Ffeil Wynnstay MS 1 i-ii [RESTRICTED ACCESS] - Welsh poetry and prose.

Ardal dynodi

Cod cyfeirnod

Wynnstay MS 1 i-ii [RESTRICTED ACCESS]

Teitl

Welsh poetry and prose.

Dyddiad(au)

  • [16 cent., second ½] (Creation)

Lefel y disgrifiad

Ffeil

Maint a chyfrwng

207 ff. ; 204 x 153 mm.

Formerly bound in limp sheepskin, the front cover bearing a stamped lettering, illegible in parts, the first line beginning with 'William...' and the second and third lines appearing to read '...Organ LL....YD / Kynfell'. Now rebound as two volumes.

Ardal cyd-destun

Enw'r crëwr

Hanes archifol

It is possible that the manuscript belonged at one time to Morgan Llwyd. According to a note on a loose sheet in the manuscript, it is believed to have been once in the library of Pwllycrochon. The suggestion made, by the writer of the same note, that the manuscript was probably written about the time of Edward VI, cannot be substantiated, towards the middle of the reign of Elizabeth would be a better estimate.

Ffynhonnell

Ardal cynnwys a strwythur

Natur a chynnwys

A collection of Welsh poetry, with some prose, made, in his earlier hand, by Thomas ab William of Trefriw (cf. Penybont MS, which resembles the present manuscript in form and writing). The scribe has added some marginalia in his later hand. The prose items include prophecies, triads, and dates of historical events, etc., including Proffwydoliaeth Dewi Sant, Proffwydoliaeth yr Eryr Mawr, y pedair camp ar ugein, colofnau cerdd dafod, Trioedd Pawl Ebostawl, Trystan ac Esyllt; Dewisbethau Davydd Melenydd; Dewis bethau gwr, etc. There are poems by the following: Bedo Aerddren, Davydd Baentiwr, David ap Edmund, David ap Gwilim, D'd ap Hoel ap Ieuan Vaughan, David Nanmor, D'd Llwyd ap Llywelyn ap Gruffydd, David Pennant, David Hepynt, Daniel Llosgwrn Mew, Deio ap Ieuan Du, Enervin [sic] Gwowdrydd, Gruffyth ap Tudur ap Hoell, Gutto'r Glyn, Gwilyn ap Ieuan Hen, Gruffyth ap Ieuan ap Rhes Llwyd, Gronw Ddu o Von, Gruffydd ap Ieuan Llywelyn Vaughan, Gyttun Ywain, Howel Reinallt, Huw Cae Llwyd, Huw Arwystl, Huw ap Davidd, Hoel ap Iolyn, Iorwerth Vynglwyd, Ieuan ap Madoc, Iolo Goch, Ieuan ap Rydderch ap Ieuan Llwyd, Iorwerth Beli, Ieuan Llwyd Brydydd, Ieuan Dyfi, Ieuan Gethin ap Ieuan ap Lleision, Ieuan ap Hywel Swrdwal, Jenkyn ap Einion, Ieuan ap Gruffydd Leiaf, Lewis Daron, Lewis Morganwc, Lewis Alun, Lewis Glynn Cothi, Lewis Mon, Llywelyn Vaughan ap Llywelyn Voelrhon, Llywelyn Goch ap Meuric Hen, Llywelyn Moel y Pantri, Maerglaf ap Llowarch, Myrddin, Robert Leiaf, Robin Ddu, Rhes Goch or Eiry, Rhes Brychan, Rhes Goch Glyn Dyfrdwy, Robert ap Gr: Leia, Res Nanmor, Dr. Gruffydd Roberts, Sypyn Cyfeiliog, Syr Lewis ap John ap Ieuan, Syr Philipp Emlyn, Syr Davidd Trefor, Sion Kent, Taliesin, Tudor Penllyn, Tudur Alet, Thomas Derllys, William ap Gruffyth ap Deicws, William ap Dafydd ap Ieuan ap Llywelyn.

Gwerthuso, dinistrio ac amserlennu

Croniadau

System o drefniant

Ardal amodau mynediad a defnydd

Amodau rheoli mynediad

Access to the original manuscript by authorised permission only. Readers are directed to use surrogate copies.

Amodau rheoli atgynhyrchu

Iaith y deunydd

  • Cymraeg

Sgript o ddeunydd

Nodiadau iaith a sgript

Welsh.

Cyflwr ac anghenion technegol

Folios nearly all mutilated at the edges.

Cymhorthion chwilio

Cymorth chwilio a gynhyrchir

Ardal deunyddiau perthynol

Bodolaeth a lleoliad y gwreiddiol

Bodolaeth a lleoliad copïau

Available on microfilm at the Library (in two parts: Wynnstay MS 1 i and Wynnstay MS 1 ii).

MS 1 i: Online version available on the Library's website: http://hdl.handle.net/10107/1441573 (viewed November 2016).
MS 1 ii: Online version available on the Library's website: http://hdl.handle.net/10107/1441792 (viewed November 2016).

Unedau o ddisgrifiad cysylltiedig

Disgrifiadau cysylltiedig

Ardal nodiadau

Nodiadau

Preferred citation: Wynnstay MS 1 i-ii.

Nodiadau

Title based on contents.

Dynodwr(dynodwyr) eraill

Virtua system control number

vtls006221267

Project identifier

ISYSARCHB68

Pwyntiau mynediad

Pwyntiau mynediad pwnc

Pwyntiau mynediad lleoedd

Pwyntiau mynediad Enw

Pwyntiau mynediad Genre

Ardal rheolaeth disgrifiad

Dynodwr disgrifiad

Dynodwr sefydliad

Llyfrgell Genedlaethol Cymru = The National Library of Wales

Rheolau a/neu confensiynau a ddefnyddiwyd

Statws

Lefel manylder disgrifiad

Dyddiadau creadigaeth adolygiad dilead

Iaith(ieithoedd)

Sgript(iau)

Ffynonellau

Ardal derbyn

Pynciau cysylltiedig

Pobl a sefydliadau cysylltiedig

Genres cysylltiedig

Lleoedd cysylltiedig

Storfa ffisegol

  • Text: Wynnstay MS 1 [RESTRICTED ACCESS] - Access to the original manuscript by authorised permission only. Readers are directed to use surrogate copies