Booksellers and bookselling -- Wales.

Taxonomy

Code

Scope note(s)

Source note(s)

Display note(s)

Hierarchical terms

Booksellers and bookselling -- Wales.

Equivalent terms

Booksellers and bookselling -- Wales.

Associated terms

Booksellers and bookselling -- Wales.

3 Archival description results for Booksellers and bookselling -- Wales.

3 results directly related Exclude narrower terms

Tom Lloyd-Roberts Papers,

  • GB 0210 TOMLLERTS
  • Fonds
  • 1968-1993 /

Papers of Tom Lloyd-Roberts, including correspondence, 1968-1993, sales journals, 1970-1992, sales ledgers, 1970-1991, card indexes of books sold, [c.1970-1990], and a petty cash book, 1985-1987, together with a typescript list of books taken to the first Portmeirion Book Fair, 1974 or 1975, and a typescript draft of Tom Lloyd-Roberts's unpublished biographical novel 'Katheryn of Berain'.

Lloyd-Roberts, Tom.

Archif Y Lolfa,

  • GB 0210 LOLFA
  • fonds
  • 1964-2000 /

Gohebiaeth yn ymwneud รข gwaith dydd i ddydd Y Lolfa yn trafod cynigion am gyhoeddiadau, y broses gyhoeddi ei hun, offer argraffu'r Lolfa, staff, grantiau Cyngor Llyfrau Cymru a materion yn codi o gyhoeddiadau'r Lolfa. Ymhlith y gohebwyr mae artistiaid, awduron, gwleidyddion a ffigyrau blaenllaw Cymru, ac yn aml yn y llythyrau cymysgir trafodaethau busnes a materion cyfoes, hynt yr iaith Gymraeg, yr angen am gyhoeddiadau Cymraeg a Chymreig, a naws wleidyddol Cymru. = Correspondence relating to the daily work of the publishing firm Y Lolfa including offers of publications, the publishing process, publishing equipment, staff, Welsh Books Council grants and matters arising from Lolfa publications. The correspondents include artists, authors, politicians and prominent figures in Wales, and the letters often contain a mixture of business discussions and current affairs, news concerning the Welsh language, the need for publications in Welsh and about Wales, and politics in Wales.

Papurau ychwanegol o'r Lolfa yn cynnwys papurau yn ymwneud a 'Y Byd' a 'Cymuned'.

Lolfa (Firm)

Cofnodion Undeb Cyhoeddwyr a Llyfrwerthwyr Cymreig,

  • GB 0210 CYHLLYFR
  • fonds
  • 1954-1984 /

Cofnodion Undeb Cyhoeddwyr a Llyfrwerthwyr Cymreig (the Union of Welsh Publishers and Booksellers), 1954-1984, yn cynnwys llyfr cofnodion, 1954-1970, a gohebiaeth a phapurau,1963-1984 = Records of Undeb Cyhoeddwyr a Llyfrwerthwyr Cymreig (the Union of Welsh Publishers and Booksellers), 1954-1984, comprising a minute book, 1954-1970, and correspondence and papers, 1963-1984.

Union of Welsh Publishers and Booksellers.