Fonds GB 0210 IORWERTHMALDWYN - Gosodiadau cerdd dant Ted Richards ('Iorwerth Maldwyn')

Ardal dynodi

Cod cyfeirnod

GB 0210 IORWERTHMALDWYN

Teitl

Gosodiadau cerdd dant Ted Richards ('Iorwerth Maldwyn')

Dyddiad(au)

  • 1929-1971 a heb ddyddiad (Creation)

Lefel y disgrifiad

Fonds

Maint a chyfrwng

1 bocs

Ardal cyd-destun

Enw'r crëwr

Hanes bywgraffyddol

Hanes archifol

Ffynhonnell

Rhodd gan Mrs Gwenfron M. Barrett ('Gwenfron Maldwyn'), Carno, merch Ted Richards, Mawrth 1999.; A1999/36

Ardal cynnwys a strwythur

Natur a chynnwys

Rhai cannoedd o osodiadau cerdd dant mewn sol-ffa, 1929-71 a heb ddyddiad, gan Ted Richards ('Iorwerth Maldwyn', 1893-1973), tad y rhoddwraig a chefnder Nansi Richards ('Telynores Maldwyn', 1888-1979), a luniwyd gan mwyaf ar gyfer cystadlaethau yn yr Eisteddfod Genedlaethol, Eisteddfod yr Urdd, Eisteddfod Powys ac eraill

Gwerthuso, dinistrio ac amserlennu

Croniadau

Dim rhagor i ddod

System o drefniant

Ardal amodau mynediad a defnydd

Amodau rheoli mynediad

Dim gwaharddiad

Amodau rheoli atgynhyrchu

Hawlfraint yn eiddo i'w ferch, Mrs Gwenfron M. Barrett

Iaith y deunydd

  • Cymraeg

Sgript o ddeunydd

Nodiadau iaith a sgript

Cymraeg.

Cyflwr ac anghenion technegol

Cymhorthion chwilio

Ceir copi caled o'r rhestr yn Mân Restri a Chrynodebau 1999.

Ardal deunyddiau perthynol

Bodolaeth a lleoliad y gwreiddiol

Bodolaeth a lleoliad copïau

Unedau o ddisgrifiad cysylltiedig

Disgrifiadau cysylltiedig

Ardal nodiadau

Dynodwr(dynodwyr) eraill

Virtua system control number

vtls004034033

GEAC system control number

(WlAbNL)0000034033

Pwyntiau mynediad

Pwyntiau mynediad pwnc

Pwyntiau mynediad lleoedd

Pwyntiau mynediad Enw

Pwyntiau mynediad Genre

Ardal rheolaeth disgrifiad

Dynodwr disgrifiad

Dynodwr sefydliad

Rheolau a/neu confensiynau a ddefnyddiwyd

Statws

Lefel manylder disgrifiad

Dyddiadau creadigaeth adolygiad dilead

Iaith(ieithoedd)

Sgript(iau)

Ffynonellau

Ardal derbyn

Pynciau cysylltiedig

Pobl a sefydliadau cysylltiedig

Genres cysylltiedig

Lleoedd cysylltiedig

Storfa ffisegol

  • Text: Gosodiadau Cerdd Dant Ted Richards ('Iorwerth Maldwyn').