Carols, Welsh -- 18th century

Taxonomy

Code

Scope note(s)

Source note(s)

Display note(s)

Hierarchical terms

Carols, Welsh -- 18th century

Equivalent terms

Carols, Welsh -- 18th century

Associated terms

Carols, Welsh -- 18th century

14 Archival description results for Carols, Welsh -- 18th century

14 results directly related Exclude narrower terms

Amryw o lyfrgell Owen Jones,

Miscellaneous notebooks and unbound papers from the library of, and largely in the hand of, Owen Jones (1833-99), Calvinistic Methodist minister, man of letters, book collector and bibliographer, of Liverpool and Llansantffraid-ym-Mechain, Montgomeryshire. They include a fragment of a late eighteenth century manuscript containing 'Carol Plygain' by John Cadwaladr, verses by Ellis William, Llwunc[y]nfal, etc. ('Howel Jones his Book ... 1792,' 'Howel Jones Llwyncunfal ... ber 1792'); a volume of poetry including three libretti entitled 'Samson (Cyfieithiad o waith [John] Mil[ton]', 'Deborah' ('Finis May 4th 1861') and 'Y Cread' ('11/3/62'), and Welsh and English originals and translations, 1860-3 (e.g. 'The Hymns of A[nn] G[riffiths] rendered into English', 'Gray's Elegy'); a draft list of 'Hen Ddiarhebion' [old Welsh proverbs] rendered into Welsh verse (nos 1-540; one section dated 3 March [18]63); copious draft bibliographies of prose and poetry works by individual Welsh authors; etc. The material was originally tied in a brown paper wrapper inscribed by J[ohn] B[allinger], 'Library of the late Rev. Owen Jones, notes lent to Mr J. H. Davies by Miss Janet Jones, & by him deposited in the N[ational] L[ibrary of Wales]. 15-12-[19]09'.

Barddoniaeth Huw Morys

An imperfect manuscript of the late seventeenth century in the hand of Huw Morys, with copious additions in a number of early eighteenth century hands. It consists largely of 'cywyddau', 'carolau', 'cerddi' and 'dyrïau' by Huw Morys himself, with a few poems in both strict and free metres by Owen Gwynedd, Humphrey Owen, Simwnt Vychan, William Miltwn [Midleton, Myddelton], Doctor Sion Kent, Roger Kyffin, Sion Sgrufen and John Davies ('of Rhiwlas'), and anonymous poems. The volume is lettered 'Barddoniaeth Huw Morys'.

Barddoniaeth,

A composite volume, in four sections, containing annotated transcripts of 'cywyddau' and 'englynion' by Sion Philyp, Wm. Lleyn, Robert Hughes (Ceint bach, 'Rhobyn Ddu Ieuaf o Fon'), Meredydd ab Rhys, Syr Dafydd Trefor, Wm. Wynne ('person Llangynhafal'), [Evan Prichard (Richard)] 'I[euan] Lleyn' ('Ifan Bryncroes'), 'W. Eryri', Ellis Roberts, and Rhys Jones; 'carolau', 'cerddi', 'penillion', etc. in free metres by Lewis Owen, Lewis Morris, Edward Morris, Hugh Roberts, Dafydd Sion James (Dafydd Jones) ('Bookbinder o'r Penrhyn Deudraeth Y Meirion'), Ellis Roberts, Tho. Edwards, Hugh Jones ('o Langwm'), John Thomas ('o Bentre Foelas'), Rice Hughes ('o Ddinam'), Thomas Jones, Robert William, Edward Williams ('o Blwy Gwyddelwern'), Robert Lloyd, Richard Jones, Rhys Jones, and Evan James, and anonymous compositions; and incomplete interludes entitled ['Squire Gaulove a Clarinda'] by John Kadwalader and ['Y Brenin Dafydd a Gwraig Urias'] by [Hugh Jones and John Cadwaladr]. The respective sections are in the hands of Evan Prichard ('Ieuan Lleyn') (written at Llangian, Lleyn, 23-24 January 1797), David Jones ('Dewi Fardd'), Trefriw, Henry Par[r]y, Brynllech [Llanuwchllyn], and [ ] Roberts, Ty du, Parc [Llanycil].

Cerddi a charolau,

An imperfect and mutilated manuscript of anonymous 'cerddi' and 'carolau', of which some are dated within the period 1736-40. There is also one English carol dated 1744.

Cerddi a charolau,

An imperfect manuscript of 'cerddi' and 'carolau' of the seventeenth and eighteenth centuries, probably written for the most part by Jenkin David, Cmarch [sic], David Jones, and Evan David, Glaslwyn. The collection was compiled around the period 1765-6. The majority of the poems are anonymous, but the names of the following authors have been recorded, some in the last lines of the compositions: William Nicholas (pp. 4, 48), Thomas John (p. 16), Sion Havart (p. 41), Evan Evans ('o fydwellty yn Sir Feirionydd', p. 60), Evan Griffith (p. 74), Sion Dafydd Sion (p. 82), John Evan ab Evan, 1746 (p. 91), John David John ('o bant y moch mowr yn Llandisil (1631), p. 109). At the end of the volume are blacksmith's and other accounts from the Llandysul area, 1778 and undated, and a list of money gifts entitled 'The names of mens on my Mitting Day' (pp. 141-144). Beginning at the end is a 'halsing', 1722.

Emynau John Williams, Sain Tathan

An imperfect volume of hymns by and in the hand of John Williams (1728-1806) of St Athan, Glamorgan. The titles include 'Can Nalolig [sic] nei Haul Song ar Washinton's March'; 'Hymn ar y Tweed'; 'Arall ar yr adnodau blaena or 63 o Esia' ('Pwy welaf o Edon [sic] yn dod ...'); 'Arall ar yr adnodau cyn[t]af o 5 o Datg[u]ddiad'; 'Rhai myfyrdodau mewn twymin ar y nerfiau yr hon a barhodd o ddechre awst i ddiwedd medi 1789'; ['Cân Ddiddarfod'] with annotations ('diwedd llan Tathan Gorphen Haf 1791 J.W.') (printed in Gomer Morgan Roberts: Bywyd a Gwaith Peter Williams (Caerdydd, 1943), pp. 155-160); 'Ar gini winser'; etc. Insets include a typescript copy of 'Can V' [i.e. 'Cân Ddiddarfod'] from Can Diddarfod: sef, Pennillion Addysgiadol, o gyfansoddiad Ioan ap Gwilim, St Athan ... ([Caerfyrddin] 1793); 'Darn o Hymn o waith y diweddar Barchedig Peter Will[iams] o Gaerfyrddin' (written on the blank leaf of a letter addressed to Griffith Williams, Ynyswaun, Llanor, Llyn (printed in Gomer Morgan Roberts: op. cit., p. 170)); John Williams: Carol Plygain neu Gan Nadolig (Caerlleon, n.d.); and a cutting from Seren [Cymru], 18 August [19]16, of a letter by H[ywel] C[ernyw] Williams, relating to the authorship of a hymn by John Williams. The original brown paper cover is inscribed 'ir Parch[ed]ig Mr Peter Williams' and the modern cloth binding is lettered in gold 'MS Parch. J. Williams, 1791'.

Gwaith Dafydd Siôn Siâms

A volume of Welsh poetry, c. 1777-1803, in free and strict metres by, and probably in the autograph of, Dafydd Jones, who is styled here variously as Dafydd Jones, Book Binder, 'Dafydd Ioan Deudraeth' and 'Dafydd Deudraeth' [i.e. 'Dafydd Siôn Siâms; 1743-1831]. The contents include 'carolau plygain', 'Can o alarus Brofiad y Prydydd ar farwolaeth ei wraig a gladdwyd ..... 1786', 'Awdl ir Gwirionedd yr hyn ydoedd brif Destyn Eisteddfod y Beirdd ynhrêf Llanrwst Mihefin 14 1791', and an elegy on the death of Rob[er]t Roberts [Clynnog].

Gwaith Edward Samuel o Gwt y Defaid,

An exercise book (19 pp.) containing transcripts by John Jones ('Myrddin Fardd') of a few items of poetry in strict and free metre by Edward Samuel (1674-1748), including 'Cywydd Marwnad Hugh Jones o Fottegir .. [1715]', 'Beddargraff Robert Humphreys ['Robin Ragad']' and 'Carol Plygain ar y Fad-lef fawr.'.

Llyfr Cadwaladr Dafydd,

A volume of poetry in strict and free metres and some prose texts in the hand of Cadwaladr David, Llanymawddwy, with some additions (ff. 132b-135b) and marginal emendations by William Wynn (1709-60), Llangynhafal. The volume contains 'awdlau', 'cywyddau', and 'englynion' by Howel ap Gutto, Sion Tudur, Rus Cain, William Llyn, Dafydd Llwyd ap Llywelyn ap Gryffydd, Rees Lewis ('o fallwyd'), Ellis Cadwalader, Cad[waladr] David, Thomas Prys ('o Blas Iolyn'), Gruffudd Phylip, Hugh Morys, Hwm[ffre] D'd ap Evan, Huw Llwyd Cynddel [sic], John Vaughan ('o Gaer gai'), William Phylip, Owen Gwynedd, [Lewys Glyn Cothi], Hugh Evan, Hugh Morus, Thomas Llwud, John Roger, [Simwnt Fychan], Morrus Dwufech, Dafydd ap Gwilim, Rhus Morgan ('o ben Craig nedd yn Llangattwg y morganwg'), Sion Rowland, John David Lâs, John Philip, William Cynwal, Sion Mowddwy, Tydur Aled, John Cent, Morgan Gwynn ('talerus'), Rowland Fychan, Gruffudd Hafren, [Rhosier] Cyffin, Hugh Gruffud[d], Robin Cildro [sic], Evan Brydydd hir, Gutto or Glunn, Hugh Arwysdl, Gryffydd Grug, [Ieuan ap Hywel Swrdwal], Evan Evans ['Ieuan Brydydd Hir'], W[illiam] W[ynn], Edmwnt Prys, Lewis Morgannwg, Robert Hwmffre alias Robin Ragat, Evan Jones ('gynt person Newbwrch'), Sr Rhys Cad[walad]r, David Cadwaladr (Llanymow[ddwy]), Twm Tegyd, Richart Cynwal, Richard Phylipp, Ieuan Tew Brydydd and anonymous 'cywyddau' and 'englynion'; 'penillion', 'carolau', 'ymddiddanion' and 'cerddi', etc. by Hugh Morus, Mr Edward Wun ('person Gwddelwern'), John Parry, Cadwaladr ap Robert, John Prichard Price, Cadwaladr David, Mr Rogar Ed[war]ds (translations), Mr. William Wunne, William Phylip, Edward Morus, Mr Peter Lewis ('Eglwyswr ieuanc o'r Deyrnion'), Dic Abram, Edward Samwel and Robert Ieuan, and anonymous poems in free metres; 'Y Compod Manuwel, o waith Dafudd Nanmor' (incomplete); 'Dechre areth Wgan'; 'Dymma ymddiddanion a fu rhwng adrain ymerodor Rhufain, ag Epig ddoeth'; 'Dyhuddiad Elffyn' by Taliesyn; nine grades of kinship ['naw gradd carennydd']; 'Llyma Bregeth Ddewi'; 'Hanes Proffwyd dieithr a rhyfeddol, fy'n ddiweddar ymrydain Fawr'; and extracts from 'Llyfyr barddoniaeth o waith y Capten William Midleton'. It is lettered 'Llyfr Cadwaladr Dafydd 1730' but contains poems of a slightly later date.

Llyfr Cadwaladr Roberts,

A mutilated volume written in various late seventeenth and early eighteenth century hands containing 'carolau', a 'cywydd' and 'englynion' by Cadwalader Roberts (1685), Hugh Lewis, Hugh Moris, Rowland Vaughan, Moris Richard, Thomas Lloyd ('Ieanga'), Edward Rowland, Richard Abr[a]ham and Edward Moris, and anonymous poems, together with a copy of an acknowledgment, 1677, of a debt of £3 from Thomas Roberts of Penant [Melangell], Montgomeryshire, gent., to John Hughes of Peniarth, gent. On the fly-leaves at the beginning is an index of first lines of the 'carolau' and 'cywydd' compiled and written by J. H. Davies, and at the end a transcript by J. H. Davies of 'Englynion o fawl i Thomas Jones' by Cadwalad[r] Roberts. The volume is lettered 'Llyfr Cadwaladr Roberts 1676'.

Llyfr Dafydd Marpole,

A collection of poetry transcribed by Dafydd Marpole during the period 1775-80. It includes 'cerddi', 'ymddiddanion', 'penillion', 'carolau', 'dyrïau', 'englynion', etc. by Evan Williams (1774), Rowland Hughes ('or Bala'), John (Sion) Griffydd, Hugh Morris, Roger Jones, R. Evan, Dafydd Marpole, Joseph Marpole (1767), John Marpole, Dafydd Evans ('o Lan Silin'), Morys Robert ('o blwy Maentwrog'), John Cadwaladr, Harri Bynner ('o blwy Llanfyllin'), Owen Gruffydd, Mr Jones ('Ficar Llan bryn Mair'), Arthur Jones, Gryffyd[d] Edward ('o Lanfyllin') and Robin Ragad, and anonymous poems. There are numerous critical and textual observations by the scribe. Pp. 15-89 were transcribed from Cwrtmawr MS 231.

Llyfr John Morris I,

A late eighteenth century manuscript in the hand of John Morris containing 'cerddi' and 'carolau' by Humphrey Jones (Pen y Bont), Walter Davies ['Gwallter Mechain'] (1786, 1790) and [David Jones] ('Dewi Fardd'); two religious verses in English by, respectively, David Thomas ['Dafydd Ddu Eryri'] and Edward Barnes, together with Welsh translations; 'englynion', partly intended as memorial inscriptions, by Jonathan Hughes, John Edwards ('y Prydydd o Lyn Ceiriog'), Edward Barnes, David Thomas, D[avid] Ellis (Amlwch) and John Morris, and a prayer by John Morris. The spine is lettered 'Llyfr J. Morris - I'.

Llyfr John Morris,

A late eighteenth century manuscript in the hand of John Morris containing a collection of 'carolau' and 'cerddi' by Jonathan Hughes, Llangollen, together with a 'cerdd' and a 'carol' by Daniel Jones, and a carol each by Jo[h]n Edw[ard]s (Glyn Cei[rio]g) and Arthur Jones. All the poems by Jonathan Hughes are included in the author's Bardd a Byrddau (y Mwythig, 1778). At the beginning of the volume is 'Bannau yr llyfyr hwn', being a table of titles and first lines, and the numbers of verses, of each carol. Paste-downs on the inside upper and lower covers contain a note and an 'englyn' by D[afydd] M[orris], Llanfair [Caereinion], 1868, etc.

Mân Lyfrau Dewi Fardd ...

A composite volume comprising: (I) Four booklets in the hand of David Jones ('Dewi Fardd', 1708?-85), Trefriw containing an incomplete text of his '[Cronicl] Hanes [Cymru] a'i Thrig[olion] er amser Julius Caesa[r] hyd amser neu Deyrna[siad] y Brenhin Iago y Cyntaf'; a 'cywydd' by Tho. Prys; an incomplete list of titles (pp. 484-526) in David Jones : Blodeu-gerdd Cymry (Y Mwythig, 1759); and carols, etc., among them 'Newyddion Gyng'aneddau' by David Jones. (Ii) A booklet largely in the hand of Evan Thomas (ob. 1781), Cwmhwylfod, Sarnau, near Bala containing extracts from Y Drych Cristianogawl (Rhotomagi, 1585); and poetry in strict and free metres by Evan James, Sr. Rogier, Edward Sam[ue]l, Dafydd yn Ifan ('o Lanfair Careinion'), Edwart Moris, John Edward Ma..., Hugh Hughes and John William(s); and anonymous compositions, among them a 'Hymn yngulch duwdod Iesu Grist ...'. The spine is lettered 'Mân Lyfrau Dewi Fardd ac eraill'.