Baptists

Taxonomy

Code

Scope note(s)

Source note(s)

Display note(s)

Hierarchical terms

Baptists

Equivalent terms

Baptists

Associated terms

Baptists

10 Results for Baptists

10 results directly related Exclude narrower terms

Autograph Letters

One of four volumes comprising three hundred and sixty-four autograph letters and copies and drafts of letters of the period 1787-1930. The two main groups among them are those addressed to 'Nefydd' and Daniel Jones, but there are also t...

Autograph Letters

One of four volumes comprising three hundred and sixty-four autograph letters and copies and drafts of letters of the period 1787-1930. The two main groups among them are those addressed to 'Nefydd' and Daniel Jones, but there are also t...

Autograph Letters

One of four volumes comprising three hundred and sixty-four autograph letters and copies and drafts of letters of the period 1787-1930. The two main groups among them are those addressed to 'Nefydd' and Daniel Jones, but there are also t...

Autograph Letters

One of four volumes comprising three hundred and sixty-four autograph letters and copies and drafts of letters of the period 1787-1930. The two main groups among them are those addressed to 'Nefydd' and Daniel Jones, but there are also t...

Capel Bethel, Capel Isel ger Aberhonddu

Mae'r ffeil yn cynnwys teyrnged i David Bowen ar ei gyfraniad i fywyd y capel a'i waith yn golygu Seren yr Ysgol Sul; papurau yn ymwneud â hanes y capel a'r diaconiaid; a dogfen, 1854, yn ymwneud â pherchnogaeth darn o dir o'r ...

Bethel Baptist Church (Llandyfaelog Fach, Wales)

Amrywiol

Mae'r ffeil yn cynnwys llyfrau nodiadau a phapurau a luniwyd gan David Bowen ar gyfer erthyglau a darlithoedd ar 'Feirdd y Bedyddwyr', 'Cymeriadau'r Fro' [Sir Gaerfyrddin], a nifer o weinidogion y Bedyddwyr. Ceir hefy...

Thomas, Ben Bowen, 1899-1977

Papurau crefyddol

Mae'r grŵp yn cynnwys pregethau, 1905-1954, cofnodion a chyfrifon cymdeithasau'r Bedyddwyr, 1919-1941, a deunydd amrywiol yn ymwneud â'r capeli a'u gweithgareddau, 1854-1954 .