Showing 2 results

Archival description
Gosodiadau cerdd dant Ted Richards ('Iorwerth Maldwyn')
Print preview View:

Gosodiadau cerdd dant Ted Richards ('Iorwerth Maldwyn')

  • GB 0210 IORWERTHMALDWYN
  • Fonds
  • 1929-1971 a heb ddyddiad

Rhai cannoedd o osodiadau cerdd dant mewn sol-ffa, 1929-71 a heb ddyddiad, gan Ted Richards ('Iorwerth Maldwyn', 1893-1973), tad y rhoddwraig a chefnder Nansi Richards ('Telynores Maldwyn', 1888-1979), a luniwyd gan mwyaf ar gyfer cystadlaethau yn yr Eisteddfod Genedlaethol, Eisteddfod yr Urdd, Eisteddfod Powys ac eraill

Richards, Ted, 1893-1973

Gosodiadau Cerdd Dant Ted Richards ('Iorwerth Maldwyn'),

Papurau yn cynnwys rhai cannoedd o osodiadau cerdd dant mewn sol-ffa, 1929-1971 a heb ddyddiad, gan Ted Richards, cefnder i Nansi Richards ('Telynores Maldwyn', 1888-1979) a luniwyd gan mwyaf ar gyfer cystadlaethau yn yr Eisteddfod Genedlaethol, Eisteddfod yr Urdd, Eisteddfod Powys ac eraill, gan gynnwys 'Nant y Mynydd' gan Ceiriog; 'Cofio' gan Waldo Williams; 'Y Sipsiwn' a 'Cwm Pennant' gan Eifion Wyn; 'Y Llwynog', 'Clychau'r Gog' ac 'Eifionydd' gan R. Williams Parry; 'Caru Cymru' a 'Y Sipsi' gan Crwys; 'Y Gwanwyn Du' gan Cynan; 'Ddoi di Dei' gan R. H. Jones; 'Y Llanc Ifanc o Ln' gan William Jones; 'Tomi' gan Nantlais; 'Molawd i Nansi Richards' gan R. Môn Jones'; ynghyd â detholiadau o awdlau.