Fonds [WMA: Cofnodion Eglwys Gymraeg Birmingham] - WMA: Cofnodion Eglwys Gymraeg Birmingham

Ardal dynodi

Cod cyfeirnod

[WMA: Cofnodion Eglwys Gymraeg Birmingham]

Teitl

WMA: Cofnodion Eglwys Gymraeg Birmingham

Dyddiad(au)

  • 1909-1989 (Creation)

Lefel y disgrifiad

Fonds

Maint a chyfrwng

1 bocs

Ardal cyd-destun

Hanes archifol

Ffynhonnell

Adneuwyd gan Dr J. Lionel Madden, Aberystwyth, Tachwedd 2002. ; 0200213234

Ardal cynnwys a strwythur

Natur a chynnwys

Cofnodion, c. 1909-1989, yn gyfrolau a rhai papurau rhydd, yn ymwneud â Eglwys Fethodistaidd Gymraeg Birmingham.

Gwerthuso, dinistrio ac amserlennu

Croniadau

System o drefniant

Ardal amodau mynediad a defnydd

Amodau rheoli mynediad

Dim gwaharddiad.

Amodau rheoli atgynhyrchu

Amodau hawlfraint arferol yn berthnasol.

Iaith y deunydd

Sgript o ddeunydd

Nodiadau iaith a sgript

Cyflwr ac anghenion technegol

Cymhorthion chwilio

Ardal deunyddiau perthynol

Bodolaeth a lleoliad y gwreiddiol

Bodolaeth a lleoliad copïau

Unedau o ddisgrifiad cysylltiedig

Disgrifiadau cysylltiedig

Ardal nodiadau

Dynodwr(dynodwyr) eraill

Virtua system control number

vtls004275921

GEAC system control number

(WlAbNL)0000275921

Pwyntiau mynediad

Pwyntiau mynediad pwnc

Pwyntiau mynediad lleoedd

Pwyntiau mynediad Enw

Pwyntiau mynediad Genre

Ardal rheolaeth disgrifiad

Dynodwr disgrifiad

Dynodwr sefydliad

Rheolau a/neu confensiynau a ddefnyddiwyd

Statws

Lefel manylder disgrifiad

Dyddiadau creadigaeth adolygiad dilead

Iaith(ieithoedd)

Sgript(iau)

Ffynonellau

Ardal derbyn

Pynciau cysylltiedig

Pobl a sefydliadau cysylltiedig

Genres cysylltiedig

Lleoedd cysylltiedig

Storfa ffisegol

  • Text: WMA: Eglwys Gymraeg Birmingham.