Ieuan Brydydd Hir, active 1440-1470

Ardal dynodi

Math o endid

Person

Ffurf awdurdodedig enw

Ieuan Brydydd Hir, active 1440-1470

Ffurf(iau) cyfochrog o enw

Ffurf(iau) safonol o enw yn ôl rheolau eraill

Ffurf(iau) arall o enw

  • Ieuan Brydydd Hir, fl. 1440-1470
  • Brydydd Hir, Ieuan, active 1440-1470
  • Hir, Ieuan Brydydd, active 1440-1470
  • Ifan Brydydd Hir, active 1440-1470

Dynodwyr ar gyfer cyrff corfforaethol

Ardal disgrifiad

Dyddiadau bodolaeth

Hanes

Lleoedd

Statws cyfreithiol

Ffwythiannau, galwedigaethau a gweithgareddau

Mandadau/ffynonellau awdurdod

Strwythurau/achyddiaeth mewnol

Cyd-destun cyffredinol

Ardal cysylltiadau

Ardal pwyntiau mynediad

Galwedigaethau

Ardal rheoli

Dynodwr cofnod awdurdod

n 00091314

Dynodwr sefydliad

Rheolau a/neu confensiynau a ddefnyddiwyd

rda

Statws

Lefel manylder disgrifiad

Dyddiadau creu, adolygu a dileu

Iaith(ieithoedd)

Sgript(iau)

Ffynonellau

lcnaf

Nodiadau cynnal a chadw

  • Clipfwrdd

  • Allforio

  • EAC