Fonds GB 0210 SUPFUR - Papurau Super Furry Animals (Carl Clowes),

Ardal dynodi

Cod cyfeirnod

GB 0210 SUPFUR

Teitl

Papurau Super Furry Animals (Carl Clowes),

Dyddiad(au)

  • 1991-2016 (Accumulation)

Lefel y disgrifiad

Fonds

Maint a chyfrwng

5 blwch a 2 ffolder.

Ardal cyd-destun

Enw'r crëwr

(1993-)

Hanes gweinyddol

Super Furry Animals band was formed in Cardiff in 1993 by Gruff Rhys, Huw Bunford, Guto Pryce, Cian Ciarán, Dafydd Ieuan and Rhys Ifans. Rhys Ifans left after a short time to pursue an acting career.

The first recording made by the Super Furry Animals was "Dim Brys: Dim Chwys" (Not Urgent: No Sweat) for a session on Radio Cymru in 1994.

In 1995 the extended play recordings (EP) 'Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch (in space)' and ‘Moog Droog 'were released on the Ankst label.

By 1996, the band had signed to Creation Records, releasing their first single ‘Hometown Unicorn’ in February 1996, and then the first album 'Fuzzy Logic', in May of the same year.

Between 1996 and 1999 they had released 12 singles (1 EP) and 2 albums ‘Radiator’ and ‘Guerrilla’ under the Creation label.

On 15 May 2000 the album ‘Mwng' was released on their own label ‘Placid Casual’. The album went on to become the top selling Welsh language album of all time.

When Creation ended in 1999, SFA went to 'Epic', where they would record a further three studio albums over the next five years, ‘Rings Around the World', ‘Phantom Power’ and ‘Love Kraft’.

By 2005 most of the band were also working on individual projects, but would continue to produce two further albums, ‘Hey Venus’ and ‘Dark Days/Light Years’, this time on the Rough Trade label.
There was very little produced from 2010-2015; then 'Zoom! The Best of 1995-2016' was released before beginning a tour of the UK and North America.

Press cuttings as well as some memorabilia have been collected and donated to the National Library of Wales by Dr Carl Clowes and Dorothy Clowes, parents of Dafydd Ieuan (drums and voice) and Cian Ciarán (keyboards, synth, guitar and voice).

Hanes archifol

Cadwyd papurau yng nghartref Dr Carl Iwan Clowes, ac fe'u trefnwyd ganddo cyn rhoi i’r Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Ffynhonnell

Rhodd gan Dr Carl Iwan Clowes, Hydref 2018.

Ardal cynnwys a strwythur

Natur a chynnwys

Papurau casglwyd a threfnwyd gan Dr Carl a Dorothy Clowes, rhieni Dafydd Ieuan and Cian Ciarán, aelodau o’r grŵp cerddoriaeth Indi/Tecno/Roc-seicoledig, Cymreig, y Super Furry Animals (Anifeiliaid Blewog Anhygoel).
Mae'r papurau'n cynnwys toriadau o erthyglau papur newydd, cyfweliadau, ffotograffau a hysbysebion am y grŵp, ynghyd ag eitemau am aelodau'r band, a bandiau Cymreig cysylltiedig.

Gwerthuso, dinistrio ac amserlennu

Croniadau

Ni ddisgwylir croniadau.

System o drefniant

Trefnwyd fel dau grŵp: Toriadau o'r wasg, a Hyrwyddo.

Ardal amodau mynediad a defnydd

Amodau rheoli mynediad

Readers consulting modern papers in the National Library of Wales are required to abide by the conditions set out in information provided when applying for their Readers' Tickets, whereby the reader shall become responsible for compliance with the Data Protection Act 2018 and the General Data Protection Regulation 2018 in relation to any processing by them of personal data obtained from modern records held at the Library. = Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau modern yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru gydymffurfio â Deddf Warchod Data 2018 a Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol 2018 yng nghyd-destun unrhyw brosesu ganddynt o ddata personol a gasglwyd o gofnodion modern sydd ar gadw yn y Llyfrgell. Nodir y manylion yn yr wybodaeth a roddir wrth wneud cais am Docyn Darllen.

Amodau rheoli atgynhyrchu

Amodau hawlfraint arferol = Usual copyright laws apply.

Iaith y deunydd

  • Saesneg
  • Cymraeg

Sgript o ddeunydd

Nodiadau iaith a sgript

English and Welsh = Saesneg a Chymraeg.

Cyflwr ac anghenion technegol

Cymhorthion chwilio

Catalog ar gael ar lein.

Ardal deunyddiau perthynol

Bodolaeth a lleoliad y gwreiddiol

Bodolaeth a lleoliad copïau

Unedau o ddisgrifiad cysylltiedig

Disgrifiadau cysylltiedig

Ardal nodiadau

Dynodwr(dynodwyr) eraill

Alma system control number

99890883402419

Pwyntiau mynediad

Pwyntiau mynediad pwnc

Pwyntiau mynediad lleoedd

Pwyntiau mynediad Enw

Pwyntiau mynediad Genre

Ardal rheolaeth disgrifiad

Dynodwr disgrifiad

Dynodwr sefydliad

Rheolau a/neu confensiynau a ddefnyddiwyd

Statws

Lefel manylder disgrifiad

Dyddiadau creadigaeth adolygiad dilead

Iaith(ieithoedd)

Sgript(iau)

Ardal derbyn

Pynciau cysylltiedig

Pobl a sefydliadau cysylltiedig

Genres cysylltiedig

Lleoedd cysylltiedig