Authors, Welsh -- Wales -- Correspondence.

Taxonomy

Code

Scope note(s)

Source note(s)

Display note(s)

Hierarchical terms

Authors, Welsh -- Wales -- Correspondence.

Equivalent terms

Authors, Welsh -- Wales -- Correspondence.

Associated terms

Authors, Welsh -- Wales -- Correspondence.

3 Results for Authors, Welsh -- Wales -- Correspondence.

3 results directly related Exclude narrower terms

Cwrtmawr Manuscripts,

  • GB 0210 CWRTMSS
  • Fonds
  • 1543-1923 (accumulated [1871]-[1926])

Manuscript collections containing original and transcribed poetry and prose, 1543-[20th century]; religious works, 1611-1914; biographies, chronicles, archaeological and historical notes, works on travel, folklore, recipes, grammars, vocabularies ...

John Humphreys Davies.

Papurau R. Williams Parry

  • GB 0210 RWILPARRY
  • Fonds
  • 1873-1971

Papurau Robert Williams Parry, 1873-1971, gan gynnwys llawysgrifau, copïau teipysgrif a phrintiedig o gerddi Robert Williams Parry (yn bennaf rhai cyhoeddedig, gyda pheth amrywiadau), [1900]-[1956]; cyfieithiadau o'i gerddi,1941-1942; cerddi ...

Parry, Robert Williams

Papurau Syr Alun Talfan Davies,

  • GB 0210 ALUIES
  • fonds
  • 1938-1999 /

Gohebiaeth a phapurau eraill yn ymwneud â Llyfrau'r Dryw/Cristopher Davies (Cyhoeddwyr) Cyf, Landybïe, 1938-1972, yn cynnwys llythyrau at, ac oddi wrth lawer o lenorion pennaf Cymru; gohebiaeth yn ymwneud ag amrywiaeth o bynciau a sefydliadau...

Davies, Alun Talfan, 1913-2000.