Print preview Close

Showing 81 results

Archival description
Print preview View:

Barddoniaeth gynnar

Llyfrau nodiadau Menna Elfyn yn cynnwys ymdrechion barddoni cynnar a drafftiau o gerddi, rhai ohonynt a gynhwyswyd yn ddiweddarach ar ffurf cyflawn mewn gweithiau cyhoeddiedig megis Mwyara (1976), 'Stafelloedd Aros (1978) a Tro'r Haul Arno (1982), ynghyd â barddoniaeth gan feirdd eraill ac amrywiol ddyfyniadau.

Eucalyptus

Deunydd yn ymwneud â'r flodeugerdd ddwyieithog Eucalyptus (1995), gan gynnwys adolygiadau, datganiadau i'r wasg, llythyrau at Menna Elfyn oddi wrth Tony Conran a Joseph Clancy, dau o gyfieithwyr y cerddi, a chyfieithiad o un o'r cerddi i'r Galiseg; ynghyd â deunydd yn ymwneud â chyfieithiad o Eucalyptus i Fietnameg, sy'n cynnwys gan fwyaf lythyrau a chardiau at Menna Elfyn oddi wrth ei chyswllt llenyddol yn Hanoi, Trinh Thi Dieu.

Cell Angel

Deunydd yn ymwneud â'r flodeugerdd ddwyieithog Cell Angel (1996), gan gynnwys adolygiadau, datganiadau i'r wasg, erthyglau, cyfieithiad o'r gyfrol i'r Eidaleg, a gohebiaeth berthnasol, gan gynnwys llythyrau at Menna Elfyn oddi wrth Tony Conran a Joseph Clancy, dau o gyfieithwyr y cerddi i'r Saesneg.

Ffŵl yn y Dŵr

Deunydd yn ymwneud â Ffŵl yn y Dŵr (1999), cyfrol o gerddi ar gyfer pobl ifanc a olygwyd gan Menna Elfyn, gan gynnwys adolygiad.

Mwyara

Deunydd yn ymwneud â Mwyara (1976), sef cyfrol flodeugerdd gyntaf Menna Elfyn, gan gynnwys drafftiau teipysgrif a anfonwyd i Wasg Gomer ym 1975 ac adolygiadau o'r gyfrol.

Cerddi amrywiol

Cerddi gan Menna Elfyn a gynhwysir yn ei chyfrolau cyhoeddiedig ond nad oeddent wedi'u cyplysu o fewn y casgliad ag unrhyw gyfrol(au) penodol.

Stafelloedd Aros

Deunydd yn ymwneud â Stafelloedd Aros (1978), sef ail flodeugerdd Menna Elfyn, gan gynnwys drafftiau gwreiddiol o'r cerddi (a luniwyd tra'n yr ysbyty) a chyfieithiadau o rai o'r cerddi gorffenedig i'r Saesneg.

Elfyn, Menna, b. 1951

Hel Dail Gwyrdd

Deunydd yn ymwneud â'r flodeugerdd Hel Dail Gwyrdd (1985), gan gynnwys adolygiadau o'r casgliad.

Mynd Lawr I'r Nefoedd

Deunydd yn ymwneud â'r flodeugerdd Mynd Lawr i'r Nefoedd (1986), gan gynnwys llythyrau at Menna Elfyn oddi wrth yr Athro John Rowlands ac adolygiadau o'r gyfrol.

Aderyn Bach Mewn Llaw

Deunydd yn ymwneud â'r flodeugerdd Aderyn Bach Mewn Llaw (1990), gan gynnwys adolygiadau, gohebiaeth, erthygl a chyfrol o farddoniaeth sy'n cynnwys cyfieithiadau o un o'r cerddi gwreiddiol i Iseldireg a Ffriseg Orllewinol.

O'r Iawn Ryw

Deunydd yn ymwneud â'r flodeugerdd O'r Iawn Ryw (1991), a olygwyd gan Menna Elfyn, gan gynnwys adolygiadau ac erthyglau.

Barddoniaeth amrywiol feirdd

Barddoniaeth amrywiol feirdd ar wahân i Menna Elfyn, gan gynnwys Nigel Jenkins, R. S. Thomas, Ted Hughes, Peter Meilleur, Iwan Llwyd, Joseph Clancy, Raymond Garlick a Gillian Clarke.

Autograph letters,

Autograph letters, mainly to 'Gwilym Cowlyd', from [?Avaon] Eryri (1872); 'Cynwal' (1879); 'Clwydfardd' (1875); 'Cyfanwy' (1882); 'Cadvan' (1862); 'Caerwyson' (1886); C. W. Jones (Secretary of the Cymmrodorion Society) (1883); 'Cymrygarwr' (1878); 'Crych Elen', Cyffdy; autograph letters to 'Gwilym Cowlyd' from 'Gwilym Dyfi' (1884); John M. Davies (1898); 'Druisim' (1884); 'Telynor y Gogledd' (1876); Elias Davies ('Ehedydd Arfon') (1889); William Davies (1862); I. I. Davies (1889); J. H. Davies (1904); 'Dewi Glan Ffrydlas' (1881); E. Ellis (1862); R. C. Evans, Dolgelley (1903); 'Elfyn' (1893); 'Eos Môn' (1876); 'Eos y Berth' (1880); 'Elldeyrn' (1876); Vincent Evans (1898); D. Silvan Evans (1881, 1884, 1882); 'Eos Llechid' (1862); David Francis, Gwrtherid (1888); 'Gwilym Ebrill' (1881); 'Glan Tecwyn' (1892); 'Granwllefab' (1879); 'Gwenllian' (1901); 'Gutyn Ebrill' (1878); 'Hugh Fylchi' (1869); John Hughes (1875); Ceiriog Hughes (1875); John Hughes, Tanygrisiau; 'Iolo Môn' (1877); 'Illtyd' (1892); William Jones ('Gwilym Meirion') (1897); R. Jones ('Trebor Aled') (1899); J. Jones (Dwdan) (1890); David Jones ('Dewi Padarn') (1863); 'Ieuan Eifion' (1863); T. James (1878); Richard James; R. H. Hugh Jones; Spinther James (1887); O. Jones, Rhuddlan (1893); Owen Jones, Llansantffraid (1896); Cynwal Jones, Conwy (1881); J. Jones ('Ogwenydd') (1881); David Jones ('Dafydd Morganwg') (1879); Owen Jones ('Telyn Seiriol') (1880); W. M. Jones, Bettws y Coed (1889); W. H. Jones ('Gwilym Dâr') (1878); John Jones ('Talhaiarn') (1869, 1863, 1868); E. Doged Jones, Lerpwl; Tudno Jones; Idris Fychan (1884); Iolo Trefaldwyn (1877); 'Llallawg' (1878); 'Llew Llwyfo' (1891); 'Llinos Moelwyn' (1899); 'Ap Myrddin' (1890); an autograph letter to R[ichar]d Hughes from Osborne Morgan (1878); autograph letters to 'Gwilym Cowlyd' from 'Machraeth Môn' (1896); 'Morien' (1894); Lord Mostyn (1898); H[uw] Machno (1875); W. Morgan ('Penfro') (1883); Alfred Moffat (1902); 'Mynyddog' (1879); 'Owain Alaw' (1873); Edw[ard] H. Owen, Tycoch; 'Pencerdd Eifion'; Robert Parry, Ruthin (1862); D. E. Phillips, Pontypridd (1893); 'Penfro' (1889); Tho[ma]s Powel, Penarth (1887, 1894); John Roberts, Ruthin; Robyn Wyn (1878); T. Herbert Roberts, Abergele (1900); Llywarch Reynolds (1884); 'Rhuddfryn' (1862); Ellis Roberts, Corwen (1878); T. F. Roberts, Aberystwyth (1895); John Rhys, Oxford (1895); John Roberts (Welsh Harper) (1878); Robin Delynor (1884); Evan Rees ('Dyfed') (1881, 1885); an autograph letter to Lord Mostyn from 'Gwilym Cowlyd' (1878); autograph letters to 'Gwilym Cowlyd' from 'Taliesin Hiraethog' (1884); 'Trebor Aled' (1899); Edw[ard] Thomas, Blaenau Ffestiniog; R. W. Tudor, Tanygrisiau (1894); 'Teibal Lleifiad' (1895); 'Taliesin o Eifion' (1876); Egerton Phillimore (1882); Cornwallis West (1886); R. Môn Williams; John Williams ('Eos Môn'); and miscellaneous papers containing poetry and adjudications.

Press cuttings,

A collection of press cuttings compiled by 'Myrddin Fardd', with manuscript notes and poetry by him.

Press cuttings,

A collection of press cuttings containing mainly poetry compiled by 'Myrddin Fardd', with manuscript notes by him.

Poetry and Sunday schools report,

Miscellaneous Welsh poetry by William Roberts ('Clochydd Llannor'), Robert Parry ('Robin Ddu Eryri'), John Jones ('Myrddin Fardd') and others; and a report on the Sunday schools of Penygroes.

Casgliad o hên Gerddi ...,

A collection entitled 'Casgliad o hên Gerddi difyr a digri', being transcripts, with annotations, by J. H. Davies from manuscript and printed sources, notably NLW Add. MS 9 in the hand of David Jones ('Dewi Fardd'), Trefriw, of 'cerddi', 'carolau', and a few cywyddau, by Robt. Humphreys alias Ragad, Angharad James, Rees Ellis, Morus Rhobert, Cadwaladr Morris, Richard Thomas, Hugh ab Evan, William Phylip, William Pyrs Dafydd, Edward Roberts ('o'r Yspytty'), Beuno Ben-noeth ('o Sir Gaer helbul'), Lewis Cynllwyd, Maurice Evans, Rowland Vaughan, Salbri Powel, Richard Phylip ('Philip Bach pan oedd Sawdwr'), Huwcyn Sion, John Edwards ('o Gae-môr'), Morgan Llwyd ('o Faentwrog'), Dafydd Evans ('o Lansilin'), Wm. Sion Wm., Huw Cadwaladr, Dafydd Jones (?'Dewi Fardd'), Huw ap Ifan ap Robert, Edward Rowland, Evan Lloyd Jeffrey, Mathew Owen, William Lloyd ('Llwyd Llundain', 1902, 'gynt Trefynor, Blue Bell, Talsarn'), 'Is-aeron ('O'r Cardi 1902'), Syr Dafydd Llwyd fach, J[ohn] J[ones] [Glanygors], E. Jones ('Clerk of Hope'), Edward Pugh ap Fyllin Fardd, 'Cydymaith y Dyddiau Gwylion', Ellis Roberts and John Jones ('Athraw Ysgol yn Llanddeiniolen'). The volume also contains anonymous poems and a list of 'Cerddi'r Te' or ballads based on the general introduction of tea-drinking into Wales. At the end there are an index of first lines of the poems included in the volume, an index of authors and a calendar of the contents of NLW Add. MS 9. The collection was compiled approximately during February - July 1902.

Papurau J. M. Griffiths, Goginan,

A notebook of the Reverend J. M. Griffiths (1870-1918), Calvinistic Methodist minister, Goginan, Cardiganshire containing an account of the opening of Dyffryn Chapel, Goginan transcribed from Y Drysorfa, 1843, pp. 244-5; and verses beginning 'Beth yw'r goedwig yn y gauaf' by J. M. Griffiths, 1917. Inset are a brief history of Dyffryn Church; a holograph letter from J. J. Morgan, Mold to [ ] Griffiths, n.d. (inability to trace a photograph), and two letters from Edward Jenkins, Llandrindod Wells to Mr [ ] Morris, 1916 (the possibility of identifying the father of William Morris Hughes, the Australian Prime Minister, with a native of Goginan).

An ode to J. H. Davies,

A letter from the Reverend Professor John Young Evans, Aberystwyth to J. H. Davies enclosing printed copies ('"Pembroke County Guardian", Hwlffordd') of 'Awdl i J. H. Davies ... gan Ieuan Mynyw' [i.e. J. Young Evans], originally published in the Pembroke County Guardian, 18 November 1910.

Results 1 to 20 of 81