Fonds GB 0210 CASIES - Papurau Cassie Davies

Ardal dynodi

Cod cyfeirnod

GB 0210 CASIES

Teitl

Papurau Cassie Davies

Dyddiad(au)

  • [1918]-1975 (Creation)

Lefel y disgrifiad

Fonds

Maint a chyfrwng

0.009 metrau ciwbig (1 bocs)

Ardal cyd-destun

Enw'r crëwr

Hanes bywgraffyddol

Yr oedd Cassie Davies yn addysgydd a chenedlaetholwraig. Fe’i ganwyd ym Nghae Tudur, Blaencaron, ger Tregaron, ar 20 Mawrth 1898. Astudiodd Saesneg yng Ngholeg Prifysgol Cymru, Aberystwyth, a phenderfynodd wneud gradd uwch mewn Cymraeg. Bu’n darlithio yng Ngholeg y Barri, 1923-1938, ac yn 1938 fe’i penodwyd hi yn Arolygydd Ysgolion, gyda gofal arbennig dros y Gymraeg. Ymddeolodd yn 1958. Yr oedd yn llais cyfarwydd ar y radio. Bu farw 17 Ebrill 1988.

Hanes archifol

Ffynhonnell

Rhodd gan ei nith Dilys Gunston Jones, Caerdydd, a'i nai Tudor Jones, Aberaeron, yn 1988 (rhifau 1-243), a phwrcas oddi wrth David Harbourne yn 1990 a 1992 (rhifau 244-249).

Ardal cynnwys a strwythur

Natur a chynnwys

Papurau Cassie Davies, [1918]-1975, yn cynnwys llythyrau oddi wrth Gymry amlwg. Mae rhai ohonynt wedi'u cyfeirio at ei chwaer Neli Davies. = Papers of Cassie Davies, [1918]-1975, including letters from eminent Welshmen. Some of them are addressed to her sister Neli Davies.

Gwerthuso, dinistrio ac amserlennu

Cadwyd yr holl gofnodion.

Croniadau

Ni ddisgwylir ychwanegiadau.

System o drefniant

Trefnwyd yn ddwy gyfres yn y Llyfrgell : llythyrau ac eitemau amrywiol.

Ardal amodau mynediad a defnydd

Amodau rheoli mynediad

Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau modern yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru gydymffurfio â Deddf Warchod Data 2018 a Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol 2018 yng nghyd-destun unrhyw brosesu ganddynt o ddata personol a gasglwyd o gofnodion modern sydd ar gadw yn y Llyfrgell. Nodir y manylion yn yr wybodaeth a roddir wrth wneud cais am Docyn Darllen.

Amodau rheoli atgynhyrchu

Amodau hawlfraint arferol.

Iaith y deunydd

Sgript o ddeunydd

Nodiadau iaith a sgript

Cymraeg, Saesneg

Cyflwr ac anghenion technegol

Cymhorthion chwilio

Ceir rhestr o Bapurau Cassie Davies yn LLGC, Mân Restri a Chrynodebau 1988, tt. 9-10; 1990, tud. 13; a 1992, tud. 27.

Cymorth chwilio a gynhyrchir

Ardal deunyddiau perthynol

Bodolaeth a lleoliad y gwreiddiol

Bodolaeth a lleoliad copïau

Unedau o ddisgrifiad cysylltiedig

Disgrifiadau cysylltiedig

Ardal nodiadau

Nodiadau

Title supplied from contents of fonds.

Dynodwr(dynodwyr) eraill

Pwyntiau mynediad

Pwyntiau mynediad pwnc

Pwyntiau mynediad lleoedd

Pwyntiau mynediad Enw

Pwyntiau mynediad Genre

Ardal rheolaeth disgrifiad

Dynodwr disgrifiad

Dynodwr sefydliad

Llyfrgell Genedlaethol Cymru = The National Library of Wales

Rheolau a/neu confensiynau a ddefnyddiwyd

Description follows ANW guidelines based on ISAD(G) 2nd ed.;AACR2; and LCSH

Statws

Lefel manylder disgrifiad

Dyddiadau creadigaeth adolygiad dilead

Mai 2003. Adolygwyd ym mis Chwefror 2020.

Iaith(ieithoedd)

Sgript(iau)

Ffynonellau

Nodyn yr archifydd

Lluniwyd gan Ann Francis Evans. Defnyddiwyd y ffynonellau canlynol wrth lunio'r catalog: gwefan Bywgraffiadur arlein https://bywgraffiadur.cymru/article/c12-DAVI-JAN-1898#?c, gwelwyd 4 Chwefror 2020].

Ardal derbyn

Pynciau cysylltiedig

Pobl a sefydliadau cysylltiedig

Genres cysylltiedig

Lleoedd cysylltiedig

Storfa ffisegol

  • Text: Papurau Cassie Davies