Ffeil T10/843/7 - Bant yn yr Ysgol: Abermad

Ardal dynodi

Cod cyfeirnod

T10/843/7

Teitl

Bant yn yr Ysgol: Abermad

Dyddiad(au)

  • 1960 (Creation)

Lefel y disgrifiad

Ffeil

Maint a chyfrwng

1 bwndel.

Ardal cyd-destun

Enw'r crëwr

(1923-)

Hanes archifol

Ffynhonnell

Ardal cynnwys a strwythur

Natur a chynnwys

T10/843/7.
Bant yn yr Ysgol: Abermad.
Darlledwyd yn gyntaf: 15 Tachwedd 1960.
UID: Anhysbys.
Sgript wedi'i deipio.
Sgript teledu BBC ar gyfer Bant yn yr Ysgol: Abermad.

Gwerthuso, dinistrio ac amserlennu

Croniadau

System o drefniant

Ardal amodau mynediad a defnydd

Amodau rheoli mynediad

Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau modern yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru gydymffurfio â Deddf Warchod Data 2018 a Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol 2018 yng nghyd-destun unrhyw brosesu ganddynt o ddata personol a gasglwyd o gofnodion modern sydd ar gadw yn y Llyfrgell. Nodir y manylion yn yr wybodaeth a roddir wrth wneud cais am Docyn Darllen.

Amodau rheoli atgynhyrchu

Amodau hawlfraint arferol.

Iaith y deunydd

  • Cymraeg
  • Saesneg

Sgript o ddeunydd

Nodiadau iaith a sgript

Welsh and English.

Cyflwr ac anghenion technegol

Cymhorthion chwilio

Cymorth chwilio a gynhyrchir

Ardal deunyddiau perthynol

Bodolaeth a lleoliad y gwreiddiol

Bodolaeth a lleoliad copïau

Unedau o ddisgrifiad cysylltiedig

Disgrifiadau cysylltiedig

Ardal nodiadau

Dynodwr(dynodwyr) eraill

Pwyntiau mynediad

Pwyntiau mynediad pwnc

Pwyntiau mynediad lleoedd

Pwyntiau mynediad Enw

Pwyntiau mynediad Genre

Ardal rheolaeth disgrifiad

Dynodwr disgrifiad

Dynodwr sefydliad

Rheolau a/neu confensiynau a ddefnyddiwyd

Statws

Lefel manylder disgrifiad

Dyddiadau creadigaeth adolygiad dilead

Iaith(ieithoedd)

Sgript(iau)

Ffynonellau

Ardal derbyn

Pynciau cysylltiedig

Pobl a sefydliadau cysylltiedig

Genres cysylltiedig

Lleoedd cysylltiedig

Storfa ffisegol

  • Text: Sgriptiau BBC Scripts (Rhodd 2019 Donation) T10/843/7 (Box 843)