Alphabets

Taxonomy

Code

Scope note(s)

Source note(s)

Display note(s)

Hierarchical terms

Alphabets

Equivalent terms

Alphabets

Associated terms

Alphabets

29 Archival description results for Alphabets

29 results directly related Exclude narrower terms

Achau, etc.

A composite volume, originally owned by Owen Williams ('Owain Gwyrfai'), Waun-fawr, with copious insets, containing a folio (pp. [655]-656) from Baner Cymru, October 20 1858; a section ('Ordevices', cols 777-840) from William Camden: Britannia (? 1722 edition) with a map of North Wales by Robt. Norden (? from the 1695 edition); two keys to 'Coelbren y Beirdd', the one undoubtedly and the other probably in the hand of Edward Williams ('Iolo Morganwg'); extensive transcripts of Caernarfonshire and other North Wales pedigrees, mainly in the hands of Owen Williams and John Jones ('Myrddin Fardd'); and imperfect notes relating to the history and endowments of the Free School, Dolgellau.

'Amrywiaethau',

A volume entitled 'Amrywiaethau' on the spine, and 'Amrywion sev o gynnulliad Idrison' [i.e. William Owen-Pughe] on the fly-leaf. The contents, a miscellaneous collection of prose and poetry, include: pp. 1-8, four 'cywyddau' attributed to Dafydd ap Gwilym and others; pp. 9-10, 'Can y Mai, ar fesur Awdlgywydd o waith Gwilym Tew, medd Llyfr Lewys Hopkyn'; pp. 11-14, a transcript of 'Annerch-lythr Gronwy Owain Len at William Elias o Blâs y Glyn, Llanfwrog ym Môn', dated at Donnington, 30 Nov. 1751; pp. 15-17, English translation by W[illiam] O[wen-Pughe] of a poem by Taliesin entitled 'Gwaith Gwenystrad', and of another (pp. 18-21) beginning: 'Teithi edmygant yn Nyffryn Garant . . .'; pp. 22-25, an incomplete transcript of 'Gorhoffet Gwalchmei'; pp. 32-34, 'Emyn Ambros ac Awstin, yr hwn a elwir y Te Deum o gyfieithiad Dafydd ddu o Hiraddug'; p. 35, 'Darneb yn iaith Phoenicia yn Llythyrenau Seisnig'; p. 36, part of the tale of Manawydan fab Llyr (cf. Ifor Williams, Pedeir Keinc y Mabinogi (Caerdydd, 1951), t. 52); pp. 37-40, 'Memorandums from Whartons History of English Poetry'; p. 41, 'Enwau Duw', Hebrew terms for God with Welsh equivalents; p. 42, a further Hebrew-Welsh vocabulary; p. 43, a note concerning Edward Williams ['Iolo Morganwg'], Edward Evan of Aberdare (ob. 1798) and their knowledge of 'Cyfrinach y Beirdd'; p. 44, 'tribannau' attributed to Sion Rhys o Ystrad Dyvodwg and Ed. William o Lantrisaint (cf. Tegwyn Jones, Tribannau Morgannwg (Llandysul, 1976), no. 334); pp. 45-50, 'Awdyl Cyflafan y Beirdd, Testyn Dinbych - 1792', beginning 'Deffro duedd dew ffrwd awen - o'th fedd . . .' by ?B.C.; pp. 53-55, a copy of a letter dated at London, 1 Oct. 1788, from William Owen to Mr. George Riveley, Portsmouth in Virginia; pp. 59-63, 'Hymn to Narayena' by Sir William Jones, beginning 'Spirit of spirits, who, thro' every part . . .'; pp. 64-66, copy of a letter written by [William Owen-Pughe] from London, 22 April 1789, recipient uncited; pp. 67-71, copy of a letter from William Owen [- Pughe] to Thomas Pennant, esq., dated 22 April 1789; p. 73, a remedy for a cold; p. 75, extract from a poem, 'the Pleasures of Memory', beginning 'The father strew'd his white hairs in the wind . . .'; pp. 77-79, a prose translation of 'Ymbil ar Ddwynwen . . .' (see Barddoniaeth Dafydd ab Gwilym (Llundain, 1789), t. 154) entitled 'The Invocation of Saint Dwynwen '; pp. 83-85, transcript of a letter from J. G. Boccius, dated at Leipzig, 19 Oct. 1793, to [William Owen-Pughe], followed by a list of Wendish words with Latin equivalents; pp. 85-88, transcript of a letter from Dr. [Carl Gottlieb] Anton, dated at Gorliz in Ober Lausiz, 2 Aug. [17]94, written in French (for the original see NLW MS 13223C, p. 145); pp. 88-95, copy of a letter written by W[illiam] O[wen-Pughe] from London, 20 Jan. 1796, in reply to Dr. Anton's letter; pp. 96-98, 'Song to May', a translation of pp. 9-10 above; pp. 101-06, transcript of a letter dated 15 April 1800 from E[dward] Williams, 'Iolo Morganwg', to [Owen Jones], 'Owain Myvyr'; pp. 107- 116 & 119-120, transcript of another letter from the same to the same, dated at Flimston, 17 June 1800; (continued)

p. 117, memoranda, 1800, recording the death and burial of various members of the Owen family; pp. 121-36, transcript of a letter from 'Iolo Morganwg' to 'Owain Myvyr', dated at Cardiff, 6 Oct. 1800; p. 139, the dates of death of four relatives and acquaintances of William Owen [-Pughe]; p. 141, lines dated 29 Dec. 1830 by Ro[bert] Davies, 'Bardd Nantglyn', beginning 'Y llwdn hwq, and nid o ddig . . .'; pp. 143-5, 'Cywydd i Vordeyrn sant yn Nantglyn' beginning 'Y sant nevol addolwn . . .', attributed to Davydd ab Llywelyn ab Madog, transcribed by 'Idrison' at Egryn, 18 March 1833; p. 147, a list of 'Correspondent words'; pp. 149-150, notes by 'Idrison' on the cure of 'Davaden Wyllt (Cancer)' dated 14 Feb. 1834; p. 339, note of financial loans and gifts made to [William Owen-Pughe], 1796-98; pp. 411-40, a narrative beginning 'Ac Elphin á gymmeres y Gôd, ac ai bwris hi ar gevn un o'i veirç mewn cawell . . .', said to be 'O Lyvyr Iolo Morganwg . . . Gwaith Hopcin Tho. Phylip o Varganwg [sic] o gylç 1370'; pp. 444-46, 'Profwydoliaeth Llywelyn Vawr (o'r Brithdir meddir)', beginning 'Mae hen goelion yn ein gwlid . . .'; pp. 447-85, a series of 'Coronog Faban' poems and prophecies, variously attributed to Aneurin Gwawdrydd, Jonas Athraw Mynyw, Rhys Gog o Eryri, and Gildas Brofwyd (pp. 459-63 contain a copy of observations by 'Iolo Morganwg' on the preceding 'Coronog Faban' poems); pp. 486-88, 'Llyma englynion Marçwiail, o lyvyr Havod Uçtryd : ei enw Hen ddihenydd', beginning 'Marçwiail bedw briglas . . .', attributed to Mabclav ab Llywarrq; PP- 489-9o, 'Gweddi Taliesin', beginning 'Gweddiav Dduw Dâd . . .'; pp. 491-93, 'Llyma Gerdd y Bardd Glas o'r Gadair "o Lyvyr Joseph Jones o Gaer Dyv, à ysgrivenwyd cylç 1590." Iolo Morganwg', beginning 'Deg gormes caredvorion . . .'; pp. 494-97, 'Llyma Englynion a vuant rwng Caradawg Llan Carvan a Gwgan Varvawg o Lan Dathan, o'r un Llyvyr', beginning 'Gwgan Varvawg, hanpyç gwell! . . .'; pp. 497-502, 'englynion' attributed to Gwgan Varvawg o Landathan alias Gwgan Vardd alias Gwgan Vardd Iestyn; p. 503, 'Hen vesurau, sev Englynion gan Gwydion ab Don: o Lyvyr y Mabinogi yn Llyvyrgell Mostyn', beginning 'Dâr á dyv yn arddväes . . . '; pp. 504-06, 'Llyma Awdyl à gânt Teilaw sant', beginning 'Govynawd ysgen . . .', attributed thus: 'Teilaw Sant ai cant pan ydoedd yn myned i Ynys Enlli: O Lyvyr Harri Sion o Bont y Pwl'; p. 506, two verses entitled 'Llythyr Merq at ei Çariad' and 'Atteb y Mab'; pp. 507-10, 'Llyma' r Bader yn Gymbraec: o Lyvyr Havod Uçtryd', beginning 'Yn Tat ni yr hwn wyt yn y Nef . . .'; pp. 511-12, 'Englynion ar enwau Duw: gwaith Sion y Cent: o Lyvyr Wm. Rhosser', beginning 'Duw Tri, Duw Celi coelion, Dav, Eli , . . .'; and pp. 592-3, 595, & 597, notes, 1800-03, & 1808 by [William Owen-Pughe]. Certain of the above items appear to have been published in The Myvyrian Archaiology and the volume Iolo MSS. Pasted in at the end of the volume are a few loose items including notes on ancient alphabets, etc., dated 1821; a tune with words in ?Hebrew and Welsh based on Ps. 115, 1; a receipt dated 20 June 1793 for 5 guineas, being the admission fee to the Society of Antiquaries of London of William Owen [-Pughe]; and a copy of printed proposals to publish Pethagoras; or, The Hindoo's Researches.

William Owen-Pughe.

Barddoniaeth, etc.

A composite volume, partly in the hand of Mary Richards, Darowen, containing poetry (some composed by poets on visits to Darowen), largely in the form of 'englynion', by Rowland Parry ('Ieuan Carn Dochen'), David Richards ('Dewi Silin'), Evan Evans ('Ieuan Glan Geirionydd'), [William Jones] 'G[wilym] Cawrdaf', [William Williams] 'G[wilym] Cyfeiliog', [William Williams] 'Gwilim Iorwerth' (Darowen), Robart Parri (?'Robyn Ddu Eryri'), [David Richards] 'Dafydd Ionawr', Aneurin Owen, 'Llewelyn Idris', William Edwards ('Gwilym Padarn'), David Pugh, [Benjamin Jones] 'P. A. Môn', [Morris Jones] 'Meurig Idris' (Dolgellau), 'Cynfrig', Robert Parry ('Robyn Ddu Eryri'), David Ellis (Llanwrin), John Davies, W. W. Jones (Glaslyn), Robert Davies ('Bardd Nantglyn'), J[ohn] A[thelston] Owen ('Bardd Meirion'), William Edwards ('Gwilym Callestr'), 'Gwilym Tew Glan Taf', Walter Davies ('Gwallter Mechain'), [W. Williams] 'Gwilym Bryn Mair', [Henry Griffyth] 'Hari Goch o Wynedd', [Morris Davies] 'Meurig Ebrill', Griffith Llwyd, Evan Jones ('Ieuan Gwynedd') [Robert Jones] 'Bardd Mawddach', John Jones ('Vicar Llanfair'), Edward Beynion [Bennion] ('Meddyg Cyrnybwch') (Oswestry), David (Dafydd) Harries (Nantllemysten), Dr [William Owen-] Pughe, etc., and anonymous poems; 'Traethawd neu Raglwybr yn dysgu Egwyddorion a Gwreiddiau Cerddoriaeth (incomplete); notes on bardic and ogham alphabets; 'Cofrestr or Cromlechau neu Allorau'r Derwyddion'; 'Drygioni Meddod'; 'Tri thlws ar ddeg o Frenindlysau Ynys Brydain' and 'Achau Llywelyn ap Gruffydd' (from a manuscript [Cwrtmawr MS 200] of Lewis Morris ('Llywelyn Ddu o Fôn'); copies of letters to Mary Richards, &c. from [Daniel Evans] 'Daniel Ddu o Geredigion', Maesmynach, near Lampeter, 1830 (the publication of the writer's Gwinllan y Bardd), William Edward ('Gwilym Padarn'), Waun fawr, 1822 (a visit to Gwent eisteddfod, a silver cup of Capt. William Griffith of Caernarvon, enclosing poetry), W. Owen-Pughe ('Gwilym Owain o Feirion') (to John [Ryland] Harris 'Ieuan Ddu Glan Tawy'), 1823 (personal) (with an incomplete reply) ('ni bu yr yscrifell byth mwyach yn ei law'), J. Blackwell ['Alun'] Oxford, 1824 (enclosing a stanza by 'Ioan Tegid'), Jas. Evans, secretary, Cymmrodorion or Metropolitan Cambrian Institution, 1821 (the addressee's election to honorary membership), etc.; an address of the Cymreigyddion Society of Aberystwyth to Mary Richards, 1822, and the latter's reply, 1823; an account of a St David's Day dinner of the Cymreigyddion Society of Aberystwyth, 1823 (from Seren Gomer, June 1823); miscellaneous memoranda and anecdotes, etc. Some of the transcripts are in a bardic alphabet. Inset are two 'carolau' composed in America, 1860, by John Lewis Davies ('Ioan Cadfan').

Barddoniaeth, etc.

A composite volume in three sections containing 'cywyddau', 'englynion' and 'awdlau' by Dr Sion Cent, Syr Dafydd Trefor, Llewelyn Goch ab Meirig hen, Einion ap Gwalchmai, Iolo Goch, Gutto'r Glynn, Syr Rhys Drewen, Tudur Penllyn, Howel Reinallt, Syppyn Gefeiliog, Bedo Brwynllys, Howel Cilan, Morys ab Ifan ab Einion, Ieuan Brydydd hir, Tudur Aled, Ralph ap Connoay, Gruffydd Grug, Robin Ddu, Meredydd ap Rhys, Efan Fychan ab Morganwg, William (Gwilym) Cynwal, Owain Gwynedd, Sion Tudur, William Lleyn, Rhys Cain, Sion Phylip, Edmund Prys ('Arch-diacon'), Gruffydd Phylip, Edward ap Ralph, Rhichard Phylip, Lewis Glyn Cothi, Gruffydd Hiriaethog [sic], Morys ap Howel ap Tudur, Rhys Ednyfed, Ieuan Dyfi, Gruffydd Leia, Ieuan Deulwyn, Sion Brwynog, Gruffydd Ifan ab Llewelyn Fychan, Dr Sion Dafydd Rhys, Roger Cyffin, Thomas Prys (Plas Iolyn), Wmffre Dafydd ab Ifan, William Phylip, Dafydd ap Rhys, Dafydd Dafis ('gwas Owen Wynn o'r Glyn'), Ellis Rolant ('o Harlech'), Thomas Llwyd ('o Benmen'), Mr Hugh Lewis, D. D. Gwynn, Huw Llwyd Cynfal, Edward Morys, [John Davies] 'Sion Dafydd Las ('Sion Penllyn'), Owen Gruffydd, (John Roderick] S[iôn] Rhydderch, William Elias, Huw ap Huw, [John Roberts] 'Sion Lleyn', [David Thomas] 'Dafydd Ddu Eryri', Gruffudd Williams ('Gutyn Peris'), Gronw Owen, Simwnt Fychan, Huwcyn Sion, 'Nid Prydydd ... ond Gutto rhiw Fwngler', Ieuan Grffudd, Deio ap Ieuan Ddu, Rhys Llwyd ab R[hys] ab R[hisiart], Hywel ab Dafydd ab Ieuan ab Rhys ('ne Hywel Dafi neu bardd Rhaglan'), Lewis Owain ('o Dyddyn y Garreg'), Mr. Rowland Price, Sion Mowddwy, Gruffuth Parry, and Robert Edward, and anonymous compositions; 'Ychydig o hanes cyff-Genedl y cymru'; notes on 'Coptic Alphabet', 'The Syriac Alphabet', 'The Hebrew Alphabet', 'Greek Alphabet', three grades of Druids, and church inscriptions from Llaneinion (Lleyn) [i.e. Llanengan], Caernarvonshire, and Llaniestin (Anglesey); 'The names of the several churches in Anglesey and the time in which they were built'; a holograph copy of a letter from J[ohn] Thomas ['Sion Wyn o Eifion'], Chwilog to [David Thomas, 'Dafydd Ddu Eryri'], 1808 (observations on [Yr] Eurgrawn [Cymraeg]); anonymous carols; etc. The respective sections are in the hands of Robert Williams ('Robin Llys Padrig'), Abererch, Evan Prichard ('Ieuan Lleyn'), and John Thomas ('Siôn Wyn o Eifion'). Annotation by D. S[ilvan] E[vans]. Bound in at the end is a typescript alphabetical list of first lines of poems.

Barddoniaeth, trioedd, etc.,

Miscellaneous papers containing notes, transcripts, extracts, copies of his own poems, etc., by Edward Williams ('Iolo Morganwg') bound together in one volume and paginated 1-390. The contents include notes on the perpetual calendar carved on wood known as 'The Staffordshire Clogg' (p. 13); notes on the special alphabet usually inscribed on wooden surfaces which, according to Edward Williams, was used by Welsh bards (pp. 15-25); notes on the method of inscribing the said bardic alphabet headed 'Llyma ddangos y modd y gwneir Coelbren y Beirdd' (p. 29; see John Williams: Barddas . . ., vol. I, pp. 142-51); notes, often in the form of questions and answers, on Welsh bardic lore relating to the origin of letters ('Pa fodd y cafad Gwybodaeth gyntaf ar lythyr' (p. 36), 'Pwy a wnaeth Lythyr gyntaf' (p. 41), 'Pwy gyntaf a gafas ddeall ar lythyr' (p. 91)), the origin of life ('O beth y Gwnaeth Duw'r byd a bywydolion' (pp. 77-8)), etc. (for much of this material see various sections of John Williams: Barddas, vol. I); notes on matters of bardic significance under headings such as 'Trioedd y Ford Gronn sef Trioedd Cadair Tir Iarll Er dangos a Gyrru addysg ar y Gwybodau a'r gelfyddyd a'r drefn a ddylid ar gadair a gorsedd ac ar Gerdd Dafawd . . .' (p. 72), 'Llyma Dderwyddoniaeth Beirdd Ynys Prydain a'i Barn am Dduw a phob bywydolion . . .' (pp. 85-9; see Barddas, vol. I, pp. 204-13), 'Llyma Rol Cof a Chyfrif' (pp. 212-14; see Iolo Manuscripts . . ., pp. 45-9, 424-9), and 'Teuluwr-Datgeiniad' (p. 244 ); notes on Welsh poetic metres, etc., headed 'Cerdd Deulu' (p.42), 'Llawrol y Beirdd Meyryg Dafydd' (pp. 51-2), 'Cylmau sef Caeau Cerdd Dafawd' (p. 180), and 'Pedwar Mesur ar hugain Dosparth Caerfyrddin' (p. 355); lists, many incomplete, of miscellaneous Welsh triads including lists with the headings 'Llyma Drioedd y Beirdd' (p. 78), 'Trioedd Ynys Prydain o Lyfr Iaco ab Dewi gan Rys Thomas' (pp. 157-63), 'Trioedd Cymmysg, 1798' (pp. 169-70), 'Trioedd o Lyfr Menw Hen' (p. 171), 'Trioedd Bonedd' (p. 172 ), 'Trioedd Addwynder' (pp. 173-5), 'Trioedd Gruffydd ab Cynan' (pp.183-? 90) 'Trioedd Dosparth y Ford Gronn' (p. 221), 'Trioedd amravaelion' (pp. 223-4), 'Trioedd Cerdd' (pp. 232-3, 267-8, 273), 'Trioedd Ach a Bonedd' (p. 234), 'Trioedd y Beirdd (Octr. 1797)' (pp. 241-2), 'Eraill o drioedd y Teuluwr' (pp. 245-6), 'Llyma drioedd Cerdd o Lyfr Celli Wion' (pp. 246-7), 'Llyma Hen drioedd Cyfarwyddyd . . .' (p. 249), 'Trioedd Cymmysg' (pp. 249- 50, 271-2), 'Trioedd Derwyddoniaeth' (p. 254), 'Trioedd y Beirdd' (pp. 258 + 252), 'Trioedd Barddas a Defodau' (pp. 260-62; see Barddas, vol. I, pp. 344-57), 'Trioedd Bonedd' (pp. 263-5, ? 262), 'Llyma Drioedd Llelo Llawdrwm . . .' (pp. 270-71), 'Llyma Drioedd o amrafaelion lyfrau . . .' ( pp. 273-4), and '. . . Rhai o drioedd ynys prydain a gymerwyd allan o lyfr Mr. Fychan yn Llyfrgell Hengwrt gan Lewis Morris, Esqr., 1738' (pp. 279-80 ); English translations of two of the aforementioned lists of triads under the headings 'The Bardic Triades' (pp. 251 + 253), and 'Druidic Triades' (p. 255); a copy of an 'awdl' attributed to Dafydd y Coed (p. 56); notes on Sir Gruffydd Llwyd, son of Rhys ap Gruffydd, and the late thirteenth century Welsh poet Trahaearn (p. 57); a copy of an epitaph attributed to Edw[ar]d Rich[ar]ds, Ystrad Meurig (p. 118); music and words under the heading 'Cyngog yr Iuddewonn' (p. 123); notes headed 'Collections for a Silurian Grammar' (pp. 129-30); notes ? on a proposal to publish a multi-volume work or works on matters of Welsh bardic, literary, linguistic, historical, and antiquarian interest (pp. 229-30, 236); notes on various forms of the proper name Einigan (pp. 238-9); a list of the names of ancient Welsh bards (p. 248); a version of the Welsh prose text 'Breuddwyd Gronwy Ddu' (pp. 275-6); a list of the traditional thirteen royal treasures of the Isle of Britain ('Llyma drithlws ar ddeg o frenin dlysau ynys prydain . . .') (p.276); draft proposals for publishing Cyfrinach Beirdd Ynys Prydain (p. 281); and a letter from [Edward Williams ] 'Iorwerth Morganwg' from Tredelerch, to John Edwards at Mr. Owen Jones, London, 1784 (personal, a ? proposed publication by 'Sieffrai o Walsal', Mr. [William] Warrington's proposed 'History of Wales', the writer's interest in the old realm of Glamorgan, changes in the names and boundaries of the medieval divisions of Wales, mention of [Owen Jones, 'Owain] Myfyr' and the Cymmrodorion and Gwyneddigion Societies, a request for a copy of 'awdl Aneurin ar amrafael rhannau Cymru') (pp. 343-6). The contents of pp. 289-342 and 347-82 consist almost entirely of transcripts of Welsh strict-metre poems in the form of 'cywyddau' and 'englynion'. Many of these bear one of the various bardic names adopted by Edward Williams at various times ('Iorwerth Morganwg', 'Iorwerth Gwilym neu brydydd bychan Morganwg', 'Iolo Morganwg') and all may possibly be his compositions.

'Iolo Morganwg'.

Bardism; miscellanea,

A volume (pp. i-xxii; 1-449) containing miscellaneous items, many relating to Welsh bardism, in the hand of Edward Williams ('Iolo Morganwg'). The contents include pp. 1-3, a note re the proclamation in 1795 of a bardic meeting to be held at Pen Bryn Owain in co. Glamorgan in 1796; 3-7, notes re the times of holding bardic meetings ('Cadair a Gorsedd wrth Gerdd a Barddoniaeth'), etc.; 7-16, eleven rules under the superscription 'Darbodau Gorsedd Gyfallwy Cadair Morganwg . . . ar Benn Brynn Owain ym Morganwg . . . 1795' relating to the conduct of bardic meetings, the measures, content, and language of poems, the bards, etc.; 25-8, a note of a proclamation in 1798 of a 'Cadair a Gorsedd ar Gerdd a Barddoniaeth' to be held at Pen Brynn Owain in co. Glamorgan in twelve months time, notes on the times of holding future bardic meetings '. . . ymmraint Cadair Orsedd Morganwg . . . ar ben Twyn Owain', and a geographical definition of the term Morgannwg in this context; 35-44., notes headed 'Coelbren y Beirdd herwydd Llyfr Llywelyn Siôn' being notes relating to the special alphabet reputedly devised by the Welsh bards for carving or notching on wooden surfaces and different modes of constructing wooden appliances or so-called 'books' which could be used as writing surfaces when utilising this alphabet; 51, an incomplete version of a 'question and answer' conversation between a teacher and his disciple; 55-6, notes relating to early British bards called 'gwyddoniaid', a bardic meeting between Prydain ab Aedd Mawr and three of these bards called Plennydd, Alawn, and Gwron ('Tri Phrif Feirdd Ynys Prydain'), rules for the bardic order formulated then, etc.; 57-60, English definitions of, or notes in Welsh on, terms of bardic relevance, e.g. 'Alban', 'Gorsedd Arddangos', 'Arwest', 'Cerdd Arwest'; 63-73, extracts of varying length from the works of Welsh poets ? illustrating bardic or poetic terms ('Bardic Allusions from the Welsh Bards'); 79, a note on 'Colofn Prydain (sef felly y gelwir y Gyhydedd Gyrch yn Llyfr Gm. Tew)'; 80-82, notes on Welsh literary production up to and including the fifteenth century mentioning Dafydd ap Gwilym, Llawdden, Harri ap Rhys ap Gwilym, Ieuan Brechfa, Edeyrn dafawd aur, Einiawn offeiriad, Dafydd Ddu Hiraddug, and Hopkin ap Thomas; 82-6, notes relating to an 'eisteddfod' held under the patronage of Gruffydd ap Rhys ap Tewdwr in Aberteifi and to rules concerning the order of bards and musicians formulated there; 87-8, brief notes on the bardic 'cadair arddangos' and 'cadair dwmpath'; 89, a note relating to the original of Shakespeare's Romeo and Juliet, an extract from the said work, and a note on 'a circumstance . . . exactly similar' in a poem by Dafydd ap Gwilym; 90-91, notes on Dafydd ap Gwilym and his poetry; 92-4, notes on the Welsh alphabet; 95-? 104, the rules and customs of the bardic chair of Tir Iarll ('Trefnau a Defodau Cadair Tir Iarll'); 111-13, bardic miscellanea; 119- 22, notes relating to the rights, etc., of the bardic order with the superscription 'Llyma ddangos amrafaelion o arferion a breiniau a defodau a barnau a chyfarwyddyd a berthynent i Feirdd a gwyr wrth gerdd o'r hen Lyfrau'; 127-33, notes on 'Cerdd Gadair', 'Cerdd Deuluaidd', 'Clergerdd', 'Datgeiniad Cadair', and 'Datgeiniad Penpastwn'; (continued)

135-7 + 145, further notes re rules for bardic meetings; 142, two triads; 143-4 + 155, notes relating to ? the Welsh bardic alphabet; 154, a note on 'Tair colofn Barddoniaeth'; 157-9, notes relating to the alleged association between (a) Gruffudd ap Cynan and Bleddyn ap Cynfyn and the code of rules for the bardic order, (b) Bleddyn ap Cynfyn and 'regulations for genealogies and armorial bearings', (c) Rhys ap Tewdwr and the introduction of the 'Bardic Laws of the Round Table' from Armorica, and (d) Gruffudd ap Cynan and 'a musical sessions in Glyn Achlach in Ireland . . . 1096'; 171-4, a transcript of twelve stanzas of Welsh verse attributed to Siencyn o'r Crwys y Prydydd; 174, a list of 'Plant Caw o Brydyn'; 175, a transcript of a twelve-line Welsh stanza allegedly composed by Thomas Glyn Cothi on the occasion of the French landing at Fishguard in 1797; 176-7, genealogical data relating to the family of Iestyn ab Gwrgan and related families; 178, a transcript of an 'englyn' relating to Owain Glyn Dyfrdwy attributed to Ieuan Gethin ap Ieuan ap Lleision; 179, a few entries relating to events in Welsh history, 870-959; 180, a transcript of 'englynion' ? attributed to Hywel Ystoryn; 181-6, an anecdote and notes relating to ? the reputed poetesses of Ty Talwyn, parish of Llangynwyd [co. Glamorgan]; 187 + 193, skeleton notes on Llanilid, Llanharan, Llanhari, Llantrisaint, St. Donats, and Flimston [co. Glamorgan]; 188-9, historical and other notes relating to the parish of Merthyr Tydvil [co. Glamorgan]; 190, a list of 'Antiquities in and about Merthyr'; 191, a note on Mallt Walbi 'a Brecon virago' and leader of a gang of freebooters, and a list of 'Remarkable Parishes' [in Glamorgan]; 192, a list of 'Antiquities in and about Lantwit Major' [co. Glamorgan]; 205, extracts relating to 'Melchin, an ancient British author', 'Hu Gadarn', etc., 'Ex Celtic Remains by Lewis Morris'; 206-07, a note on heroic poetry and the attitude of the 'descendants of the Celts' towards it; 219- 22, comments on orthography arising out of [William] Owen [Pughe]'s innovations with regard to Welsh orthography; 223-7, notes relating to the formation of compounds and plurals of monosyllabic words in ancient Cimbric and modern Welsh; 227-39, notes relating to the original home of the Cymry and early druidism and bardism, etc.; 241, a short list of Welsh words relating to worship with English definitions; 242-4, notes on the principles of druidism; 246-51, notes relating to the 'Great Eisteddfod at Caermarthen' [? 1451], 'the system of versification that received the sanction of that Eisteddfod', the adoption of this system by the bards of North Wales and some of those of South Wales, its rejection by the bards of Glamorgan and their compilation of 'a system of discipline, of Poetical Criticism, of Versification, and of whatever appertained to their science', the death of the Carmarthen system during the reign of James I, Gronwy Owen's verse, and the Gwyneddigion Society's annual Welsh poetry competition and its attempt 'to restore the system of the Carmarthen Eisteddfod'; 252-4, notes relating to an 'eisteddfod' held at Nant Gonwy, 1 Edward IV, incorporating 'englynion' attributed to Dafydd ap Edmund and Twm Tegid Brydydd 'o Langower ym Mhenllyn'; 259-66 + 274-82, an outline journal of a journey from South to North Wales and back, July-August 1800, the places mentioned on the northward journey including Cowbridge, Bridgend, Neath, Caeo, Dolau Cothi, Pumsaint, Clydogau Mountain, Llanfair Cludogeu, Llandewi Brevi, Tregaron, Pont Rhyd Fendigaid, Hafod, Pont ar fynach, Llanbadarn, Aberdyfi, Towyn, Dolgelleu, and Blaeneu (a visit to [Rhys Jones, antiquary and poet] and transcribing of manuscripts), and on the return journey Llanfachreth, Dolgelley (mention here of harpists and of the origin of the triple-stringed harp), Carneddi Hengwm, Tal y llynn, Abergyrnolwyn, Aberdyfi, Aberystwyth, Llanrhystid, Tal y sarn, New Inn, Abergwily, Caerm[arthe]n, Llangyndeyrn, Pont y Berem, Llan Nonn, Cydwely, Llanelly, Pont ar Ddulais, Swansea, Llangynwyd, and Bridgend; 262, a transcript of twelve lines of English verse entitled 'Loyalty by a Cobler'; 264, a transcript of an 'englyn' attributed to Huw Llwyd Cynfel; 270-73, a Welsh saints' calendar; 306, a plan of a 'Sheepfold at the foot of Cadair Idris, another in ruins on the same plan Cefn Merthyr, several more in Glamorgan'; (continued)

307, a transcript of the 'title-page' of Edward Jones: The Bardic Museum of Primitive British Literature . . .; 308-13, a series of eleven Welsh triads ('Llyma Drioedd y Beirdd') with an English translation thereof extracted from pp. 1-4 of the aforementioned Bardic Museum by Edward Jones; 316, a medicinal recipe for rheumatism in the head; 317, a 'Plan of a school house or accademy'; 323-38, extracts from Sharon Turner: History . . . of the Anglo-Saxons [vol. IV], relating to the language, literature, and music of the Anglo - Saxons; 339-43, notes on, and extracts from, [Walter] Scott's 'Lay of the Last Minstrel'; 359-62, extracts from a review of Edward Moor: The Hindu Pantheon which appeared in The Edinburgh Review, February 1811; 367-70, brief notes relating to the poetic dialect of the Welsh bards, the 'ancient [Welsh] Prose dialect', 'the modern [Welsh] literary Dialect', and 'The Venedotian Dialect' and its use in literature, and comments on the efforts of 'A Welsh (would-be literary) Society in London . . . to patronize the Welsh Language'; 373-80, notes relating to the introduction of Scaldic bardism into North Wales in the time of Gruffudd ap Cynan and the consequent disappearance of the old British bardism in that part of the country, the preservation of the old bardism in Glamorgan, and the invigorating effect of the 'Scaldic manner or system' on Welsh poetry and the Welsh language, general comments on the moral tone of Welsh literature, etc.; 381, three 'grammatical' triads; 382, a very brief list of Irish words in the Venedotian dialect; 383, an extract 'Ex Vol. 35 Plas Gwynn Mon' [i.e. Panton MS 35 now NLW MS 2003] relating to the 'dymchwelawl' poetic metre; 384, a note relating to an old manuscript volume containing Welsh miracle plays in the possession of 'Dr. Thomas yn Llwyn Iwrch' in the eighteenth century; 385-6, comments on the practice of calling 'the ancient British Religion Druidical'; 387-9, general observations on the development of the 'system of versification and of poetical criticism . . . of the Welsh Bards'; 390, a brief note on 'Bardism or Druidism'; 391-2, a list of fourteen chapter headings for a proposed 'History of the Bards' [? by Edward Williams], with a note at the beginning 'A Bad Plan' and at the end 'The above is only the first rude sketch of 1791 and here only retained as containing a few hints that may be useful' (in addition to material on British / Welsh bardism and druidism and Welsh music this work was to contain chapters on Irish and Highland bards, Scandinavian scalds, Provencal troubadours, and Saxon and English minstrels); 392-4, a list of thirty-six topics or subject or chapter headings being 'Another arrangement' [presumably for the proposed 'History of the Bards']; 395, a transcript of three 'englynion' attributed to Gutto'r Glyn, the third being attributed also to H[ywel] D[afydd] I[eua] n Rhys (an accompanying note mentions an 'eisteddfod' at Cardiff Castle); 396-7, a list of six 'Topics for the Bards Common Place book'; 398, a list of dates ? in connection with the holding of 'eisteddfodau' at Ystrad Ywain [co. Glamorgan]; 399-400, notes relating to the 'Polity or Discipline' of the druids and bards; 407, a list of fourteen 'names given by the ancient Bards to the Coronog faban' (part Welsh, part English, and derived from [Thomas] Pugh [: Brittish and Out-landish] Prophesies . . . [ London, 1658]); 408-18, notes relating largely to early British bardism and druidism with mention of [James] MacPherson and the Ossianic poems; 423-5, miscellaneous triads, etc.; 426 + 430-31, general reflections relating to etymology; 427-9, reflections on the use of conjecture in history particularly 'with respect to the peopling of Europe and America' if no historical records were available; 431-3, notes relating to the dissension between the bards of North Wales and those of Glamorgan consequent upon the 'succesful attempt of Daf[ydd] ab Edmund at the Caermarthen Congress [? 1451] to establish his own system [of versification]', the researches undertaken by the Glamorgan bards into 'Bardic history and science' and their discovery of 'the true principles of Poetry and versification', etc.; 435-7, notes containing general reflections on changes in the Welsh language and poetry from the late thirteenth century onwards; and 438, a list of six Welsh triads.

'Iolo Morganwg'.

Bardism,

A volume of notes in the hand of Edward Williams ('Iolo Morganwg') bearing the inscription 'History of the British Bards. Common Place Book. No. IV. By Edward Williams . . .' on the 'title-page'. Pp. 2- 11, 32-61, 70-103, 112-25 contain the text of an essay on various schools of Welsh poetry which, under the title 'History of the British Bards' and with the subtitles 'Primitive School', 'School of Taliesin', and 'School of Gruffudd ap Cynan alias of Glynn Achlach', was subsequently published in The Cambrian Journal, 1858, pp. 161-9, ibid., 1859, pp. 10-29, 132-41, 241-55, and ibid., 1860, pp. 7-21. Pp. 12-24 contain extracts from, and abstracts of sections of, two letters from Sharon Turner to the Reverend John Brand as secretary of the Society of Antiquaries which, under the headings 'An Inquiry respecting the early use of rhime . . .' and 'A further inquiry respecting the early use of rhime ...', were published in Archaeologia or Miscellaneous Tracts relating to Antiquity, vol. XIV, 1803, pp. 168-204. These extracts, etc., were published in The Cambrian Journal, 1858, pp. 353-63 being inserted there as a section of the aforementioned essay entitled 'History of the British Bards'. Pp. 26-7, 62-5, 126-31, 192- 203, 232-3 (each page headed 'Alphabet Bards. Allusions to') contain couplets or longer extracts from the works of Welsh poets, these apparently being presumed to contain references to the bardic practice of writing on wooden surfaces using the special alphabet allegedly used by the Welsh bards (see the preceding manuscript No. 13107B) or words and phrases whose metaphorical use reflected such a practice. The contents of other pages include p. 28 (headed 'Hu Gadarn'), two couplets of Welsh verse relating to Hu [Gadarn]; pp. 66-9 (each page headed 'Bards Discipline Miscellaneous'), extracts from the works of Welsh poets, etc., relating mainly to the bards of Tir Iarll; pp. 104-05, notes under the page headings 'Preface to the History of the Bards, Collections for' ( these notes also appear in The Cambrian Journal, 1860, pp. 10-11, as part of the abovementioned essay on the Welsh bards although they obviously do not form part of the narrative of the text of that essay); pp. 132-6 (each page headed 'Schools of Welsh Poetry [Primitive School]'), further observations relating to the primitive school of Welsh poets, its survival in Glamorgan until the seventeenth century, and the foundation of a new school of poets beginning with Rhys Goch ap Riccert, circa 1130, 'in the Silurian district of Wales'; pp. 137-43, blank except for page headings as in pp. 132-6; pp. 150-51, each page headed 'Ossian', otherwise blank; pp. 180-83 (each page headed 'Alliteration'), a note on the definition of the word alliteration, an analysis of an example of alliteration in English verse, examples of its use in 'Caedmon's Paraphrase on Genesis', and a brief note on its use by Saxon poets and its introduction into Welsh poetry; pp. 204-15, each page headed 'Institutes and customs alluded to', otherwise blank; pp. 216-23 (each page headed 'Mythologies'), a triad relating to the proper name Menw on p. 216, otherwise blank; and pp. 240- 41, each page headed 'Inquiries Miscellaneous', otherwise blank. On a 'fly- leaf' at the beginning of the volume are sketches of five musical instruments surrounded by a number of circles containing the names of grades of Welsh bards and musicians extracted 'from a MS. in the Havod Library, 1790'.

'Iolo Morganwg'.

Blodau'r Awen ...

A miscellany in the hand of David Evans, Llanrwst, under the title and sub-title of 'Blodau'r Awen neu Wyneb yr Awenydd. Blodau'r Gerddwriaeth' and 'Lloffion o waith amryw Awdwyr ... yn cynwys Man-gofion Barddonol ynghyd a chwedlau Barddonol a Mangofion hanesol ynghyd ac Englynion ...'. The contents include 'Cofion Barddonol' and 'Chwedlau Barddonol', being poetry by, and anecdotes concerning, John Thomas, Pentrefoelas, [David Thomas] ('Dafydd Ddu Eryri'), [David Owen] ('Dewi Wyn o Eifion'), [Robert Williams] ('Robert ap Gwilym Ddu'), Owain Gruffydd, Llanystumdwy, Robert Davies, Nantglyn, Robert Owen ('Einion'), Denbigh, Robert Jones, Llansannan, Owen Roberts, Capel Curig, John Parry, Llanelian, Walter Davies ['Gwallter Mechain'], William Edwards ['Gwilym Callestr'], Ysgeifiog, [Evan Pritchard] ('Ieuan Lleyn'], Jonathan Hughes, Llangollen, William Bevan, Gadlys, [David Richards] ('Dafydd Ionawr'), [Morris Davies] ['Meurig Ebrill'], [Owain Roberts] ('Owain Aran'), [David Thomas] ('Dewi Wynion'), John Jones ('Pyll'), [Robert Williams] ('Trebor Mai'), [David Griffith] ('Clwydfardd'), etc.; tombstone verses ('Englynion Beddergryph') from Nantglyn, Llandwrog, Trawsfynydd, Cerigydrudion, Corwen, Llanycil, Pennant Melangell, Llanelltyd, Trefriw, Eglwys Fach, Aberffraw, Henllan, Llanelwy [St. Asaph], Llanbeblig, Bangor, Llanrwst, Pentre Foelas, Llanybydder, Abertawy [Swansea], Ysgeifiog, Llanfairtalhaiarn, etc.; an account of, with 'englynion' to, 'Onen y Bala'; copies of correspondence with 'Trebor Mai', 1874, concerning a collection of tombstone inscriptions submitted by the scribe to the Liverpool [Gordofigion] Eisteddfod; a diagram and account of 'Chwart mawr Bedd-Gelert'; 'Englynion Ar y 25 Mesur ar hugain Cerdd Dafod neu fel y geilw Talhairn [sic] ef Talcen Slip, o waith amryw Awduron'; a copy of the announcement ('Hysbyslen) of Dolgellau Eisteddfod, 1794; 'Man-Gofion Hanesawl' and other miscellaneous memoranda (e.g. 'Suddiad Cwch Abermenai', 'Llif Mawr Llanuwchllyn', 1781); a scale of wages for artisans and labourers adopted by Merioneth Quarter Sessions, 1601; lists entitled 'Casbethau Sion Goch o'r Hendref', 'Y Saith Cysgadur', 'Y Saith Gelfyddyd', 'Y Naw Ach', 'Trioedd y Cyn-gelfyddydau', and 'Saith Rhyfeddod Gwynedd'; accounts entitled 'Cader Idris a'i Chawr', 'Dechreuad Bwyta Gwydd ar Ddydd Nadolig', 'Y Dechreuad o Ymladd Ceiliogod', 'Dechreuad yr Arferiad o fwytta Crempogau', 'Dechreuad Pinau (Pins)', 'Caws Caer', 'Castell Dolyddelen', 'Gruffydd ab Cynan', 'Coelbren y Beirdd', 'Wyth Ran Dyn, au Hanian'; etc.

Coelbren y Beirdd,

An English translation by David Howell ('Llawdden') of Taliesin Williams ('Ab Iolo'): Traethawd ar Hynafiaeth ac Awdurdodaeth Coelbren Y Beirdd, ... (Llanymddyfri, 1840), with copious additions and revisions by Thomas Stephens, Merthyr Tudful. A note by J. H. Davies on the fly-leaf states that the translation was made in 1853, at the instance of Thomas Stephens. The original essay was awarded a medal and a prize at the Cymreigyddion y Fenni Eisteddfod, 1838. The end of the text is imperfect, one leaf probably being wanting. The spine is lettered 'Coelbren y Beirdd'.

Essay on the bardic alphabet

'An Essay on the Origin and History of the Bardic Alphabet', with letters, press cuttings and printed material relating to the same subject. See Archaeologia Cambrensis, 1872, pp. 181-210.

Essay on the Druids

'An essay on the Anguinium Ovum - the Oak Mistletoe &c. with a History of the Druids, their customs, &c., and an account of the Druidic Alphabet'.

Letters, etc.,

Six autograph letters from And[rew] W[hite] Tuer, Leadenhall Press Ltd., London, to Evan Jones, Llanrwst and Portmadoc, 1894-1896 (the collection of specimens of Welsh alphabet boards, and the gift of a printed book in appreciation of the recipient's assistance), together with one copy reply; and a few printed items, including a prospectus of Andrew W. Tuer: History of the Horn-Book [London, 1896], Extracts from The Leadenhall Press Book List [c. 1894], etc.

Andrew White Tuer and others.

Miscellanea,

Miscellaneous papers containing notes, lists, transcripts, extracts, etc., in the hand of Edward Williams ('Iolo Morganwg') bound together in one volume. The contents include pp. 13-39, copies of ten tales or fables in Welsh, nine bearing the titles 'Dammeg y Dial', 'Dameg y Ceiliog Rhedyn a'r Moryn', 'Dammeg y Dylluan, y golomen, a'r ystlym', 'Dameg y geifr, y Defaid, a'r bleiddiaid', 'Dameg y march gwyllt', 'Dammeg yr Eos a'r hebog', 'Dammeg Cenfigen yn Llosgi ei hun', 'Dammeg y Gwr a'r [Ebol]', and 'Dammeg Meredydd ap Rhosser o Lanbedr a'r Fro am gastell Tre Warin', and the tenth telling the story of Tanwyn, the son of Trahaearn, the bard (for the Welsh text of nine of these see Iolo Manuscripts . . ., pp. 167-84, and for English translations ibid., pp. 577-96); 38, brief notes with the superscription 'On the affinity of the ancient Gallic or Celtic with the Modern British', being presumably the introduction to a proposed essay or article on the said subject; 43-8, sketches ? in connection with the construction of a 'wheel oared boat'; 49- 64, 66, 68-96, 136-7, genealogical and other data relating to British saints some allegedly extracted from the manuscripts of Tho[mas] Truman, Iaean Deulwyn, Iaean Brechfa, Antoni Pywel, and Watkyn Owen; 65, a collection of miscellaneous Welsh words with English definitions, etc.; 66, ten stanzas of Welsh verse by [Edward Williams] 'Iolo Morganwg' attacking [Owen Jones] 'Owain Myfyr'; 67, a short list of Welsh triads; 97, an extract from the Gent[leman's] Mag[azine], 1780, relating to the cultivation of a new kind of wheat; 98, lists of pre-Saxon archbishops of London and early bishops of Llandaff; 99, notes on English history temp. Richard II - temp. Henry VII; loo, a list of the kings of Wales, A.D. 181- 517; 101, three draft stanzas of religious verse [? by Edward Williams]; 102, an incomplete, ? draft copy of a letter relating to Cattwg Sant and 'proverbs, moral aphorisms, etc., attributed to him'; 110, a Welsh-English list of species of apples; 111, a list with the superscription 'Llyma enwau wyth Esgobion Cymry Cyn dwyn o Saeson goreuon eu gwlad oddiar y Cymry'; 124, a list of 'Churches in Glam[organ which] are not generally called by the names of saints'; 131 + 133, an incomplete list of the names of those who had founded churches in Glamorgan ('Enwau y Rai a wnaethant Eglwysydd a Chorau ym Morganwg') (see Iolo Manuscripts . . ., pp. 219-22, 635-8); 155-74, 183-4, 187, 197, 203, notes relating to the special alphabets which, according to Edward Williams, were in use amongst the Welsh bards and monks, the four-sided billets of wood used as a writing surface when these two alphabets were used, the 'peithynen' (the name given to a series of such billets inserted in an upright frame so as to allow each to be rotated), the mythological account of the origin of letters and the basic alphabet, the acquisition and development of the alphabet by the Cymry, the use of wood as a writing surface in Wales in the Middle Ages, etc.; 166, four stanzas of English verse being doxologies written by Edward Williams in 'long metre', 'common metre', 'short metre', and the 'metre of Psalm 148'; 175-6, a copy (probably not in the hand of Edward Williams) of the assessment for poor rate in [the parish of] Lantwit Major [co. Glamorgan], 1753-1754; 180, 182, 194, 200, 205-08, 211, miscellaneous notes on bardic and literary matters; 181, a transcript of the beginning of a text of 'Brut y Brenhinedd'; 185-6, an incomplete ? copy of a letter from Edward Williams to John Nichols, esq., containing a description of an accompanying example of a 'peithynen' (see above), a note on the word 'peithynen', observations on the connection between Latin and Welsh, brief comments on Edward Llwyd and Doctor [John] Davies [of Mallwyd] and their knowledge of the Welsh language, etc.; 189-92, a list in Welsh of twenty-two of the basic principles or regulations of the bards of the Isle of Britain ('Defodau a Breiniau Beirdd Ynys Prydain') with an English version of the first twelve; 198, five stanzas of a Welsh hymn; 215-116, brief notes relating to the administration of justice in Glamorgan, 12th-16th cent.; 2117, an anecdote relating to Sir Risiart Grinvil [Norman knight, 1st half 12th cent.], the bringing of the builder Lalys ? from Rome to Glamorgan by the said Sir Risiart, and the building of the monastery at Glyn Nedd, the church of Llandaff, and castles at Caerdyf, y Coetty, San Dunwyd, etc., and the founding of Trelalys by the said Lalys; 218, an anecdote relating to [the Norman knight] Syr Rhobert Fitshamon and Ifor Bach, lord of Regoes and Glynrhondda; and miscellaneous notes, etc. The reverse side of printed handbills containing proposals for publishing Edward Williams's two - volume work Poems Lyric and Pastoral and a new edition of Dr. [Samuel] Johnson's Dictionary have been used in two instances for writing notes.

'Iolo Morganwg'.

Miscellanea,

A composite volume containing miscellaneous lists, notes, jottings, etc., of a very varied nature in the hand of Edward Williams ('Iolo Morganwg'). Included are pp. 1-22, miscellaneous extracts allegedly from a manuscript in the hand of Siôn Bradford (extracts - single words or lines, couplets, stanzas, etc. - from the works of Welsh bards, occasional annotations by Siôn Bradford, an anecdote relating to a bard named Ieuan ap y Diwlith, notes relating to fifteen strict poetic metres in a system described by Antoni Pywel, 'englynion' attributed to Siôn Bradford himself ); 38, a brief note on the colour of bardic robes; 39, lists of 'graddau cenhedlaeth hyd y nawfed ach'; 41-4, notes relating to the introduction of 'a new musical system or theory into Wales' possibly from Ireland in the time of Gruffudd ap Cynan including a comment to the effect that no musical instrument was mentioned by Welsh bards circa 1080-1280; 45-6, 181- 4, 247-51, notes on the word 'Cimmeri' and its variants as a national appelative and the formation of the language of the said people; 51-2, brief notes on steel making; 53-4, notes ? relating to the Glamorgan system of Welsh metrics; 55-6, a list of bards headed 'Llyma enwau Beirdd Cadeirogion Tir Iarll amser yr ymryson a fu ryngddynt am farwnad Ieuan a Hywel Swrdwal', and a note relating to 'Cadair Tir Iarll'; 59, a note relating to Gruff. ap Cynan's flight to, and return from, Ireland; 60, triads relating to 'cerdd deuluaidd' or 'cerdd arwest'; 61-3, notes on an 'eisteddfod' organised by Gruff. ab Nicolas at Carmarthen [circa 1450], the part played by D[afydd] ab Edmwnd, the reluctance of the bards of Morgannwg to accept the rules, etc., devised by Dafydd ab Edmwnd, the research undertaken by the said bards into the bardic system, rules, etc.; 66-9, statistics relating to the population of Wales (N.D.) with comments on the English element in Pembrokeshire and Gower, co. Glamorgan, and the English influence on the Welsh border; 70-71, a note on the 'Scaldic School' of poets in Wales; 81 + 93, notes on the words 'Llysdanc' i.e. ' juridical peace', and 'cyfallwy'; 97, a note on Rhobert, iarll Caerloyw (earl of Gloucester), his acquisition of Tir Iarll, and his organising of the bardic order, with mention of the poets Rhys Goch ap Rhiccert (temp. Robert), Ieuan fawr ap y Diwlith, and Trahaearn Brydydd mawr; 101-03, notes on Davydd ap Gwilym more particularly chronological; 105-07, notes relating to an 'eisteddfod' held at Glynn Achlach in Ireland [temp. Gruffudd ap Cynan], an opinion on the alleged connection between the said Gruffudd, Bleddyn ap Cynfyn, Rhys ap Tewdwr, and Gruffudd ap Rhys successively and the formulating of regulations for the Welsh bardic order, and a comment on the probability of Bleddyn ap Cynfyn 'having instituted some Regulations respecting Pedigrees and Land rights' and of Gruffudd ap Cynan having 'introduced Irish or Scaldic music and rules of good order amongst Musicians into North Wales'; 111, a list of place-names containing the element Bangor; 138-9, notes relating to 'Cadeiriau ag Eisteddfodau wrth gerdd dafod' ('Cadair Tir Iarll', 'cadair ym Marchwiail', 'eisteddfodau' at Caerfyrddin and Caerwys, 13th-16th cent.); 140, a note on the poet Gwilym Tew; 141-8, notes on 'eisteddfodau' held at Caerfyrddin in 1451 and N.D., and decisions taken relating to the bardic order and 'cerdd dafawd'; 149-51, genealogical data relating to Iestin ab Gwrgan, lord of Morgannwg; 152 + 157, a brief chronicle of historical and pseudo- historical events in Britain, 1300 B.C. - 230 A.D.; 156, an anecdote relating to Gwaithfoed, lord of Cibion and Ceredigion, and the Saxon king Edgar; 158-9, notes relating to Welsh strict metres referring to 'Cwlm Cadair Caerfyrddin' based upon metrical systems arranged by Gwilym Tew, Dafydd ap Edmwnd, and Llawdden; 165, transcripts of five 'englynion' attributed to Dafydd Benwyn; 167, notes on Owain ap Cadwgan and his son Einion, temp. Henry I; 171-2, notes on Thomas Jones of Tregaron ('Twm Siôn Catti'); 178-9, an anecdote relating to the bard Siôn Cent; 185, notes headed 'Origin of letters in Britain'; 187, a note relating to derivative and compound words in Welsh; 188, a list of fourteen ? rules under the heading 'Theophilanthropists of Wales or Berean Society'; 189, a note on an 'eisteddfod' held by Rys ap Tewdwr at Castell Nedd in 1080; 213, a short list of Glam[organ] proverbs and idioms; 230, a note on 'Hopcin ap Thomas ap Einion Hen a elwir Einion Offeiriad' and the said 'Einion Hen'; 233-41, extracts from [Joseph Robertson:] An Essay on Punctuation (1785); 243-6, transcripts of seven stanzas of English religious verse, an English prayer, and the music of two psalm tunes; 253, an extract from a 'cywydd' attributed to R[hys] G[och] Eryri, and a list of words headed 'Geiriau Gofram yr Alban Eilir, 1815'; 254-61, lists of words and other extracts from Henry Perri [: Eglvryn Phraethineb sebh dosparth ar] Retoreg [ Lhundain, 1595], and other poetic extracts; 262-3, a copy of a 'Sonnet on the prospect of Vaucluse from Petrarch' and an epitaph on an infant by Edwd. Williams, and a list of 'Places to enquire where they are'; 269-74, miscellaneous poetic extracts to illustrate specific words such as 'barddas', 'gwyddfa', etc., and lists headed 'Pumwydd Celfyddyd' and 'Naw Cynneddf Doethineb'; 275, a brief note on the practice of planting trees at crossroads in Glamorganshire; 277-9, a description of the method of swearing the bardic oath; 281-2, a list of the names by which God is known in Welsh with English definitions; 284-5, brief notes relating to the poet Llywelyn Llogell Rhison and his two brothers of Marchwiail [co. Denbigh], and the poet Mab Claf ab Llywarch, with a reference to the attribution of 'Englynion Eiry Mynydd' to the said Llywelyn and Mab Claf; 286, notes on the written version of the tale 'Hanes Taliesin'; 291-2, a list of 'Prif gyfoethau Gwlad Gymru', (continued)

298-300, an extract from the Saxon Chronicle with an English translation; 302, a comment on adverse opinions concerning the antiquity of 'Glam[organ] bardism and its concommitant literature'; 303, notes relating to the bardic 'chair of Glamorgan in Tir Iarll', 'Cadair Taliesin', and 'Cadair Urien'; 304-06, notes headed 'Llyma ddosparth yr awgrym' with lists of numerals headed 'Llyma lafariaith awgrym herwydd a'i dangosir dan a[r]wyddon rhif sathredig y cenedloedd . . .' (see J. Williams ab Ithel: Barddas . . ., vol. I, pp. 98-103); 309, a copy of the civil marriage vow of the time of Oliver Cromwell in Welsh; 311-12, a note on Gruffudd ap Cynan's institution of ? triennial 'eisteddfodau' at Aberffraw and of rules for the bardic fraternity; 316, a biographical note on the Bradford family of Tir Iarll or Bettws [co. Glamorgan]; 319, a note on 'cynghanedd' prior to the time of Gruffudd ap Cynan; 324, a transcript of an 'englyn' attributed to Lewys Mon; 325-6, three triads headed 'Bardic Theology'; 329-30, eight triads headed 'Trioedd amrafaelion'; 335-6, a transcript of six stanzas of Welsh verse attributed to Rhobert, tywysog Norddmandi; 340, notes on the means adopted by Welsh bards to earn a living, circa 1500-1680; 341, six triads headed 'Trioedd Iaith ag Ymadrodd'; 344-8, notes on the development of alliteration in Welsh poetry and the 'rules of . . . the Scaldic School of Welsh versification'; 357-8, a few bardic triads; 374-5, notes relating to various bardic 'chairs'; 379, questions and answers relating to 'Pair Ogrwen', 'Cariadwen', and 'Pair Dadeni'; 387, a short list of four triads; 390-91, notes relating to 'chware hud a Iledrith' of Math ap Mathonwy; 397-9, 402-03, lists of proverbial or idiomatic expressions in Welsh; 407-11, a list of thirty triads headed 'Llyma'r Trioedd a ddatcanodd Iolo Morganwg yng Ngorsedd Beirdd Ynys Prydain ar Frynn Dinorweg yn Arfon, Alban Elfed 1799'; 411-20, notes relating to ? bardic ceremonial and the duties of bards, and seven triads headed 'Llyma Drioedd cynghlo Cadair a Gorsedd'; 421-2, a list of Welsh phrases with English equivalents headed 'Address of letters - salutations in Glamorgan'; 442-3, a list of rules headed 'Rules to know when two languages have had the same word from remote antiquity which may claim it as originally its own'; 445-6, brief notes relating to the early bishops of Bangor, and Ylldud farchog and Eilifri, his mother; 447, transcripts of two 'englynion' attributed to Huw Cornwy and Huw Llwyd Cynfel; 447-8, notes on a ruin called Myrddin Taliesin on the banks of Llynn Geirionydd [co. Caernarvon]; 449, notes headed 'Pedwar Cerddawr Graddawl'; 450-51, an anecdote relating how [Edward Williams] 'Iolo Morganwg' nearly lost his life through sleeping near a lime kiln at Llanelltyd [co. Merioneth] in June 1799; 452-7, transcripts of 'englynion' attributed to Siôn Philip, Edmund Prys, Huw Ednyfed, Lewis Môn, Tudur Aled, Owain Ifan, Iorwerth Fynglwyd, Rhys Tyganwy, Huw Llwyd Cynfel, and Gruffudd Philip, and other poetic extracts; 472 + 475, transcripts of 'englynion' attributed to Richard Philip and Gruff. Hiraethog; 479, notes headed 'Edward Williams's idea of Public worship or Religious instruction rather'; 481-5, notes referring to Welsh literature in the late medieval period after the Edwardian conquest and, in connection therewith, the development of alliteration, the production of triplet verse and prose triads, the triads and verses of Llewelyn Llogell Rhison of Marchwiail, and the works of Hopcin Thomas ap Einion in South Wales, references to the existence of 'triades, triplet verses, etc., of very great antiquity', and to Druidic, Scaldic, Norman, Roman, and Saxon influences ? on literature, and a note on the lasting effects of the Edwardian conquest on political and religious attitudes in North Wales; 506, lists of 'flowering shrubs', 'native flowers rare', and 'evergreens' in Glamorgan; etc. Interspersed amongst the above items throughout the volume are lists or groups of Welsh words, notes on Welsh words, etymological notes, genealogical data, miscellaneous extracts from a variety of printed sources, and other miscellaneous items.

'Iolo Morganwg'.

Miscellanea,

A composite volume containing miscellaneous material in the hand of Edward Williams ('Iolo Morganwg'). The contents include pp. xiii, xv-xvi, two lists of the contents of pp. 1-160; xvi, a copy of an 'englyn' by [Edward Williams] 'Iolo Morganwg'; 1-5, a version of the rules for regulating the Welsh bardic order ('Ystatun . . . ar wyr wrth Gerdd') attributed to Gruffudd ap Cynan and Bleddyn ap Cynfyn; 5-9, comments by [Edward Williams] 'Iolo Morganwg' on the attribution of the formulation of such rules to Gruffudd ap Cynan and others; 110-114, a copy of a proclamation announcing that an 'eisteddfod' was to be held at Caerwys, co. Flint, 26 May 1567, and a list of the bards and musicians licensed at the said 'eisteddfod'; 115-116, descriptions of 'finger-signs' used to represent letters of the alphabet ('Egwyddor Awgrym Llaw'); 117-27, extracts, including examples of Welsh strict metres, from Welsh bardic grammars described in the first aforementioned list of contents as 'Pigion o Hen Lyfr Dosparth Cerdd dafawd' and 'Amrafaelion [d]darlleniadau yn Nosparth Edeyrn Dafawd Aur ag un Dafydd Ddu o Hiraddug' and in the second as 'Amrafaelion o Hen Ddosparth Cerdd' and 'Darlleniadau amrafaelion Dosparth Dafydd Ddu Hiraddug neu Dafydd Ddu Athraw'; 28, transcripts of three 'englynion' attributed to Rhys amheyrig 'o'r Cottrel'; 28-32, transcripts of two letters reputedly exchanged between the sixteenth century Welsh poets Siôn Mowddwy and Meyryg Dafydd (see also NLW MS 13121B above, pp. 501-05); 32, a brief note on 'eisteddfodau' held at Caerfyrddin in 1451 and 38 Henry VI; 33-118, an incomplete version of a Welsh bardic grammar consisting of part III (pp. 33-55 under an initial superscription reading 'Llyma Ddosparth Cerdd Dafawd a wnaeth Simwnt Fychan Bencerdd Fr Meistr Pirs Mostyn o Dalacre. Hwnn yw Trydydd Lyfr Cerddwriaeth Cerdd dafawd') dealing with the structure of the strict metres, part IV (pp. 55-76) dealing with 'cymmeriadau' and 'cynghaneddau' ('yn nesaf ysbysswnn o'r pedwarydd Llyfr Cerddwriaeth Cerdd dafawd nid amgen noc o'r Cymmeriadau a' r Cynghaneddau . . .'), and part V (pp. 76-119) dealing with faults in metre and 'cynghanedd' and the objects to be praised in verse, and containing at the end a series of eighty-two bardic triads ('Trioedd Cerdd y rhai y mae Beirdd Ynys Prydain yn ymarfer o'i cofiaw a'i ystyried'); 119- 22, a copy of the proclamation announcing the holding of an 'eisteddfod' at Caerwys, co. Flint, 26 May 1568, and the licensing of Simwnt Fychan as 'pencerdd'; 122-3, a note on the adoption of family surnames by the Welsh in accordance with a decree of the aforementioned 'eisteddfod' and on the mode of registering the said names; 124-37, a version of the code of rules for Welsh bards and musicians attributed to Gruffydd ap Cynan as reputedly confirmed by Bleddyn ap Cynfyn and others and at the aforementioned 'eisteddfod' at Caerwys; 138-40, a note relating to Dafydd ab Edmwnt and the 'cadwyn fyrr' strict poetic metre with an example of the said metre; 141, transcripts of 'englynion' attributed to Hywel ap Syr Mathew, Simwnt Fychan, and Howel Bangor; 142-51, a further version of the bardic rules attributed to Gruffudd ap Cynan 'fal ai conffirmiwyd yn Eisteddfod Caerwys . . . 1567'; 152, a note by [Edward Williams] 'Iolo Morganwg' on the aforementioned code of rules; 153-7, transcripts of 'Cywydd y Delyn Ledr' attributed to Dafydd ap Gwilym, two stanzas attributed to Llywarch Hen, and four unattributed 'englynion'; 158-60, a series of Welsh proverbs extracted allegedly 'o Lyfr Harry Siôn o Bont y Pwl'; 197-231 (previously paginated 1-35), notes dealing largely with the phonology of the Welsh language; 268, ? a proposed scheme or list of chapter headings for an 'Analytical Dissertation on the Welsh Language'; 273-392, mainly lists of Welsh words grouped according to their terminations; 376-8, stanzas of psalm tunes; and 409-12, notes on Welsh phonology.

'Iolo Morganwg'.

Miscellanea,

A volume (pp. 5-310) containing items of an extremely varied nature in the hand of Edward Williams ('Iolo Morganwg'). Included, pagination in brackets, are lists or groups of Welsh words, sometimes with English definitions or equivalents or notes (17, 25, 29, 34, 38, 43, 47, 53, 80-82, 89, 102, 125-6, 134, 142, 157, 161, 170, 182, 196, 203, 219-20, 225, 235-6, 238, 242, 245, 247, 263, 282, 292); extracts from Aneurin's 'Gododdin' headed 'Silldorriadau Gododin' (119-20); notes, sometimes very brief, on or relating to Welsh bardism (21, 27, 57, 72, 127, 156, 187, 192-3, 195, 244, 258), song writing (32), the characteristics of the work of Cattwg, Taliesin, and Aneurin (32), the coming of the Cymry to Britain from Deffrobani and their loss of sovereignty to the Romans and Saxons (36), the knowledge of letters amongst the ancient Britons (37), King Arthur's court (46), the 'modern literary dialect of the Welsh' and the medieval prose and verse of South Wales (49), Welsh poetic metres called ' traethodyn milwr', 'traethodyn cwtta', and 'traethodyn chweban' (52), Merfyn Gwawdrych, 9th cent., and his contemporaries (61), the poet Twm ab Ifan ab Rhys, ? early 17th cent. (69), 'cynghanedd' and the Welsh strict poetic metres with references to an 'eisteddfod' in the time of Ifor ab Ifor of Maeshaleg, a bardic assembly at the monastery of Penrys [co. Glamorgan], temp. Edward IV, when Gwilym Tew exhibited an 'awdl', etc. (77- 8), white blackbirds and sparrows seen at Landough and wild canaries at Lantwit [co. Glamorgan] (98), the relinquishment or retention of ancient arts by nations in proportion to their progress (104), Siôn Rhydderch and his Welsh grammar [Grammadeg Cymraeg, 1728] (119), the use of the prefixes an- and di- in Welsh (133), 'Tair Cynghanedd Anianol' (150 ), 'Cynghanedd ewinog' (151), the use of various rhymes and 'cynganeddion' in Welsh (152), bardic 'cadeiriau' of or at Llanfihangel Glyn Afan, 1355, Llangynwyd, 1452, Y Wenar, 1462, and Tir Iarll, 1488 (159), the two sounds of the letter Y in Welsh (160), the bardic 'Cadair Tir Iarll' (185), the construction of 'Coelbren y Beirdd' (242), the bard Owain ap Rhydderch, late 15th cent. (273), and manifestations or representations of God (290- 91); transcripts of Welsh poems or stanzas of Welsh poems or extracts therefrom attributed to Llelo Llantrisaint sef Llywelyn ap Hywel ap Ieuan ap Gronw (23), [Edward Williams] 'Iolo Morganwg' (50, 68, 82, 87, 217), ? Twm ab Ifan ab Rhys (69), Llawdden (129-30), Wm. Moses (149), Taliesin (240, 242), Thos. Daf. Miles (266), Syr Roger Cyffin 'offeiriad Llanberis' (267), and Risiart Fychan 'o Gors y Gedol' (268); transcripts of unattributed Welsh poems including stanzas of hymn-tunes (23-4, 30, 34, 45, 51, 104, 115, 116, 121, 128, 1311, 148, 175, 191, 213, 232-3, 234, 274 + 283, 278-80); transcripts of English poems (107, 197, 212, 261, 284 + 273); miscellaneous Welsh triads (33, 172, 206, 247); short lists of Welsh proverbs or proverbial sayings (48, 167, 176, 231, 293); a prescription for the cure of rheumatism (50); an anecdote relating to the struggle between Caradawc ab Bran ap Llyr and the Romans, the burning of forests in Britain, and the building by Manawydan fab Llyr of a prison called 'Carchar Oeth ag Anoeth' from the bones of those slain in battle, allegedly extracted from [a manuscript called] the 'Yniales' (65-8; for another copy of the anecdote see NLW MS 13152A above); a prefatory note to an intended collection of proverbs, moral aphorisms, etc., allegedly composed or compiled by Cattwg Ddoeth (73-4); a list of old Welsh musical instruments ('Offerynau Cerdd arwest yr hen Gymry') (80); a transcript of the opening paragraph of an alleged version of 'Gramadeg Einiawn Offeiriad' (83); notes on (a) the situation and extent, and (b) the divisions of the county of Glamorgan being sections 1 and 2 of a projected chapter to be headed 'Geographical State and Circumstances' which presumably would have been Chapter 1 of a work on the said county (91-2); an incomplete list of bardic, literary, and other topics in English and Welsh, e.g. 'Cannons of Etymology', 'Miscellanies relating to Welsh poetry', 'Achau Saint Ynys Prydain', 'MSS. in Jesus College Library', under the superscription 'Collecting Sheets 8vo' (99); a list of nine topics such as 'Diarhebion Morganwg Annosparthus', 'Mangofion Gwynedd 1799', etc. (101); (continued)

A list of thirteen topics, e.g. 'Princes of Southwales', 'Anecdotes of Howel Dda', 'Meddygon Myddfai', etc., headed 'For Mr. Rees, Caermarthen' (105); copies of memorial inscriptions ? in St. Athan parish church (107-08); a list of six rules headed 'Unitarian Discipline' (113); a list of fifteen topics or personal names of a varying nature, e.g. 'Llangyndeyrn Marble at Caerm[arthe]n', 'Donne the Satirist', 'Taly Llycheu Church, D.G.' (114); a list of eight 'Ysgriflyfrau gan Iolo Morganwg 1800' (127); a list of Welsh proverbial sayings or advisory precepts some in verse form and some attributed to Cattwg Ddoeth (141, 144-6); a list of the names of six series of Welsh triads (147); a list of the names of thirteen persons headed 'Selfeducated persons in Glamorgan Vale' and a second list containing the names of eight persons headed 'Glamorgan Mountains' the persons named in this list apparently belonging to the same category as those in the first list (158); a list of eight topics or items, e.g. 'Llythyrau Dafydd o'r Nant', 'Rheolau Tudur Aled', etc., which were to be included in an unspecified work (164); brief genealogical data relating to the family of Einiawn Offeiriad (171); a list of Welsh 'Enwau Llefydd' ( 172); brief incomplete notes relating to the development of Welsh literature headed 'English Preface to Cyfrinach y Beirdd' (214); an explanatory note on 'cynghanedd groes' in the form of question and answer between pupil and master (251-2); a draft of a memorial and remonstrance to the members of, and subscribers to, the 'Fund of the South Wales Unitarian Society for the Diffusion of Christian Knowledge' expressing concern at irregularities in the conduct of the society (265 + 260); patterns or examples of metres and metric lines headed 'Specimens of Welsh Lyrics and Verse' (262); a list of the names of six Welsh bards, 1650-80, to refute L[ewis] Morys's assertion that no good 'cywydd' had been written since the reign of Elizabeth (267); brief notes on the activities of [John] Poyer and [Rowland] Laugharne in the Civil War in South Wales and a list of English sovereigns, 1603-1760 (269); ? observations on a proposed 'Essay on the Ancient Welsh Literature', etc. (271); synopses of the contents of ? six chapters of a proposed 'Collection for a New History of Wales from Ancient Welsh MSS.' ('On the Origin of the Cimbri', 'Principles of Ancient British Government', 'The Ancient Institution of the Bards', etc.) (272); music for an unspecified air (296); and notes and a sketch relating to a plan of a 'meeting house, octagonal or circular' (298). Some of the notes, etc., have been written on the verso or in the margins of a copy of a printed notice by White and Barnards, Barge Masters, advertising their services, 1800 (100), a copy of a printed notice issued by the Caslon Letter Foundry, London, advertising their preparedness to provide printing types and materials (123), imperfect copies of a printed leaflet, 1797, announcing an 'eisteddfod' to be held under the patronage of the Gwyneddigion Society in 1798 (142-3, 204-05), a copy of printed proposals, 1811, for a new edition of 'The History of Wales written originally in Welsh by Caradoc of Llancarvan translated into English by Dr. Powell and augmented by W. Wynne' (194 + 191), 'An Exemplification of Masons' Work done for Robert Jones, Esqr., of Fonmon Castle . . . Burton Causway by William Baker, Mason, 1813 and 18[14] as attested by Thos. Raecliff and Edward Williams in 1814 (198-9, 210-11), a ? holograph letter from R. Evans from Cowbridge to . . ., undated (personal) (220-21), an account for goods purchased by E. Williams [? 'Iolo Morganwg'] from James Bradley, chemist, Cowbridge, in 1816 (226 + 239), a printed calendar of prisoners in ? Cardiff Gaol, ? 1803 (227 + 238), a copy of printed proposals for publishing George Dyer's Memoirs of the Life and Writings of . . . Robert Robinson of Chesterton (234 + 231), and a ? holograph note from Thomas William to Edward Williams [? 'Iolo Morganwg'], 1814, informing him that Christopher ? James wished to see him (259 + 266).

'Iolo Morganwg'.

Miscellanea,

Miscellaneous papers containing notes, transcripts, extracts, etc., in the hand of Edward Williams ('Iolo Morganwg') bound together in one volume. The contents include pp. 10-18, notes on the royal ancestors of Iestyn ab Gwrgan, lord of Glamorgan, to the time of Morgan Mwynfawr extracted 'o Lyfr Mr. Thos. Trueman o Bantlliwydd' (for the Welsh text see Iolo Manuscripts . . ., pp. 3-11, and for an English translation ibid., pp. 331-56); 21, extracts [from Thomas Carte: A General History of England . . . (London, 1747-1755)]; 22-38, notes on the rulers of Glamorgan from the time of Morgan Mwynfawr to the time of the aforementioned Iestyn ab Gwrgan, the quarrels leading to the conquest of Glamorgan by the Normans under Robert Fitzhamon, the subsequent Norman lords of the territory, and the coming of the Flemings to Glamorgan (for the Welsh text of pp. 22-9 see Iolo Manuscripts . . ., pp. 12-17, and for an English translation ibid., pp. 357-83); 39-40, a brief chronicle of political events, earthquakes, plagues, extreme weather conditions, etc., temp. William I to temp. Edward VI; 41, a short chronicle of events in South Wales, 1030-1079; 42-3, a list of the bishops of Llandaf, 436-1396; 44- 7, miscellaneous topographical and historical notes on Glamorgan; 48-9, notes on Dafydd ap Gwilym; 50-51, 'Hanes y tri Marchog ar ddeg' (an incomplete account of the thirteen Norman knights who conquered Glamorgan); 52-4, miscellaneous historical anecdotes relating mainly to Glamorgan (see Iolo Manuscripts . . ., pp. 64-7, 450-53); 56-60, genealogical and historical notes on the Stradling family, eleventh-seventeenth cent. ('allan o hen lyfr St. Dunwyd gan y Parchedig Mr. Edward Gamage, Periglor St. Athan'); 64-7, a Welsh-English list of species of apples found in Glamorgan and Gwent and of pears ?found in the same region (see IM., tt. 334-8); 68-9, a list of mountains and rivers in Glamorgan; 72-4, further notes on the lordship of Glamorgan and its conquest by the Normans (from British Museum Harleian MS 368; see Cambrian Journal, 1859, pp. 68-71); 78-81, a brief account of the history of Glamorgan from the time of Morgan Mwynfawr to the reign of Henry VIII 'translated from a Welsh MS late in the possession of the Revd. Mr. Gamage, Rector of St. Athan, and now of Mr. John Spen[ ] of the same place'; 82-5, historical anecdotes relating to the lords of Bewper Castle [co. Glamorgan], anecdotes relating to the brothers William and Richard Twrch and the building of the porch and chapel gateway at Bewper, late sixteenth-early seventeenth cent. (see IM, tt. 272-3), a note on Inigo Jones, and notes on Dunraven Castle; 86-95, notes relating to St. Illtud, the monastic church and school at Llanilltud [or Llantwit Major, co. Glamorgan], and the abbots of the said monastery, including extracts from [Thomas] Carte: op. cit., and a manuscript sketch plan of Llantwit Major, ? late eighteenth cent. (see note in IM, t. 316); 95-115, general notes on British history to the second half of the thirteenth cent., including extracts from Carte: op. cit.; 116-23, miscellaneous brief notes on the topography, agriculture, industries, commerce, etc., of Glamorgan, with references to the iron works at Merthyr Tidvil, Aberdare Vale, Newbridge, Pentyrch, and Melin Griffith, the porcelain works at Nantgarw, etc.; 125, extracts from Archaeologia, vol. VI; 126-7, notes on the Voss family more particularly William Voss of St. Athan and Nicolas Vosse of Lantwit (circa 1750) [both of co. Glamorgan], and the latter's books; 128-31, 'Cursory Remarks on reading Camden's account of Glamorgan'; 132-3, copies of extracts from the register of the parish of Lantwit Major [co. Glamorgan] and other data relating to the Vosse family; 134, proposals [by Edward Williams] for publishing a periodical to be called Dywenydd Morganwg (see IM, tt. 214, 363, 387-91); 135, a note on 'Y modd i wneuthur Lloriau da mewn tai' (see IM, t. 363); 136, notes on the village of Llandaff [co. Glamorgan] and the vicinity; 137, anecdotes relating to the poet Dafydd o'r Nant, [the Methodist cleric, the Reverend] Daniel Rowland, and a seventeenth century poet Will Tabwr; 142-3, a ? draft copy of a letter to the clergy of the town and neighbourhood of Cowbridge [co. Glamorgan], suggesting a plan for adding [Bishop Richard Watson's work A Collection of] Theological Tracts [Cambridge, 1785] to a circulating library the writer had established in the town; 146-7, copies of three English poems headed 'Poetical Anecdotes of Glamorgan', one being by Christopher Roberts of St. Athan and ? two by Edward Williams of Lancarvan; 148 and 151, brief notes on the Glamorgan towns, etc., of Caerffily, Merthyr Tidvil, Cowbridge, Bridgend, Lantrisant, Landaff, and Cardiff; 150, a list of the products of Glamorgan which were, or could become, articles of trade and commerce; 154-7, copies of the memorial inscription ? on the tomb of Roger Seys in the church of Lantwit Major, and notes on the Seys family's connection with the Boverton estate [co. Glamorgan]; 158- 69, notes on the topography, agricultural produce and methods, horticulture, etc., of Glamorgan headed 'Remarks on J. Fox's General View of the Agriculture of [the county of] Glamorgan ([London], 1796)', and notes on the pastime known as 'Bandy playing' (see IM, tt. 54-6); 170-76, observations on Newton Down [co. Glamorgan], and on Brandon Hill and Cliffon Hill near Bristol; 181, a report on a survey of the pillars and arches dividing the nave from the south aisle in Cowbridge parish church carried out in 1810 by the churchwardens assisted by Edward Williams ['Iolo Morganwg'] and Taliesin Williams, masons, and David Jenkins, carpenter; 182-3, an incomplete draft or copy of a letter in Welsh addressed to the Protestant dissenters of Glamorgan advising them to vote for [Thomas] Wyndham of Dwnrufan (Dunraven) rather than for his opponent Captain Thomas Windsor in the Glamorgan parliamentary election [? of 1789]; 188, notes on Boverton house [co. Glamorgan]; 192-3, an anecdote relating to Penmark church [co. Glamorgan]; 196-231, a transcript of the section of [John] Leland's Itinerary which deals with Glamorgan; 232-51, miscellanea including an incomplete Welsh poem on the county of Carmarthen, its towns, etc., observations on statements in the first few pages of [Edward] Jones: [Musical and Poetical Relicks of the Welsh] Bards . . ., 2nd ed. [1794], and further notes on 'bandy playing' (some of these on the blank versos and margins of printed proposals for publishing Edward Williams's volume of English verse Poems Lyric and Pastoral in 1792, and his Cyfrinach Beirdd Ynys Prydain in 1821); 253-4, the words and music of a 'Catch written for the Pine Apple Catch club in Bristol . . . by [Thomas] Chatterton, father of Thomas Chatterton, the poet'; 256-7, a copy of a letter in Welsh from Rhys Morgan from Pencraig nedd [co. Glamorgan], to [ ], 1751 (praise for recipient's poems, the continuance of the Welsh bardic tradition in Glamorgan, the state of the Welsh language in the county, its use in church services, the failure of the county of Monmouth to produce Welsh poets) (for the text of this letter with the opinion that it is a forgery to be attributed to Edward Williams himself see TLLM, tt. 260-61; see also ibid., tt. 101-02, and IM, tt.77-8, 274); 258-61, a copy of an eight-stanza 'Song for the Glamorgan Volunteers' by Edward Williams, with preface and notes on some of the proper names in the text; 262-73, notes on early Welsh literature, the extant manuscript sources thereof, the authenticity of the material in these manuscripts, etc., written on the verso and in the margins of copies of a printed handbill containing proposals, 1793, for publishing The Celtic Remains (vol. I by Lewis Morris, vol. II by Walter Davies), and of a printed handbill announcing an 'eisteddfod' to be held at Caerwys [co. Flint] in 1798 under the patronage of the Gwyneddigion Society (some of this material appears to be a draft version of sections of the essay 'A Short Review of the Present State of Welsh Manuscripts' which forms the preface to The Myvyrian Archaiology of Wales . . ., vol. I, (London, 1801)) (continued)

278-9, notes headed 'Llyma'r Ddosparth a wnaeth y Brenin Arthur ar achoedd a'r Cof a'r cadw arnynt ac ar fonedd Cenedl y Cymry a'u Breiniau'; 279, anecdotes relating to Gruffydd ap Llywelyn ap Seisyllt and opposition to his claim to the principality of Powys circa 1040, and a convention held at Henffordd ( Hereford) in connection therewith when matters relating to the genealogy and rights and privileges of the Welsh nobility, etc., were discussed and ? an agreed code was drawn up, and notes on the duties of the Welsh bards with regard to genealogy and heraldry; 280-85, notes relating to the Welsh bardic order and Welsh musicians including notes with the superscription 'Llyma hen Ystatut Cadair Tir Iarll fal a'i trefnwyd yn amser yr Arglwydd Clâr diweddaf . . .'; 286-9, miscellanea including notes on the meaning of the expressions 'Mab aillt' and 'Mab aillt beirdd', notes on the loss of a manuscript copy of the statutes of Grulfudd ap Cynan from the Ashmolean Museum [Oxford] and of a Welsh translation of the works of Aristotle by John David Rhys from the library of Jesus College [Oxford], a comment on Jesus College, and brief notes on the Welsh strict poetic metres; 295, a copy of an 'englyn' attributed to Dafydd ap Edmund; 303, notes on the relationship between the vocabulary of a language and the cultural and technical attainments of the speakers of the language; 305, a copy of an 'englyn' attributed to D[afydd ap] G[wilym]; 306-07, an incomplete transcript of a Welsh poem entitled 'Cynghorion Tad i'w Fab' attributed to Henry Evans 'o'r Gelli Gaer ym Morganwg'; 308-09, a transcript of twenty- two stanzas of Welsh verse entitled 'Englynion Marchwiail' and attributed to Mab claf ab Llywarch; 314, ? an extract re the Latin language from a letter from R. Flaherty to E[dward] Llwyd; 315, a note on Llywelyn Siôn, the Glamorgan scribe [late sixteenth cent.], a note on the possible origin of the 'coelbren' and 'coelfain' amongst the Welsh bards, and a transcript of four 'englynion' ? attributed to Rhys Brydydd; 316, a list of the descendants of Caw o Brydyn, a list of the achievements of the Stradling family ('Gweithredoedd y Stradlingiaid'), a note on Mauritius Morganensis, poet and rhetorician, a copy of an 'englyn' written by Prince Llywelyn ab Gruffudd after the battle of Aberconwy, a list of 'Saith Brif Glaswrdai Ynys Prydain', and a note on the castles of the kings of Morganwg; 317, notes relating to Caerfilly castle [co. Glamorgan] and to Sir Gilbert Stradling (temp. Richard I) and the origin of the Knights of the Garter; 317 + 322, notes on Sir Edward Stradling and his connection with Dr. John David Rhys and Dr. Thomas Lleison; 320, a note on the teaching activities of Glamorgan bards circa 1700, and ? a list of bards at an eisteddfod held at Llandaf in 1564; 320, 328, 329, 334-5 343, 363, 392, lists of Welsh proverbs, popular sayings, etc.; 322-7, notes on Welsh poetic metres, bardic meetings, and the tradition re the original home of the Ancient Britons (Deffrobani); 330-33, brief biographical notes on a number of Welsh bards (medieval- eighteenth cent.); 333, notes headed 'Gosgorddiadau'r ser ydynt fal hynn'; 335, a copy of six stanzas of Welsh verse entitled 'Pennillion Morganwg'; 337, lists of Welsh names for the months of the year (see John Williams: Barddas . . ., vol. I, pp. 410-17); 339, a copy of an 'englyn' attributed to Wm. Cynwal; 357, notes on an oak tree at Cefn Mabli, co. Glamorgan; 360, notes on an 'eisteddfod' held at Y Pil [co. Glamorgan], circa 1740, a brief list of Welsh triads, and a list of troubadours and Welsh poets, ob. 1122-1300; 361, notes on Dafydd ap Gwilym and the 'cywydd' measure, Dafydd o'r Llwyn, an 'eisteddfod' held at Nant Conwy [co. Caernarvon], 1 Edward IV, and the confusion concerning the date of the 'eisteddfod' held at Carmarthen, 1451 or 1461; 362, a transcript of an 'englyn' attributed to Samuel Jones 'o Fryn Llywarch'; 363, a transcript of an 'englyn' attributed to Thos. Llywelyn 'o Regoes' and a few Welsh triads; 370, a transcript of an 'englyn' attributed to Thos. Lln.; 371, a copy of an elegy in Welsh with the superscription 'Carmen Britanicum on the Death of Queen Caroline per Ned Edwards of Talgarth . . .', and a note on a copy of 'Dr. Gr. Roberts Grammar printed in Italy, A.D. 1567, in the hands of Mr. E. Evans. . .'; 381, a version of the Lord's Prayer (Welsh) in verse, and transcripts of 'englynion' attributed to Rhys Cain and ?D. o'r Nant; 387, a brief note on the building of Landaff Bridge and Rumney Bridge in the seventeenth century; 388, historical notes relating to Carfilly Castle; 390, transcripts of 'englynion' attributed to Huw Llyn, Wm Llyn, Siôn Tudur, and Dr. Morgan, Esgob Llandaf; 391, miscellaneous Welsh triads; 393, seventeen maxims headed 'Llyma ymadroddion Barddas o Lyfr Ieuan ab Hywel Swrdwal' (see John Williams: Barddas . . ., vol. I, pp- 270-75; 394, miscellaneous Welsh triads; 395, 'Gwyddor Dewiniaeth Gildas Broffwyd' (see Iolo Manuscripts . . ., pp. 195-6, 608-09); 396-7, miscellaneous notes on bardism, a few Welsh triads, and transcripts of ? two 'englynion' attributed to Siôn Tudur; 401, transcripts of two 'englynion' attributed to ? y Capten Middelton and Morys Cyffin; 405, an extract from a letter from Captain Wm. Myddelton to his nephew, and transcripts of 'englynion' attributed to D. Ddu Eryri and D. Davies, Castell Hywel; 460-09, a Latin-English list of rare plants to be found in various English counties; 410-12, extracts from the English version of [William] Camden ['s Britannia]; 416-19, notes on the Welsh bardic order headed 'Llyma Llafar Gorsedd Beirdd Ynys Prydain Ile gellir gweled Breiniau a Defodau Beirdd Ynys Prydain . . .' (see John Williams: Barddas . . ., vol. II, pp. 10-23); 422-67, miscellaneous notes in English on British or Welsh bardism, its organisation, ceremonial, connection with druidism and the Christian religion, etc. (there is considerable repetition in these notes, they possibly represent several drafts of parts of an essay on the subject of bardism); 468-70, a transcript of the title-page, advertisement, and part of the introduction to Charles Wilkins: The Bhagvat-Geeta . . . (London, 1785); and 472-3, extracts from [Edward] Jones: [Musical and Poetical Relicks of the Welsh] Bards . . ., 2nd ed. [London, 1794], pp. 83-4. Also included, pp. 278-470, are lists of Welsh words sometimes with English definitions and/or illustrative excerpts from the works of Welsh poets, notes on Welsh words or elements in Welsh words, etymological and philological notes on the Welsh language, notes on Welsh grammar, extracts of varying length (one line, 'cywydd' couplets, etc.) from the works of Welsh poets, and a multitude of miscellaneous items of historical, literary, or bardic significance.

'Iolo Morganwg'.

Miscellanea,

Miscellaneous papers containing notes, lists, jottings, etc., of an extremely varied nature in the hand of Edward Williams ('Iolo Morganwg') bound into one volume. The contents, pagination in brackets, include a copy of a notice relating to the proclamation in 1816 of the holding of a bardic convention at Pen rhiw'r gwydd in the cantref of Garth Mathrin, co. Glamorgan, in the following year (30-31); a list of 'Druidical altars in Glamorgan' (38-9); brief genealogical data relating to Llywelyn Bren Ail of Sainghenydd [ob. 1317] (45); a list of 'Documents of Welsh History Translated from Ancient British Manuscripts by Edward Williams' and a list of four dissertations relating to early British history, 'ancient Welsh MSS.', etc. [by the said Edward Williams] ? to be published in part form (46-7); another list of source material headed 'By Edward Williams. Welsh Historical Documents Collections for a New History of Wales consisting of Translations of' (48); a list of events, etc., relating mainly to British history A.D. 79 - A.D. 460 (54-5); a brief note on the church and parish of Lanedarn, co. Glamorgan (61); a sketch ground plan of the lay-out of Rumney house and garden (62-3); brief lists or groups of Welsh words (64, 92, 105, 113, 117- 18, 123, 125, 133, 138, 155, 165, 204-12, 218-19, 259, 331-2, 334, 340-41, 361-2, 370, 371, 389); a short pedigree tracing the descent in direct line of Dafydd ap Hopkin from Bleddyn ap Maenarch (68); five draft stanzas of a Welsh hymn and two other stanzas of Welsh verse (70); a list of fifteen items under the heading 'Yniales' being presumably a list of items contained in an alleged manuscript volume bearing that name (74; see TLLM, sub nomine in index); an incomplete note on a meeting of bards and musicians at Castell Nedd, ? 1088, convened by Rys ap Tewdwr and attended by Iestyn ap Gwrgan and his wife and daughter Nest, and the saving of the daughter from Rys's intended abduction of her (73-4); miscellanea including Welsh triads, brief notes on Gower sheep, Hereford Ryelands in Glamorgan, the production of butter in Glamorgan, etc. (72, 75, 77); a list of Welsh names of grammatical tenses (83); a brief note on the village of Wrinston and its neighbourhood [co. Glamorgan] (84); an anecdote relating to Sir Gilbert Stradling's presence with Richard I at the siege of Acres and the creation of the order of the Knights of the Blue Garter (85); miscellaneous notes relating to Welsh triads and their attribution to fictitious names, the basic reasons for the continued existence of the bardic system of Glamorgan, etc. (87-8); a list of mythological items and persons headed 'Damhegion Beirdd Ynys Prydain' (89); an extract from the poem 'Angar Cyfyndawd' from the Book of Taliesin (91); copies of two 'englynion' by [Edward Williams] 'Iolo Morganwg' (94); a remedy for asthma (95); a list of fifteen faults in metre and 'cynghanedd' which should be avoided by Welsh bards according to the Glamorgan system (98); a list of twelve ? subject or chapter headings under the superscription 'A brief analysis of the Cimbric or Welsh language' being ? the outline of an intended article or booklet on the said subject (101-02); a stanza of Welsh verse by [Edward Williams] 'Iolo Morganwg' (106); a list of nine Welsh manuscript sources, e.g. 'Brut y Tywysogion', 'Brut y Saeson', 'Trioedd Ynys Prydain', under the heading 'Works in hand by Edwd. Williams. Collections for the History of Wales' (107); (continued)

Brief genealogies in direct line of Einion ap Gwalchmai and Bleddyn ab Llywarch (107); a list of Welsh proverbs or proverbial expressions (114, 186, 189, 398); nine stanzas of an English patriotic poem transcribed from the Bristol Gazette of 24 August 1803 (115-16); brief notes relating to inscribed stones in Glamorgan and the bardic 'Cadair Tir Iarll' (126); a brief note relating to Taliesin and the Welsh metres and the retention of knowledge of the ancient principles of poetry, etc., in Glamorgan (129); brief notes on Saint Caradoc (132); a note on the boundaries of Glamorgan (135-6); biographical data relating to Edward Ifan, 1716-98 [Presbyterian minister and poet], with transcripts of two commemorative 'englynion' to him attributed to Wiliam Harri 'o blwyf Penderyn' (142-5; see TLLM, and IM, sub nomine in index and more particularly TLLM, tt. 245-51); a note relating to the probable degree of civilisation prevailing amongst the early Cimmeri (149); a transcript of [Horace's Ode XXII from Book 1] (151-2); brief observations by E[dward] Williams on [Thomas] Gray' s poem '[The] Bard' (156-7); a draft version of six stanzas of English verse and a copy of an ? incomplete 'cywydd' by [Edward Williams] 'I[olo] Morganwg' (160-63); a note relating to the extent of Morgannwg and to the bardic 'Cadair Caerllion ar Wysg' and 'Cadair Dinefwr ag Ystrad Tywy' (170 ); a transcript of a 'cywydd' attributed to Ieuan Tew (173-4); a note on the bardic 'Trwyddedog Nawdd' (177); a brief note relating to Cuneddaf Wledig and his sons in North Wales (183); a draft version of an English sonnet written [by Edward Williams, 'Iolo Morganwg'] in December 1792 (185 + 190); the introductory section of proposed notes on the history of Morgannwg allegedly extracted from a volume formerly in the possession of the Reverend Edward Gamais, rector of St. Athan, and then in the hands of Mr. John Spenser of the same parish (187); notes on the implications of civilisation in social polity, religion, social economy, domestic economy, etc. (192-7); an outline of a 'Letter to Napoleon by E[dward] W[illiams] in the Character of a Quaker', in which he sets out, in nine points, his advice to the recipient and his principles for government, etc. (200-03); notes on the organisation of the bards and bardic system by King Arthur (213 + 218); a list of Latin and English names of trees, grasses, etc., under the headings 'Additions to Turton' and 'Not in Bingley' (214-17); a genealogy showing the descent in direct line of Hu Gadarn (218); a stanza of Welsh free-metre verse by [Edward Williams] 'Iolo Morganwg' (219); sketches of, and notes on,? the ruins of Gwern y Cleppa house [co. Monmouth] (220-22); notes relating to resolutions of the Welsh bardic fraternity in 1798 (235-6); a list of 'Rare plants in Glamorgan' (239 + 244); a notice relating to an advertisement concerning a proposed harbour and tramroad at Newton [co. Glamorgan] headed 'Cambrian, Aug. 11th 1819' (241-2); a list of 'Fish in Glamorgan' (247-8); brief architectural notes relating to Coyty Castle and Coyty Church [co. Glamorgan] (250); a draft of a statement [by Edward Williams, 'Iolo Morganwg'] to the effect that certain authors who had published psalms had borrowed lines or couplets from his psalms and not he from theirs (253-4); a brief note referring to W[illiam] O[wen] P[ugh] and [Owen Jones] 'Owain Myfyr' in a derogatory manner (259-60); notes referring to developments in 'cynghanedd', etc., the Emperor Arthur and the bardic 'dosparth y Ford Gron', the rediscovery by Rhys ap Tewdwr, when in exile in Brittany, of books relating to the said 'dosparth y Ford Gron', the bardic chairs 'Cadair Morganwg', 'Cadair Gereinwg', 'Cadair Caerllion ar Wysg yn Nhir Iarll', 'Cadair Urien Reged', 'Cadair Gwynedd a Phowys', and 'Cadair Marchwiail', and 'Gorsedd Beirdd Ynys Prydain' (266-73); extracts from the Welsh Scriptures, all except one being from the New Testament (274-81); philosophical and religious observations (291-302) ? connected with the inscription 'Hints for an Essay on the Christian prophecies now fulfilling in the world' on p. 290; brief notes relating to 'flag and bastard lias' and 'rag lias' soils, an ancient course or rotation of crops on 'flag and bastard lias strong soils' in Glamorgan, species of wheat ? found in Glamorgan, etc. (310-12); (continued)

A formula for making 'water cement for cisterns, etc., or to plaister walls in houses to keep out water' (313); notes headed 'Farming Calendar, Glam[ organ], from observation', outlining the work to be done in every month of the year (314-17); names of the parts of speech in Welsh and a list of the letters of the Welsh alphabet (333 + 330); a brief note relating to Welsh literature in the Middle Ages (338); a Welsh version of an inscription on a column erected by the inhabitants of 'Môn ag Arfon' to honour Henry William, Marquis of Anglesey, and his heroism whilst fighting in Spain and at the battle of Waterloo (342); a short list of 'Silurian idioms' and 'Deudneudisms' (346); a list of Biblical texts ? containing references to the devil (347 + 352); a copy of what, by inference, was the allegedly concluding passage of the work called 'Cyfrinach Beirdd Ynys Prydain' in which the reputed author, Llywelyn Siôn of Llangewydd, co. Glamorgan [poet and copyist], claims that he extracted his information from various volumes in Raglan Castle [co. Glamorgan] in the possession of Sir William Herbert ('o Lyfrau Lewys Morganwg . . . ag o hen lyfrau eraill yno nid amgen na Llyfrau Edeyrn Dafawd aur'), and a copy of a note attributed to Edward Dafydd stating that the said Sir William had intended setting up a printing press in Cardiff Castle to print the Welsh works ('i brinto'r Llyfrau Cymraeg'), that he had died before doing so, and that Raglan Castle and its library ('a'r cyfan o'r llyfrau') had been set on fire by the followers of Oliver [Cromwell] (349-50); a list of five triads headed 'Trioedd Iaith ag ymadrodd' (353); draft stanzas of Welsh religious verse ? hymns (355); notes relating to metrical feet - 'corfannau cerdd dafod' (367- 8); a brief note on Ceraint Fardd and his contribution to 'cynghanedd' (369); an extract from the Gent[leman's] Mag[azine], December 1795, relating to a brass sword discovered at Buildwas, co. Salop (370); a list of 'Gower villages' (381 + 378); a transcript of a 'cywydd' attributed to Ior[werth] Fynglwyd (385-7); pencil sketches of ? sections of Dunraven peninsula (388 + 390); a brief biographical note relating to Rhydderch ap Ieuan Llwyd of Glynn Aeron (392); miscellaneous stanzas of Welsh free- and strict-metre verse including a 'tawddgyrch cadwynog' attributed to Gwilym Tew 'o Lynn Taf' and two free-metre stanzas by [Edward Williams] 'Iolo Morganwg' (393-6); versions of an 'englyn' in Latin, English, and Welsh, the Latin version bearing the name of Daf. Nicolas (399); an 'englyn' by [ Edward Williams] 'Iolo Morganwg' (399); a twenty-point plan being a 'Sketch of a New System whereon a Religious Society may be formed' (400-09); a list of 'Meteorological observations and adages collected in Glam[organ]' (422-5); brief extracts from the poems of Cynddelw (97, 104, 206), Tudur Aled (133), Rhys Goch ap Rhiccart (138), D[afydd ap] G[wilym] (141), and Ed[mund] Prys (369); and other miscellanea. Pp. 191, 255, 260, 364, 397 contain lines of musical notation being possibly in some instances the airs of tunes. Notes in some instances have been written on the verso or in the margins of the following, pagination in brackets, - an undated ? holograph letter from Thomas Rhys to Edward Williams (seeking aid for H. Walters) (53); a ? holograph letter, 1812, from John Bishop Estlin from Bristol to Thomas John of St. Athan (recipient's eyesight, the writer was sending two pairs of glasses) (71 + 76); an account from Taliesin Williams to Mr. Bradley in respect of cutting letters and painting (87); an incomplete holograph letter from Edwd. Williams to Sir Robert L. Blosse, Bart. (personal) (106); an undated holograph letter from Thos. William from Froom, Sumnerset, to his sister (he was at work 'in this town', his brother [Edward Williams, 'Iolo Morganwg'] could have work 'in the Marble way' at Devizes for fifteen shillings a week) (131 + 140); a copy of a printed prospectus advertising a proposed new edition of poems by Charles James (147-8 and two unnumbered pages between p. 154 and p. 155); a copy of a printed circular from John Walter from Piccadilly, 1790, offering his services as an agent at the approaching General Election (150 + 153); a note in the third person, January 1815, from Dr. Prichard inviting Mr. Williams and his son to dinner (158); a copy of a printed account of the receipts and payments of the Cymmrodorion Society on behalf of the churchwardens and parishioners of the parish of Trefdraeth, co. Anglesey, in their suit, 1769-1773, against Dr. Bowies, rector of the parish, concerning the legality of presenting non Welsh-speaking incumbents to livings in Wales (two unnumbered pages between p. 204 and p. 205 and two unnumbered pages between p. 210 and p. 211); an incomplete draft of a petition from Edward Lloyd, schoolmaster, to persons in the town and vicinity of Neath, recounting his war service, 1756-1763, on board H.M.S. Trident (212 + 2190); a receipt, 8 February 1794, from J. C. Matthews [bookbinder] to Mr. Williams [? Edward Williams, 'Iolo Morganwg'] for sixteen shillings received by the hand of Mr. Bingley 'for 100 Setts Poems', and a note from W. Bingley to [? Edward Williams] relating to the said account and 'your other binders bill' (234 + 237); a copy of printed proposals for publishing Edward Williams's two volumes of English poems Poems Lyric and Pastoral (263-4, 290 + 309); and a copy of printed proposals for publishing in monthly parts Hanes Bywydau, Dioddefiadau, a Marwolaethau y Merthyron Cristianogol translated from the English martyrology of [John] Fox[e] with other additional material (327 + 336).

'Iolo Morganwg'.

Results 1 to 20 of 29