Religious awakening -- Christianity -- Wales.

Taxonomy

Code

Scope note(s)

Source note(s)

Display note(s)

Hierarchical terms

Religious awakening -- Christianity -- Wales.

Equivalent terms

Religious awakening -- Christianity -- Wales.

Associated terms

Religious awakening -- Christianity -- Wales.

2 Archival description results for Religious awakening -- Christianity -- Wales.

2 results directly related Exclude narrower terms

Rev. Brynmor P. Jones Papers,

  • GB 0210 RBRPJO
  • Fonds
  • 1895-1996 /

Papers of Rev. Brynmor P. Jones, mainly his research papers, including papers accumulated while researching Trials and Triumphs of Jessie Penn-Lewis (1997); papers relating to Evan Roberts, 1907-1924; the Llandrindod Wells Conventions, 1903-1911, and other conventions, 1902-1917; the 1904-1905 Revival; and miscellanea including the Gwent Welsh Baptist Association Records, 1800-1900, and research papers relating to The Spiritual History of Keswick in Wales 1903-1983 (Cwmbran, 1985).

Jones, Brynmor Pierce, 1925-

Papurau'r Parch. E. J. Williams,

  • GB 0210 EJIAMS
  • fonds
  • [1906]-[1952] /

Papurau'r Parch. E. J. Williams a'i wraig Lizzie Eirlys Williams, [1906]-[1952], yn cynnwys gohebiaeth oddi wrth garcharorion rhyfel yn Solfach, sir Benfro yn ystod yr Ail Ryfel Byd; traethawd MA Lizzie Eirlys Evans [Williams] yn ymwneud â'r cysylltiad rhwng Diwygiadau Crefyddol 1730-1859 a llenyddiaeth y cyfnod,[1934]; a phapurau eraill yn gysylltiedig â gwaith enwad y Bedyddwyr yng Nghymru a mannau eraill = Papers of the Rev. E. J. Williams and his wife Lizzie Eirlys Williams, [1906]-[1952], including correspondence from prisoners of war during the Second World War in the Solva, Pembrokeshire; MA thesis by Lizzie Eirlys Evans [Williams] relating to the connection between the Religious Revivals 1730-1850 and the literature of the period, [1934]; and other papers connected with the work of the Baptist denomination in Wales and elsewhere.

Williams, E. J. (Evan John), d. 1993