Is-fonds Papurau Mudiad Ysgolion Meithrin - Papurau ychwanegol Mudiad Ysgolion Meithrin

Ardal dynodi

Cod cyfeirnod

Papurau Mudiad Ysgolion Meithrin

Teitl

Papurau ychwanegol Mudiad Ysgolion Meithrin

Dyddiad(au)

Lefel y disgrifiad

Is-fonds

Maint a chyfrwng

Ardal cyd-destun

Hanes archifol

Ffynhonnell

A1997/134

Ardal cynnwys a strwythur

Natur a chynnwys

Additional papers, 1971-96, of Mudiad Ysgolion Meithrin (the National Association of Welsh Medium Nursery Schools and Play-groups) (see Annual Report 1989-90, p 61)

Papurau ychwanegol Mudiad Ysgolion Meithrin o'r cyfnod 1971-96(gweler Adroddiad Blynyddol 1989-90, t 61). Ar wahân i'r deunyddiau printiedig a theipiedig trosglwyddwyd hefyd gasetiau, disgiau sain, a thapiau fideo i'r Casgliad Sain a Delweddau Symudol (cyfeirnodau casetiau CM 8145-7, 8150-60, tâp DAT: DT/93; disgiau sain, 45/1123-5, tapiau fideo VM 5649-50), a rhai ffotograffau i'r Adran Darluniau a Mapiau (rhifau derbyn: 199800115-17)

Gwerthuso, dinistrio ac amserlennu

Croniadau

System o drefniant

Ardal amodau mynediad a defnydd

Amodau rheoli mynediad

Amodau rheoli atgynhyrchu

Iaith y deunydd

Sgript o ddeunydd

Nodiadau iaith a sgript

Cyflwr ac anghenion technegol

Cymhorthion chwilio

Ardal deunyddiau perthynol

Bodolaeth a lleoliad y gwreiddiol

Bodolaeth a lleoliad copïau

Unedau o ddisgrifiad cysylltiedig

Disgrifiadau cysylltiedig

Ardal nodiadau

Nodiadau

Preferred citation: Papurau Mudiad Ysgolion Meithrin

Dynodwr(dynodwyr) eraill

Virtua system control number

CAIRS System Control Number

GEAC system control number

Pwyntiau mynediad

Pwyntiau mynediad pwnc

Pwyntiau mynediad lleoedd

Pwyntiau mynediad Enw

Pwyntiau mynediad Genre

Ardal rheolaeth disgrifiad

Dynodwr disgrifiad

Dynodwr sefydliad

Rheolau a/neu confensiynau a ddefnyddiwyd

Statws

Lefel manylder disgrifiad

Dyddiadau creadigaeth adolygiad dilead

Iaith(ieithoedd)

Sgript(iau)

Ffynonellau

Ardal derbyn

Pynciau cysylltiedig

Pobl a sefydliadau cysylltiedig

Genres cysylltiedig

Lleoedd cysylltiedig

Storfa ffisegol

  • Text: Papurau Mudiad Ysgolion Meithrin.