Fonds GB 0210 MSHOBLEY - Hobley Griffith Manuscripts,

Ardal dynodi

Cod cyfeirnod

GB 0210 MSHOBLEY

Teitl

Hobley Griffith Manuscripts,

Dyddiad(au)

  • [17 cent.]-1930. (Creation)

Lefel y disgrifiad

Fonds

Maint a chyfrwng

83 volumes.

Ardal cyd-destun

Enw'r crëwr

Hanes bywgraffyddol

Hanes archifol

Ffynhonnell

Mrs Hobley Griffith; Bontnewydd, Caernarvonshire; Acquisition; 1934

Ardal cynnwys a strwythur

Natur a chynnwys

Manuscripts and papers from the collection of Hobley Griffith, much of which are of literary or historical interest, and include poetry, transcripts and miscellanea by W. J. Roberts ('Gwilym Cowlyd'), including transcripts and translations of sermons of his uncle, Evan Evans ('Ieuan Glan Geirionydd'), together with correspondence of 'Gwilym Cowlyd' and 'Ieuan Glan Geirionydd'; eisteddfod adjudications by Ebenezer Thomas ('Eben Fardd'), Ellis Roberts ('Elis Wyn o Wyrfai') and others; volumes of (mainly Welsh) transcripted poetry, including a seventeenth century volume which once belonged to and is annotated by Lewis Morris (Llewelyn Ddu o Fôn'); seven manuscript volumes written by William Hobley in the preparation of his Hanes Methodistiaeth Arfon (1910-1924), together with correspondence of William Hobley; volumes of eighteenth and nineteenth century sermons, two of which contain notes by William Hobley; an eighteenth century tract relating to the disestablishment of the Welsh Dissenters from the Church of England; an elegy by John Roderick (Siôn Rhydderch) on the death of Ellis Wynne of Lasynys; autobiographical notes by Robert Parry ('Robin Ddu Eryri'); annotated nineteenth century Acts of Parliament relating to British railways; a commonplace book of Llanberis interest; etc.

Gwerthuso, dinistrio ac amserlennu

Croniadau

System o drefniant

Arranged according to NLW MSS reference numbers: NLW MSS 9151-9233.

Ardal amodau mynediad a defnydd

Amodau rheoli mynediad

Readers consulting modern papers in the National Library of Wales are required to abide by the conditions set out in information provided when applying for their Readers' Tickets, whereby the reader shall become responsible for compliance with the Data Protection Act 1998 in relation to any processing by them of personal data obtained from modern records held at the Library. = Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau modern yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru gydymffurfio â Deddf Gwarchod Data 1998 yng nghyd-destun unrhyw brosesu ganddynt o ddata personol a gasglwyd o gofnodion modern sydd ar gadw yn y Llyfrgell. Nodir y manylion yn yr wybodaeth a roddir wrth wneud cais am Docyn Darllen.

Amodau rheoli atgynhyrchu

Usual copyright laws apply.

Iaith y deunydd

  • Cymraeg
  • Saesneg
  • Lladin
  • Eidaleg
  • Almaeneg
  • Ffrangeg

Sgript o ddeunydd

Nodiadau iaith a sgript

Welsh, English, Latin, Italian, German, French.

Cyflwr ac anghenion technegol

Cymhorthion chwilio

Ardal deunyddiau perthynol

Bodolaeth a lleoliad y gwreiddiol

Bodolaeth a lleoliad copïau

Unedau o ddisgrifiad cysylltiedig

Disgrifiadau cysylltiedig

Ardal nodiadau

Nodiadau

Title based on contents.

Nodiadau

Formerly Hobley Griffith MSS 1-83.

Dynodwr(dynodwyr) eraill

Virtua system control number

vtls006104186

Pwyntiau mynediad

Pwyntiau mynediad pwnc

Pwyntiau mynediad lleoedd

Pwyntiau mynediad Enw

Pwyntiau mynediad Genre

Ardal rheolaeth disgrifiad

Dynodwr disgrifiad

Dynodwr sefydliad

Llyfrgell Genedlaethol Cymru = The National Library of Wales

Rheolau a/neu confensiynau a ddefnyddiwyd

Description follows NLW guidelines based on ISAD(G) 2nd ed.; AACR2; and LCSH.

Statws

Lefel manylder disgrifiad

Dyddiadau creadigaeth adolygiad dilead

April-May 2011.

Iaith(ieithoedd)

  • Saesneg

Sgript(iau)

Ffynonellau

Nodyn yr archifydd

Description compiled by Bethan Ifan for the retrospective conversion project of NLW MSS. The following source was used in the compilation of this description: Handlist of Manuscripts in the National Library of Wales, Volume III (Aberystwyth, 1961);

Ardal derbyn

Pynciau cysylltiedig

Pobl a sefydliadau cysylltiedig

Genres cysylltiedig

Lleoedd cysylltiedig

Storfa ffisegol

  • Text: NLW MSS 9151-9233.