Hywel, King of Wales, -950

Ardal dynodi

Math o endid

Person

Ffurf awdurdodedig enw

Hywel, King of Wales, -950

Ffurf(iau) cyfochrog o enw

Ffurf(iau) safonol o enw yn ôl rheolau eraill

Ffurf(iau) arall o enw

 • Howel, Dda, -950
 • Howel, the Good, -950
 • Hywel, Dda, -950
 • Hywel, Welsh king, -950
 • Hywel, Dda, Brenin Cymru, -950
 • Hywel ap Cadell, -950
 • Hywel, the Good, -950
 • Howel, Welsh king, -950

Dynodwyr ar gyfer cyrff corfforaethol

Ardal disgrifiad

Dyddiadau bodolaeth

Hanes

Lleoedd

Statws cyfreithiol

Ffwythiannau, galwedigaethau a gweithgareddau

Mandadau/ffynonellau awdurdod

Strwythurau/achyddiaeth mewnol

Cyd-destun cyffredinol

Ardal cysylltiadau

Ardal pwyntiau mynediad

Galwedigaethau

Ardal rheoli

Dynodwr cofnod awdurdod

n 87900850

Dynodwr sefydliad

Rheolau a/neu confensiynau a ddefnyddiwyd

rda

Statws

Lefel manylder disgrifiad

Dyddiadau creu, adolygu a dileu

Iaith(ieithoedd)

Sgript(iau)

Ffynonellau

icnaf

Nodiadau cynnal a chadw

 • Clipfwrdd

 • Allforio

 • EAC