Ffeil NLW MS 14050A. - Dyddiadur S.R.

Ardal dynodi

Cod cyfeirnod

NLW MS 14050A.

Teitl

Dyddiadur S.R.

Dyddiad(au)

  • 1864 (Creation)

Lefel y disgrifiad

Ffeil

Maint a chyfrwng

i, 29 ff. (tudalenwyd 1-58) ; 145 x 90 mm.

Dyddiadur printiedig, lliain a phapur dros fyrddau.

Ardal cyd-destun

Hanes archifol

Ffynhonnell

Ardal cynnwys a strwythur

Natur a chynnwys

Dyddiadur y Trefnyddion Calfinaidd yn y Taleithiau Unedig a Chymru, am 1864, gol. gan D. C. Evans, o eiddo i Samuel Roberts, Scott County, Tennessee, yn cynnwys cofnodion cryno ar gyfer 1864 (tt. 7-57), yng Nghymraeg a Saesneg, yn nodi effeithiau a pheryglon parhaol y Rhyfel Cartref (tt. 8-34 passim) yn ogystal ag enwau gohebwyr, manylion gwaith ysgrifennu, gwaith fferm a'r tywydd. = Dyddiadur y Trefnyddion Calfinaidd yn y Taleithiau Unedig a Chymru, am 1864, ed. by D. C. Evans, belonging to Samuel Roberts of Scott County, Tennessee, containing brief entries for 1864 (pp. 7-57), in Welsh and English, recording the continuing effects and dangers of the Civil War (pp. 8-34 passim) as well as names of correspondents, writing and farm work and the weather.
Mae yna fwlch sylweddol (tt. 44-51) yn cyfateb i'w salwch difrifol o ddiwedd Medi i ganol Tachwedd; digwyddodd hyn yn ystod taith pregethu i nifer o daleithiau Gogleddol. Mae yna nodiadau amrywiol tu mewn i'r cloriau ac ar tt. i-ii. = Contains a large gap (pp. 44-51) corresponding to his serious illness from late September to mid November; this occurred during a preaching tour of several Northern states. There are various notes inside the covers and on pp. i-ii.

Gwerthuso, dinistrio ac amserlennu

Croniadau

System o drefniant

Ardal amodau mynediad a defnydd

Amodau rheoli mynediad

Amodau rheoli atgynhyrchu

Iaith y deunydd

Sgript o ddeunydd

Nodiadau iaith a sgript

Cymraeg, Saesneg;

Cyflwr ac anghenion technegol

Nifer fawr o ddalennau wedi eu torri ymaith ar y diwedd.

Cymhorthion chwilio

Cymorth chwilio a gynhyrchir

Ardal deunyddiau perthynol

Bodolaeth a lleoliad y gwreiddiol

Bodolaeth a lleoliad copïau

Unedau o ddisgrifiad cysylltiedig

Disgrifiadau cysylltiedig

Ardal nodiadau

Nodiadau

Teitl yn seiliedig ar y cynnwys.

Nodiadau

Preferred citation: NLW MS 14050A.

Dynodwr(dynodwyr) eraill

Virtua system control number

vtls004621293

Pwyntiau mynediad

Pwyntiau mynediad lleoedd

Pwyntiau mynediad Enw

Pwyntiau mynediad Genre

Ardal rheolaeth disgrifiad

Dynodwr disgrifiad

Dynodwr sefydliad

Llyfrgell Genedlaethol Cymru = The National Library of Wales

Rheolau a/neu confensiynau a ddefnyddiwyd

Statws

Lefel manylder disgrifiad

Dyddiadau creadigaeth adolygiad dilead

Iaith(ieithoedd)

Sgript(iau)

Ffynonellau

Ardal derbyn

Pobl a sefydliadau cysylltiedig

Genres cysylltiedig

Lleoedd cysylltiedig

Storfa ffisegol

  • Text: NLW MS 14050A; $q - Nifer fawr o ddalennau wedi eu torri ymaith ar y diwedd.