Rhondda (Wales)

Taxonomy

Code

Scope note(s)

Source note(s)

Display note(s)

Hierarchical terms

Rhondda (Wales)

Equivalent terms

Rhondda (Wales)

Associated terms

Rhondda (Wales)

5 Archival description results for Rhondda (Wales)

5 results directly related Exclude narrower terms

Enwau caeau yn y Rhondda,

  • NLW MS 6969A.
  • File
  • 1898 /

A list of Rhondda field-names compiled by H[enry] Harris, Ystrad Rhondda, from records in the Bailey Estate Office, Ton Pentre, Glamorgan, in July 1898.

Harris, Henry, 1871-

Miscellaneous papers,

Miscellaneous papers including 'Hanes dechreuad y Genhadaeth yn Penybont yn 1826' by Ebenezer Williams 'Penillion ar Ymadawiad John Lewis ... a'i deulu i Patagonia', notes of a sermon delivered by William Evans (Tonyrefail) at Jerusalem, Ton, August 11, 1878, and circular letters and leaflets relating to various religious and political activities mainly in the Rhondda district of Glamorgan.

Papurau Ap Nathan,

  • GB 0210 APNATHAN
  • fonds
  • 1868-1959 (crynhowyd [c. 1905]-1959) /

Papurau'r Parch James Ednyfed Rhys (Ap Nathan), a phapurau'r unigolion canlynol a ddaeth i'w feddiant: y Parch. Evan Rees (Dyfed), Jonathan Rees (Nathan Wyn), David Watkin Jones (Dafydd Morganwg) a Thomas Jones, Trealaw. Mae papurau Ap Nathan, 1901-1959, yn cynnwys cerddi a chaneuon, ysgrifau a chyfieithiadau; papurau Dyfed, 1869-1923, yn cynnwys llythyrau, nifer ohonynt o bwysigion llenyddiaeth Cymru, 1878-1923, dyddiaduron a llyfrau poced, 1873-1896, beirniadaethau eisteddfodau, 1887-1907, nodiadau darlithoedd a phregethau, a barddoniaeth, 1869-1899; papurau Nathan Wyn, 1874-1905, yn cynnwys llythyrau, 1874-1905, cerddi ac ysgrifau, 1883-1901, torion o'r wasg ar bynciau llenyddol, 1868-1900; papurau Thomas Thomas, 1900-[c. 1935], yn cynnwys llawysgrifau ar lĂȘn gwerin ac arferion, hanes Morgannwg, 1921-1933, y Wenhwyseg, enwau lleoedd Morgannwg, [c. 1893]-1931, a thorion o'r wasg, 1900-1911; a phapurau Dafydd Morganwg, yn cynnwys ei hunangofiant. = Papers of the Rev. James Ednyfed Rhys (Ap Nathan), and papers of the following acquired by him: the Rev. Evan Rees (Dyfed), Jonathan Rees (Nathan Wyn), David Watkin Jones (Dafydd Morganwg), a poet and historian from Merthyr Tydfil, Glamorgan, and Thomas Jones, antiquary and headmaster of Trealaw school in Rhondda, Glamorgan, whose interests included local history and folklore. The papers of Ap Nathan, 1901-1959, include poems and songs, essays and translations; the papers of Dyfed, 1869-1923, include letters, many from important Welsh literary figures, 1878-1923, diaries and pocket books, 1873-1896, eisteddfod adjudications, 1887-1907, lecture notes and sermons, and poetry, 1869-1899; the papers of Nathan Wyn, 1874-1905, include letters, 1874-1905, poetry and essays, 1883-1901, newspaper cuttings of literary material, 1868-1900; the papers of Thomas Jones, 1900-[c. 1935], include manuscripts on folklore and customs, Glamorgan history, 1921-1933, the Gwentian dialect, Glamorgan place names, [c. 1893]-1931, and newspaper cuttings, 1900-1911; and the papers of Dafydd Morganwg, historian and poet, including his autobiography.

Y Parch. James Ednyfed Rhys (Ap Nathan); y Parch. Evan Rees (Dyfed); Jonathan Rees (Nathan Wyn); David Watkin Jones (Dafydd Morganwg); Thomas Jones, Trealaw.