Untitled

Identity area

Type of entity

Authorized form of name

Parallel form(s) of name

Standardized form(s) of name according to other rules

Other form(s) of name

Identifiers for corporate bodies

Description area

Dates of existence

History

Un nod a osododd yr Academi iddi hi ei hun yn bur fuan yn ei hanes oedd sicrhau bod clasuron tramor yn cael eu cyfieithu i Gymraeg. Cyhoeddwyd y cyfieithiad cyntaf, o waith Camus, ym 1972. Fodd bynnag fe alwodd yr Academi, dan gadeiryddiaeth Harri Pritchard Jones, ar y cyd รข Chymdeithas Emrys ap Iwan, dan gadeiryddiaeth Ned Thomas, gyfarfod ym mis Mawrth 1975 i geisio sefydlu Canolfan Cyfieithu i Gymru gan geisio ennyn cefnogaeth gwahanol gymdeithasau a sefydliadau Cymraeg. Ychydig o effaith a gafodd hynny ond ymhen ychydig, ym mis Ebrill 1977, fe gyfarfu Is-bwyllgor Cyfieithiadau'r Academi am y tro cyntaf. Aelodau'r Pwyllgor gwreiddiol oedd Bruce Griffiths, Bobi Jones, Gwyn Thomas, Islwyn Ffowc Elis a D. Myrddin Lloyd. Eu nod oedd cynhyrchu cyfres o gyfieithiadau Cymraeg o ryddiaith a barddoniaeth Ewropeaidd gan benodi swyddog cyflogedig i fod yn gyfrifol am y gwaith. Ni phenodwyd swyddog ac fe gychwynwyd ar y gwaith trwy ganolbwyntio ar y gyfres farddoniaeth dan olygyddiaeth D. Myrddin Lloyd.

Places

Legal status

Functions, occupations and activities

Mandates/sources of authority

Internal structures/genealogy

General context

Relationships area

Access points area

Subject access points

Place access points

Occupations

Control area

Authority record identifier

Institution identifier

Rules and/or conventions used

Status

Level of detail

Dates of creation, revision and deletion

Language(s)

Script(s)

Sources

Maintenance notes

  • Clipboard

  • Export

  • EAC

Related subjects

Related places