Fonds GB 0210 MSLLEW - Llawysgrifau ac archifau T. Llew Jones

Identity area

Reference code

GB 0210 MSLLEW

Title

Llawysgrifau ac archifau T. Llew Jones

Date(s)

  • [?1945]-[2006] (Creation)

Level of description

Fonds

Extent and medium

32 cyfrol ac 1 bocs

Context area

Name of creator

(1915-2009)

Biographical history

Ganwyd Thomas Llewelyn Jones (1915-2009), bardd ac awdur llyfrau plant, ym Mhentre-cwrt, sir Awyrlu a'r Fyddin yn ystod yr Ail Ryfel Byd, cyn hyfforddi'n athro. Bu'n brifathro ar ysgolion cynradd Tregroes a Choed-y-bryn, sir Aberteifi. Ym 1940 priododd â Margaret Jones, un o deulu'r Cilie, a thrwy hynny daeth dan ddylanwad beirdd megis Isfoel ac Alun Cilie. Enillodd Gadair yr Eisteddfod Genedlaethol yng Nglyn Ebwy, 1958, ac yng Nghaernarfon, 1959. Cyhoeddodd sawl cyfrol o gerddi, gan gynnwys Sŵn y Malu (Llandysul, 1967) a Canu'n Iach! (Llandysul, 1987). Ysgrifennodd nifer fawr o nofelau poblogaidd i blant, yn eu mysg Y Ffordd Beryglus (Llandysul, 1963), Ymysg Lladron (Llandysul, 1965) a Dial o'r Diwedd (Llandysul, 1968), Barti Ddu (Llandybïe, 1973), Un Noson Dywyll (Llandysul, 1973), Tân ar y Comin (Llandysul, 1975), Dirgelwch yr Ogof (Llandysul, 1977) a Lleuad yn Olau (Llandysul, 1989). Roedd gan T. Llew Jones ddiddordeb mawr mewn gwyddbwyll. Roedd yn aelod o Undeb Gwyddbwyll Cymru, a daeth yn Is-Lywydd ar y mudiad. Rhannodd y diddordeb yma gyda'i fab iau, Iolo Ceredig Jones (g. 1947), a bu'r ddau yn cystadlu dros Gymru yn yr Olympiad Gwyddbwyll. Ei fab hynaf yw Emyr Llewelyn (g. 1941), ymgyrchydd dros yr iaith Gymraeg a garcharwyd ym 1963 yn sgil ffrwydriad yng Nghwm Tryweryn, Bala. Bu farw T. Llew Jones ym Mhontgarreg, Ceredigion, ar 9 Ionawr 2009.

Archival history

Immediate source of acquisition or transfer

Rhodd gan Mr T. Llew Jones, Pontgarreg, Medi 2000, A2000/55.
Rhodd gan Mr Iolo Jones; Pontgarreg, Mai 2016, 99653124302419.

Content and structure area

Scope and content

Dyddiaduon y bardd a'r llenor T. Llew Jones, 1957-1999, ynghyd â cherddi ganddo, llythyrau a ysgrifennwyd ato a phapurau amrywiol, [?1945]-[2006]. = Diaries of the poet and author T. Llew Jones, 1957-1999, together with poems written by him, letters written to him and miscellaneous papers, [1945]-[2006].

Appraisal, destruction and scheduling

Accruals

Mae ychwanegiadau yn bosibl.

System of arrangement

Trefnwyd yn ddau grŵp yn LlGC: llawysgrifau T. Llew Jones ac archifau T. Llew Jones.

Conditions of access and use area

Conditions governing access

Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau modern yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru gydymffurfio â Deddf Gwarchod Data 1998 yng nghyd-destun unrhyw brosesu ganddynt o ddata personol a gasglwyd o gofnodion modern sydd ar gadw yn y Llyfrgell. Nodir y manylion yn yr wybodaeth a roddir wrth wneud cais am Docyn Darllen.

Conditions governing reproduction

Mae hawlfraint T. Llew Jones yn eiddo i'w feibion, Emyr Llewelyn a Iolo Ceredig Jones.

Language of material

Script of material

Language and script notes

Cymraeg.

Physical characteristics and technical requirements

Finding aids

Allied materials area

Existence and location of originals

Existence and location of copies

Related units of description

Related descriptions

Notes area

Note

Teitl yn seiliedig ar y cynnwys.

Alternative identifier(s)

Virtua system control number

vtls004178704

GEAC system control number

(WlAbNL)0000178704

Access points

Subject access points

Place access points

Name access points

Genre access points

Description control area

Description identifier

Institution identifier

Llyfrgell Genedlaethol Cymru = The National Library of Wales

Rules and/or conventions used

Wrth lunio'r disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH.

Status

Level of detail

Dates of creation revision deletion

Gorffennaf 2011 ac Awst 2016.

Language(s)

  • Welsh

Script(s)

Sources

Defnyddiwyd y ffynonellau canlynol wrth lunio'r disgrifiad hwn: Cydymaith i Lenyddiaeth Cymru: Argraffiad Newydd, gol. gan Meic Stephens (Caerdydd, 1997); Meic Stephens, 'T. Llew Jones: Foremost children's writer in Welsh literature', Independent, 4 Chwefror 2009; gwefan Wikipedia, gwelwyd 27 Gorffennaf 2011.

Archivist's note

Adolygwyd y disgrifiad gan Bethan Ifan a Rhys Jones, a'i ddiweddaru gan Ann Francis Evans.

Accession area

Related subjects

Related people and organizations

Related genres

Related places