Fonds GB 0210 CASIES - Papurau Cassie Davies

Ardal dynodi

Cod cyfeirnod

GB 0210 CASIES

Teitl

Papurau Cassie Davies

Dyddiad(au)

  • [1918]-1975 (Creation)

Lefel y disgrifiad

Fonds

Maint a chyfrwng

0.009 metrau ciwbig (1 bocs)

Ardal cyd-destun

Enw'r crëwr

Hanes bywgraffyddol

Yr oedd Cassie Davies yn addysgydd a chenedlaetholwraig. Fe'i ganwyd ym Nghae Tudur, Blaencaron, ger Tregaron, ar 20 Mawrth 1898. Astudiodd Saesneg yng Ngholeg Prifysgol Cymru, Aberystwyth, a phenderfynodd wneud gradd uwch mewn Cymraeg. Bu'n darlithio yng Ngholeg y Barri, 1923-1938, ac yn 1938 fe'i penodwyd hi yn Arolygydd Ysgolion, gyda gofal arbennig dros y Gymraeg. Ymddeolodd yn 1958. Yr oedd yn llais cyfarwydd hefyd ar y radio. Bu farw 17 Ebrill 1988.

Hanes archifol

Ffynhonnell

Rhodd gan ei nith Dilys Gunston Jones, Caerdydd, a'i nai Tudor Jones, Aberaeron, yn 1988 (rhifau 1-243).
Pryniad oddi wrth David Harbourne yn 1990 a 1992 (rhifau 244-249).

Ardal cynnwys a strwythur

Natur a chynnwys

Papurau Cassie Davies, [1918]-1975, yn cynnwys llythyrau oddi wrth Gymry amlwg. Mae rhai ohonynt wedi'u cyfeirio at ei chwaer Neli Davies. = Papers of Cassie Davies, [1918]-1975, including letters from eminent Welshmen. Some of them are addressed to her sister Neli Davies.

Gwerthuso, dinistrio ac amserlennu

Cadwyd yr holl gofnodion.

Croniadau

Ni ddisgwylir ychwanegiadau.

System o drefniant

Trefnwyd yn ddwy gyfres yn y Llyfrgell: llythyrau; eitemau amrywiol.

Ardal amodau mynediad a defnydd

Amodau rheoli mynediad

Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau modern yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru gydymffurfio â Deddf Warchod Data 2018 a Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol 2018 yng nghyd-destun unrhyw brosesu ganddynt o ddata personol a gasglwyd o gofnodion modern sydd ar gadw yn y Llyfrgell. Nodir y manylion yn yr wybodaeth a roddir wrth wneud cais am Docyn Darllen.

Amodau rheoli atgynhyrchu

Amodau hawlfraint arferol.

Iaith y deunydd

  • Saesneg
  • Cymraeg

Sgript o ddeunydd

Nodiadau iaith a sgript

Cymraeg, Saesneg

Cyflwr ac anghenion technegol

Cymhorthion chwilio

Ceir rhestr o Bapurau Cassie Davies yn LLGC, Mân Restri a Chrynodebau 1988, tt. 9-10; 1990, tud. 13; a 1992, tud. 27.

Cymorth chwilio a gynhyrchir

Ardal deunyddiau perthynol

Bodolaeth a lleoliad y gwreiddiol

Bodolaeth a lleoliad copïau

Unedau o ddisgrifiad cysylltiedig

Disgrifiadau cysylltiedig

Ardal nodiadau

Nodiadau

Teitl yn seiliedig ar gynnwys y fonds.

Dynodwr(dynodwyr) eraill

Rhif rheoli system Alma

99126453302419

Pwyntiau mynediad

Pwyntiau mynediad pwnc

Pwyntiau mynediad lleoedd

Pwyntiau mynediad Enw

Pwyntiau mynediad Genre

Ardal rheolaeth disgrifiad

Dynodwr disgrifiad

Dynodwr sefydliad

Llyfrgell Genedlaethol Cymru = The National Library of Wales

Rheolau a/neu confensiynau a ddefnyddiwyd

Wrth lunio'r disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau ANW a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH

Statws

Lefel manylder disgrifiad

Dyddiadau creadigaeth adolygiad dilead

Mai 2003, Chwefror 2020.

Iaith(ieithoedd)

Sgript(iau)

Ffynonellau

Defnyddiwyd y ffynhonnell ganlynol wrth lunio'r disgrifiad: Y Bywgraffiadur Cymreig arlein https://bywgraffiadur.cymru/article/c12-DAVI-JAN-1898, [gwelwyd 4 Chwefror 2020].

Nodyn yr archifydd

Lluniwyd gan Ann Francis Evans.

Ardal derbyn

Pynciau cysylltiedig

Pobl a sefydliadau cysylltiedig

Genres cysylltiedig

Lleoedd cysylltiedig