Welsh language -- Social aspects -- Wales.

Taxonomy

Code

Scope note(s)

Source note(s)

Display note(s)

Hierarchical terms

Welsh language -- Social aspects -- Wales.

Equivalent terms

Welsh language -- Social aspects -- Wales.

Associated terms

Welsh language -- Social aspects -- Wales.

2 Archival description results for Welsh language -- Social aspects -- Wales.

2 results directly related Exclude narrower terms

Ymdriniaeth fer ar effaith diwydiannaeth ar ddiwylliant Cymru : : Traethawd,

  • NLW MS 16725E.
  • File
  • 1951 /

Traethawd teipysgrif gan 'Offa' yn dwyn y teitl 'Ymdriniaeth fer ar Effaith Diwydiannaeth ar Ddiwylliant Cymru' a ddaeth yn fuddugol mewn cystadleuaeth yn Eisteddfod Genedlaethol Llanrwst 1951 = A typescript essay by 'Offa' entitled 'Ymdriniaeth fer ar Effaith Diwydiannaeth ar Ddiwylliant Cymru' which came first in the competition at the National Eisteddfod, Llanrwst, 1951.
Ymdrinir yn bennaf yn y traethawd ag effeithiau diwydiant ar wahanol agweddau o'r gymdeithas Gymreig, megis iaith a chrefydd. Ceir rhestr cynnwys ar f. i. = The essay deals mainly with the effects of industrialisation on different aspects of Welsh society, such as language and religion. There is a contents list on f. i.

'Offa'.

Dogfennau'n ymwneud â mudiad Adfer,

  • NLW ex 2586.
  • file
  • [1970]-[1971].

Tystysgrif y rhoddwr Huw Ceiriog Jones yn dangos ei fod yn berchen ar gyfranddaliadau yng nghwmni Adfer Cyf Ltd, papur ysgrifennu swyddogol yn dangos swyddogion y cwmni, ynghyd â chopi o Femorandwm ac Erthyglau'r cwmni, 9 Medi 1970. = A share certificate in Adfer Cyf Ltd which belonged to the donor Huw Ceiriog Jones, official headed notepaper with names of company officials, together with a copy of the Memorandum and Articles of Association of Adfer Limited, 9 September 1970.

Adfer.