Ffeil Added to NLW MS 3551F - Photographs of Aberystwyth Lodge of Oddfellows

Ardal dynodi

Cod cyfeirnod

Added to NLW MS 3551F

Teitl

Photographs of Aberystwyth Lodge of Oddfellows

Dyddiad(au)

Lefel y disgrifiad

Ffeil

Maint a chyfrwng

Ardal cyd-destun

Hanes archifol

Ffynhonnell

A1997/186

Ardal cynnwys a strwythur

Natur a chynnwys

Two photographs, [?1911], of members of the Aberystwyth 'Loyal Temple of Love' Lodge of Oddfellows, and their wives, at Gogerddan, co Cardigan, including Edward Evans, the Secretary of the Lodge

Dau ffotograff, [?1911], o aelodau'r Odyddion (Cyfrinfa'r 'Loyal Temple of Love', Aberystwyth), ynghyd â'u gwragedd, yng Ngogerddan, Ceredigion, gan gynnwys Edward Evans, Ysgrifennydd y Gyfrinfa

Gwerthuso, dinistrio ac amserlennu

Croniadau

System o drefniant

Ardal amodau mynediad a defnydd

Amodau rheoli mynediad

Amodau rheoli atgynhyrchu

Iaith y deunydd

Sgript o ddeunydd

Nodiadau iaith a sgript

Cyflwr ac anghenion technegol

Cymhorthion chwilio

Ardal deunyddiau perthynol

Bodolaeth a lleoliad y gwreiddiol

Bodolaeth a lleoliad copïau

Unedau o ddisgrifiad cysylltiedig

Disgrifiadau cysylltiedig

Ardal nodiadau

Nodiadau

Preferred citation: Added to NLW MS 3551F

Dynodwr(dynodwyr) eraill

Virtua system control number

CAIRS System Control Number

GEAC system control number

Pwyntiau mynediad

Pwyntiau mynediad pwnc

Pwyntiau mynediad lleoedd

Pwyntiau mynediad Enw

Pwyntiau mynediad Genre

Ardal rheolaeth disgrifiad

Dynodwr disgrifiad

Dynodwr sefydliad

Rheolau a/neu confensiynau a ddefnyddiwyd

Statws

Lefel manylder disgrifiad

Dyddiadau creadigaeth adolygiad dilead

Iaith(ieithoedd)

Sgript(iau)

Ffynonellau

Ardal derbyn

Pynciau cysylltiedig

Pobl a sefydliadau cysylltiedig

Genres cysylltiedig

Lleoedd cysylltiedig

Storfa ffisegol

  • Text: Added to NLW MS 3551F.