Ffeil NLW ex 1930 - Political ephemera

Ardal dynodi

Cod cyfeirnod

NLW ex 1930

Teitl

Political ephemera

Dyddiad(au)

Lefel y disgrifiad

Ffeil

Maint a chyfrwng

Ardal cyd-destun

Hanes archifol

Ffynhonnell

A1998/109

Ardal cynnwys a strwythur

Natur a chynnwys

Papers, c 1972-87, including correspondence, minutes, newsletters, leaflets and printed material, relating to the Plaid Cymru National Left Group; Devolution to Wales; the Anti-Apartheid Movement; and the Welsh Language Society. Among the correspondence are three letters from Dafydd Wigley, 1984 and 1987, and a note from Dafydd Orwig, 1985. The printed material includes a pamphlet by Gareth Meils entitled Cymru Rydd, Cymru Cymraeg, Cymru Sosialaidd, 1972; a Government publication entitled Devolution: The New Assemblies for Wales and Scotland, 1976; and Keep Wales United With Britain: Vote No to the Welsh Assembly, issued by the No Assembly Campaign during the 1979 referendum

Papurau, c 1972-87, gan gynnwys gohebiaeth, cofnodion, cylchlythyrau, pamffledi a deunydd printiedig, yn ymwneud â 'Gr43wp Chwith Genedlaethol Plaid Cymru'; Datganoli i Gymru; y Mudiad Gwrth-Apartheid; a Chymdeithas yr Iaith Gymraeg. Ymhlith yr ohebiaeth ceir tri llythyr oddi wrth Dafydd Wigley, 1984 a 1987, a nodyn oddi wrth Dafydd Orwig, 1985. Y mae'r deunydd printiedig yn cynnwys pamffled gan Gareth Meils yn dwyn y teitl Cymru Rydd, Cymru Cymraeg, Cymru Sosialaidd, 1972; cyhoeddiad gan y Llywodraeth, Devolution: The New Assemblies for Wales and Scotland, 1976; a Keep Wales United With Britain: Vote No to the Welsh Assembly, a baratowyd gan ymgyrchwyr yn erbyn Cynulliad i Gymru yn ystod Refferendwm 1979

Gwerthuso, dinistrio ac amserlennu

Croniadau

System o drefniant

Ardal amodau mynediad a defnydd

Amodau rheoli mynediad

Amodau rheoli atgynhyrchu

Iaith y deunydd

Sgript o ddeunydd

Nodiadau iaith a sgript

Cymraeg; English

Cyflwr ac anghenion technegol

Cymhorthion chwilio

Cymorth chwilio

Ardal deunyddiau perthynol

Bodolaeth a lleoliad y gwreiddiol

Bodolaeth a lleoliad copïau

Unedau o ddisgrifiad cysylltiedig

Disgrifiadau cysylltiedig

Ardal nodiadau

Nodiadau

Preferred citation: NLW ex 1930

Dynodwr(dynodwyr) eraill

Virtua system control number

CAIRS System Control Number

GEAC system control number

Pwyntiau mynediad

Pwyntiau mynediad pwnc

Pwyntiau mynediad lleoedd

Pwyntiau mynediad Enw

Pwyntiau mynediad Genre

Ardal rheolaeth disgrifiad

Dynodwr disgrifiad

Dynodwr sefydliad

Rheolau a/neu confensiynau a ddefnyddiwyd

Statws

Lefel manylder disgrifiad

Dyddiadau creadigaeth adolygiad dilead

Iaith(ieithoedd)

Sgript(iau)

Ffynonellau

Ardal derbyn

Pynciau cysylltiedig

Pobl a sefydliadau cysylltiedig

Genres cysylltiedig

Lleoedd cysylltiedig

Storfa ffisegol

  • Text: NLW ex 1930.