Showing 71 results

Archival description
Hobley Griffith Manuscripts,
Print preview View:

A Llanberis commonplace book,

An album or commonplace book originally kept at the New Inn, Llanberis. It contains a short sketch of the history of Llanberis, a note on John Closs, who died of exposure on Snowdon in 1805, with lines composed on the occasion by P[eter] B[ailey] W[illiams]; a 'Sonnet to Snowdon' by Miss Locke; odes to Snowdon, 1819; a 'Sketch of Snowdon for the benefit of sojourners at Llanberis' by Colonel Bell; a note on Evan Evans ('Ieuan Brydydd Hir') with an elegy by R. Williams of Vron near Mold, 1790; a sonnet by Kirke White; particulars of ashes carted, 1823-1827; and notes of visitors to the Inn, 1819.

Peter Bailey Williams and others.

Adroddiad cronfa adeiladu capeli Sir Gaernarfon,

A report by John Roberts, Llangwm, on the scheme for monthly collections to defray the costs of building and to clear the debts of Calvinistic Methodist chapels in Caernarvonshire, 1797-1829, with a brief survey of arrangements made by the North Wales Association between 1779 and 1797.

John Roberts.

Adysgrifau 'Gwilym Cowlyd',

Transcripts by W. J. Roberts from a manuscript by Foulk Wynn of Nantglyn ( NLW Add. MS 263B), manuscripts in the possession of Evan Evans and David Evans, Llanrwst, a list of contents (with extracts) of a manuscript in the possession of J. W. Griffith, solicitor, Llanrwst (NLW MS 6209E ); a sheet from a manuscript written by Angharad Llwyd ('englynion coffadwriaeth Ann Shearer, mamaeth teulu Mostyn' by Robert Davies, Nantglyn, 'englyn ar Gastell Conwy', 1823, by Samuel Evans, Welsh verses exchanged between Miss Cotton and Mrs R. Eyton, and a Celtic-Latin-Saxon vocabulary); and an extract from Peniarth MS 40, with variant readings from Welsh laws (?by Aneurin Owen).

Gwilym Cowlyd and Angharad Llwyd.

Amryw,

A notebook used in 1844-1845 as a Sunday and Day School register, with a draft poem entitled 'Adgyfodiad y Meirw'; a notebook containing a draft dialogue by (?William Hobley); and a cyclostyled list of Welsh newspapers in the collection of C. Poma, Italian Consul at Cardiff, 1901.

Hobley, W. (William), 1858-1933

Amryw,

A table of British Chronology from Brutus to Caswallawn in the autograph of John Thomas, Tu hwnt i'r bwlch; an account of a tour from London to Falmouth, 1759; 'Marwnad John Griffith Yswain diweddar o Gefnamwlch' by Ifan ab Risiat alias Ieuan Lleyn, 1794; poems written between 1861 and 1864 by Owen Gethin Jones; and an essay 'Cyfiawnder yn safon cadwedigaeth' submitted for competition at Arwest Glan Geirionydd, undated.

John Thomas, Ieuan Lleyn, Owen Gethin Jones and others.

Amrywiaeth gan 'Wilym Cowlyd'

Miscellanea by W. J. Roberts ('Gwilym Cowlyd') - notes on Welsh books, literary figures, the 'chart of Queen Elizabeth for holding the Caerwys Eisteddfod, 1568', 'Achau teulu Pentref y Foelas', extracts from a Welsh pedigree book by Owen Gruffydd in the possession of Owen Jones ('Meudwy Mon') (Wynnstay MS 6), a note of reservation of a right to the Glan Geirionydd Bardic Union to hold Gorsedd Meetings at the Taliesin monument in Glan Geirionydd, 1895; and a transcript of a book of medical recipes.

Gwilym Cowlyd, 1828-1904

Amrywiaeth,

Miscellaneous papers and fragments from the collections of W. J. Roberts ('Gwilym Cowlyd'), and W[illiam] Hobley, including lists of contents of a manuscript containing Welsh poetry compiled by Lewis Morris; 'Cyfrinach y Beirdd'; vaticinations by Merthyn Ddu and Molengol Abad y Werddon; notes on Llanberis and Margaret verch Evan of Penllyn addressed to Dl. Gregory, Dol Badarn Castle Inn; a transcript of Rhesymau ysgrythyrol yn profi mae dyledswydd pob math o wrandawyr yw cyfranu yn ol eu gallu at gynhalaaeth cysyrus ei gweinidogion (Thomas Gouge, 1693); prospectus of Beibl Teuluaidd, Mawrth 5 1827; 'Cywydd o glod i E. Sharpe, ysw., am ei ymdrech diflino er ffurfiad Rheilffordd o Gonwy i Llanrwst'; a list of books at Penrhyn Aberffraw; copies of letters relating to the 1863 Eisteddfod at Swansea and to an eisteddfod to be held at Wrexham; an offprint from the Cambridge Tribune, 23 September 1899, containing an account of the installation of Elizabeth Driver as a bard of the 'warranted gorsedd' on the banks of Llyn Geirionydd; notes on the career of Henry Jonathan, Caernarvon; a letter by R. Gwilym Jones from Shaistaganj, India, 1925; an appeal by Samuel Roberts ('S.R.') to H. Humphreys, Caernarvon, for a subscription towards his Postal Reforms testimonial; and a County Council election address by John Blackwell, Llanrwst, 1888, printed by W. J. Roberts.

Gwilym Cowlyd, William Hobley and others.

An address,

An address presented to Alderman W. P. Williams at the annual meeting of the Town Council of Caernarvon, 9 November 1898, by the mayor, aldermen and burgesses, on the occasion of his retirement from office.

An album: 'Y Sidg o Droea',

An album, begun by Sarah Wilson, 1827, containing copies of English poetry by James Montgomery, Felicia Hemans, T. K. Harvey, M. A. Browne, George Crabbe, and others. In 1883, the album was used by Padarn Davies, who copied into it the text of 'y sidg o Droea' with the following colophon: 'Gwallter Archiagon Rhydychain a droes y darn hwn o'r cronicl o Lading i Gymraeg. Ac Edward Kyffin ei ail ysgrifenodd fo i Siôn Trefor Trefalyn ysgwier pan oedd oed Crist 1577. A Dewi Siôn o Dref y rhyw yw'r trydydd ysgrifenydd yn oed ein Iachawdwr 1761, Mai-hafhing 9d. A John Prichard o Lanrwst yw'r Pedwerydd ysgrifenydd yn oed ein Iachawdwr 1775 Hydref y 9d. dydd. A Padarn Davies yw'r pymed ysgrifenydd ac ai ysgrifenodd i Gwilym Cowlyd (y ddau o Lanrwst) yn y dydd olaf or flwyddyn o oed ein Iachawdwr 1883 - Rhag. 31ain. Câr bob cywirdeb medd John Trevor Trefalyn'.

Sarah Wilson and Padarn Davies.

Atgofion am Roger Edwards,

Reminiscences, by W. Barrow Williams, of Roger Edwards, Mold, and a cyclostyled list of periodicals in the library of the Calvinistic Methodist College at Bala, circa 1912.

W. Barrow Williams.

'Atteb vn o farn y Presbyteriaid',

'Atteb vn o farn y Presbyteriaid i'r llythyr a ddanfonodd Gweinidog o Eglwys Loegr at vn o'i blwyfolion ynghylch ei fod yn neilltuo oddiwrth yr Eglwys; yn dangos 1. Mor rhydd ydyw i'r Presbyteriaid neulltuo oddiwrth yr Eglwys, a elwir Eglwys Loegr. 2. Mor wann yw'r rhesymmau am vno gyda hi, ac mor gadarn ac yscrythyrol ydyw rhesymmau y Dissenters am neulltuo oddiwrthi. 3. Mor anghywir ydyw teuru fod barn a gweithredoedd y Dissenters yn anghyttuno, a'u bod yn cyttuno A'r Papistiaid; Ac yn dangos fod mwy cyttundeb rhwng Eglwys Loegr a'r Papistiaid nac sy' rhwng y Dissenters a'r Papistiaid. . .', with 'englynion Mawl i'r Llyfr' by Jenkin Thomas of the parish of Bryngwyn, Cardiganshire. The book was written for publication in answer to a Welsh translation by G[riffith] J[ones] - Llythyr oddiwrth Weinidog o Eglwys Loegr at un o'i blwyfolion - of Edward Wells's A Letter from a Minister of the Church of England to a dissenting parishioner of the Presbyterian persuasion, 1706. In a short preface to the 'Atteb' the author refers to an English reply by Mr. James Pierse (i.e. James Peirce: Remarks on Dr. Wells his Letter to a dissenting parishioner, 1706).

Awdl: 'Dewi o Ddyfed',

An ode written by 'Dafydd ab Edmwnd' for competition for an 'Awdl Goffadwriaeth Dewi o Ddyfed' at the Llanrwst Eisteddfod, 1-3 August 1878.

'Dafydd ab Edmwnd' (pseudonym).

Awdl: Syr John Wynn o Wydir,

An ode - 'Syr John Wynn o Wydir: Awdl Gadeiriol Gwynedd yn ngorsedd Gyfallwy Eisteddfod Llanrwst a Dyffryn Conwy, 1867', by Owain Gethin Jones. The manuscript was used for the edition printed at Llanrwst, 1877.

Owain Gethin Jones.

Barddoniaeth,

A collection of 'cerddi', 'englynion', and 'cywyddau', written about 1800, including poems by John Griffith, Llanddyfnan, John Dafydd Laes (Bardd Nannau), Thomas Prys (Plas Iolyn), Lewis Glyn Cothi, Siôn Tudur, Jonathan Hughes, Llewelyn ap Guttyn, Telynior Llwydiarth, Ieuan Fardd, John Rhydderch; 'caniad Mair' and 'Caniad Simion'; 'Cyneddfau amryw barthau Cymru'; and a copy of an inscription on the tomb of Mo: Lloyd, Cerrig Ceinwen, 1647.

Barddoniaeth,

A small collection of miscellaneous poetry transcribed by 'G. R.' including 'Englynion Duwiol ar amryw destynneu' by Robert Pritchard; 'englynion i ddeuddeg mis y flwyddyn'; 'Coffadwriaeth am y Pencerdd celfyddgar Ellis Cadwaladr or Edeirnion yn Meirionydd' by John Jones; 'Cywydd i anerch William Elias' by Gronwy Owen; and poems attributed to Taliesin, Dafydd ap Gwilym (englyn), and Owen Gryffydd.

'G. R.'

Barddoniaeth,

A notebook containing poems transcribed by William Roberts, Tyddyn Willim, 1847-1851, including some of his own compositions signed 'Gwilym Glan Cowlyd'; and a satire ('Yr Estron farsiand crwydrol') by 'Eidiol' with the adjudication of Ellis Roberts ('Elis Wyn o Wyrfai'), 1878.

William Roberts and Elis Wyn o Wyrfai.

Barddoniaeth,

Poems written for 'Arwest Glan Geirionydd', and for the New York eisteddfod, 1884, with earlier poetry including transcripts of poems by Dafydd Llwyd ap Llewelyn ap Gruffydd and Iolo Goch, 'Awdl ar Abraham yn offrymu Isaac' by Edward Evans ('Iolo Gwyddelwern'), 'Cerdd ymherthynas ein cariad at Dduw', by John Powel, 1767, 'Gwledd Belsassar' by G[riffith] Williams ('G[utyn] Peris') and a letter by Evan Williams, Bod Aeden, 1796, with a transcript of a 'cywydd' by William Evans o'r Gadlys, 1749.

Beirniadaethau Eben Fardd,

Adjudications by Ebenezer Thomas ('Eben Fardd') on poetical compositions at the Aberdare Eisteddfod, 1861, 'Cylchwyl Cymdeithas Lenyddol Dinorwig a Llanberis, 1861', 'Cyfarfod Llenyddol y Bontfechan', 1862, and Eisteddfod Caernarfon, 1862, ('weight of all the compositions, 87 lbs').

Eben Fardd, 1802-1863

Results 1 to 20 of 71