif...

Thomas, Evan Isaac, 1823-1908

Diary of a trip to Germany

Diary of a visit to Germany starting on 1 October 1934 with the final dated entry on 15 October 1934. Discusses the political and economic system in Germany and notes meetings with Lady Rhondda on the train and Ernst Jackh where he discusses the B...

Pregethau Gwilym Hiraethog

 • NLW MS 24028A.
 • File
 • 1837-1838

Cyfrol o bregethau, 1837-1838, yn llaw y Parch. William Rees (Gwilym Hiraethog). = A volume of sermons, 1837-1838, in the hand of the Rev. William Rees (Gwilym Hiraethog).Mae'r pregethau yn bennaf o'r Testament Newydd, ynghyd ag ambell u...

Rees, William, 1802-1883

Barddoniaeth amrywiol,

 • NLW MS 21702E.
 • File
 • 1663-1994

Barddoniaeth o'r ail ganrif ar bymtheg hyd yr ugeinfed ganrif, gan gynnwys gweithiau gan Alan Llwyd (f. 2), W. J. Gruffydd (f. 14), Richard Davies (Mynyddog) (f. 76), Ray Howard-Jones (ff. 98-104), R. Williams Parry (ff. 106-110), Saunders Le...

Llwyd, Alan.

Financial papers

Accounts, invoices, receipts, forms, correspondence, agreements, reports, applications and associated ephemera relating to Gwyneth Lewis's professional and personal financial affairs, notably her earnings, expenses, tax, contracts, rights, pu...

Correspondence

Letters, cards and email correspondence between Gwyneth Lewis, friends, publishers, agents, colleagues, academics, family, universities, government agencies, funding bodies, event organisers, artists and readers of her work concerning literary, so...

Correspondence

Correspondence comprising letters, emails and cards sent between Gwyneth Lewis, friends, publishers, agents, literary associates, members of the public, academics, colleges, archival institutions, family, neighbours, commercial companies, local co...

‘Bank and earnings’

Letters, agreements, accounts, statements, receipts, invoices, claims and notes concerning Gwyneth Lewis’s earnings, expenditure and tax returns as a writer (outside of her salaried work for the BBC) in collaboration with literary, educational, cu...

Gohebiaeth gyffredinol

Llythyrau, [1937]-[2011], yn ei llongyfarch ar lwyddiant ei nofelau ac yn ymateb i'w chyhoeddiadau eraill, ynghyd â llythyrau yn ymwneud â'i gwaith radio.

Y rhod yn troi

Drafftiau llawysgrif o'r nofel a gyhoeddwyd yn 1993. Gelwid y nofel yn wreiddiol yn 'Tro'r rhod' neu 'Elisabeth Bodwigiad', ynghyd â chopi o Llais Llyfrau, Gwanwyn 1994, yn cynnwys adolygiad R. Cyril Hughes o'r ...

Funeral of Bishop John Owen

Scrapbook relating to his funeral held at St Peter’s Church, Carmarthen, 9 November 1926, including the Order of Service, obituaries and tributes published in diocesan magazines and newspapers, together with a photograph of his grave at Abergwili ...

Results 1 to 20 of 45991