BBC Wales

Ardal dynodi

Math o endid

Corporate body

Ffurf awdurdodedig enw

BBC Wales

Ffurf(iau) cyfochrog enw

  • BBC Cymru Wales
  • BBC Cymru
  • British Broadcasting Corporation -- Wales

Ffurf(iau) safonol o enw yn ôl rheolau eraill

Ffurf(iau) arall o enw

Dynodwyr ar gyfer cyrff corfforaethol

Ardal disgrifiad

Dyddiadau bodolaeth

1923-

Hanes

Sefydlwyd y Gorfforaeth Ddarlledu Brydeinig (sydd yn fwy adnabyddus fel y BBC), gyda'i chanolfan yn Broadcasting House, Portland Square, Llundain, trwy Siarter Frenhinol yn 1927, gydag awdurdod i ddarparu gwybodaeth, i addysgu ac i ddiddanu ei chynulleidfa. Derbyniodd ei rhagflaenydd, y Cwmni Darlledu Prydeinig, ei drwydded i ddarlledu yn 1923, a dechreuodd y gwasanaeth darlledu cyhoeddus yng Nghymru yr un flwyddyn pan agorwyd gorsaf radio yng Nghaerdydd. Cafodd Rhanbarth Cymru y BBC ei thonfedd arbennig ei hun ar gyfer darllediadau sain yn 1937, a rhoddwyd tonfedd arall ar wahân i'r BBC yng Nghymru yn 1964 ar gyfer darllediadau teledol; adnabyddir y Rhanbarth Cymreig yn BBC Wales ers hynny. Cafodd rhaglenni Cymraeg eu darlledu gyntaf ar y radio yn 1923 ac ar y teledu yn 1953, a darlledir darpariaeth ddyddiol o raglenni teledu yn Gymraeg ers 1957. Mae'r sianel Gymraeg yn cael ei hadnabod fel BBC Cymru. Bu'r gorsafoedd radio Saesneg a Chymraeg (Radio Wales a Radio Cymru) yn unedau ar wahân ers 1977. Mae sail lafar i lawer o'r deunydd a ddarlledir gan y Gorfforaeth (yn Saesneg ac yn Gymraeg), sydd yn cynnwys dramâu, sgyrsiau, chwaraeon a rhaglenni dogfen, yn ogystal â llawer o raglenni i blant, rhaglenni crefyddol, addysgol a cherddorol./The British Broadcasting Corporation (more commonly known as the BBC), with its headquarters at Broadcasting House, Portland Square, London, was established by Royal Charter in 1927 with the authority to provide information, to educate and to entertain its audience. It's predecessor, the British Broadcast Company, obtained its licence to broadcast in 1923. The public broadcast service in Wales began in the same year when a radio station was opened in Cardiff. The BBC's Welsh region was granted its own wavelength for audio broadcasts in 1937, and another separate wavelength was given to the BBC in Wales in 1964 for televisual broadcasts; the Welsh region was thereafter more commonly recognised as BBC Wales. Welsh programmes were first broadcast on the radio in 1923 and on the television in 1953, and Welsh programmes have been broadcast on a daily basis since 1957. The Welsh channel is referred to as BBC Cymru. The English and Welsh radio stations (Radio Wales and Radio Cymru) have been separate entities since 1977. There is an oral basis to much of the material broadcast by the Corporation (in English and in Welsh), which includes dramas, sport and documentaries, along with many children's programmes and religious, educational and music-based programmes.

Lleoedd

Statws cyfreithiol

Ffwythiannau, galwedigaethau a gweithgareddau

Mandadau/ffynonellau awdurdod

Strwythurau/achyddiaeth mewnol

Cyd-destun cyffredinol

Ardal cysylltiadau

Ardal pwyntiau mynediad

Pwyntiau mynediad pwnc

Pwyntiau mynediad lleoedd

Galwedigaethau

Ardal rheoli

Dynodwr cofnod awdurdod

nr 95042808

Dynodwr sefydliad

Rheolau a/neu confensiynau a ddefnyddiwyd

Statws

Lefel manylder disgrifiad

Dyddiadau creu, adolygu a dileu

Iaith(ieithoedd)

Sgript(iau)

Ffynonellau

lcnaf

Nodiadau cynnal a chadw

  • Clipfwrdd

  • Allforio

  • EAC

Pynciau cysylltiedig

Lleoedd cysylltiedig