ffeil 49. - Papurau ychwanegol (2009),

Ardal dynodi

Cod cyfeirnod

49.

Teitl

Papurau ychwanegol (2009),

Dyddiad(au)

  • 1840-1989. (Creation)

Lefel y disgrifiad

ffeil

Maint a chyfrwng

2 focs (3 ffolder, 2 gyfrol)

Ardal cyd-destun

Lleoliad

Hanes archifol

Ffynhonnell

Ardal cynnwys a strwythur

Natur a chynnwys

Darnau cerddoriaeth yn llaw Eunice Bryn Williams, 1954-[1980au], mewn hen nodiant a sol-ffa; yn eu plith mae gosodiadau cerdd dant, 1940-[1969], gan ei thad, Hugh Thomas Davies. Yn ogystal, mae nodiadau yn llaw EBW, [1970au-1980au], rhai ohonynt ar gyfer cyflwyniadau; papurau HTD, 1908-1964, yn cynnwys llyfrau tonau, 1908-1955, a llythyr, 1964, gan 'Idwal' (Idwal Jones); Caniadau Seion (Llanidloes, 1840), yn perthyn i W. G. Williams, Llansantffraid [Glan Conwy]; llyfr tonau Edwin Williams, Tŷ Du, Llansantffraid [Glan Conwy], 1855; a dwy gyfrol o nodiadau gan Sydney J. Davies, 1907 a 1912, ar hanes 'Cychwyniad Methodistiaeth yn Llansantffraid Glan Conwy'.

Gwerthuso, dinistrio ac amserlennu

Action: Trosglwyddwyd un bocs o recordiau i Archif Genedlaethol Sgrin a Sain Cymru ym mis Medi 2009. Trosglwyddwyd llyfrau yn perthyn i Eunice Bryn Williams a Hugh Thomas Davies i gasgliad llyfrau printiedig LlGC i'w gwerthuso, a dinistriwyd dyblygion llungopïau o ganeuon. Mae awdurdod i drosglwyddo a dinistrio'r papurau hyn yn Ffurflen Werthuso Adrannol SEB/2013/1..

Croniadau

System o drefniant

Ardal amodau mynediad a defnydd

Amodau rheoli mynediad

Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau modern yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru gydymffurfio â Deddf Gwarchod Data 1998 yng nghyd-destun unrhyw brosesu ganddynt o ddata personol a gasglwyd o gofnodion modern sydd ar gadw yn y Llyfrgell. Nodir y manylion yn yr wybodaeth a roddir wrth wneud cais am Docyn Darllen.

Amodau rheoli atgynhyrchu

Iaith y deunydd

Sgript o ddeunydd

Nodiadau iaith a sgript

Cyflwr ac anghenion technegol

Cymhorthion chwilio

Ardal deunyddiau perthynol

Bodolaeth a lleoliad y gwreiddiol

Bodolaeth a lleoliad copïau

Unedau o ddisgrifiad cysylltiedig

Ceir mwy o gerddoriaeth yn llaw EBW yn 1; a nodiadau yn ei llaw yn 2-9; papurau ei thad, HTD, yn cynnwys gosodiadau cerdd dant ganddo, yn 16-36; a phapurau teuluol, yn cynnwys llyfrau tonau, yn 37-48.

Disgrifiadau cysylltiedig

Ardal nodiadau

Nodiadau

Preferred citation: 49.

Dynodwr(dynodwyr) eraill

Virtua system control number

vtls006380178

Pwyntiau mynediad

Pwyntiau mynediad lleoedd

Pwyntiau mynediad Genre

Ardal rheolaeth disgrifiad

Dynodwr disgrifiad

Dynodwr sefydliad

Llyfrgell Genedlaethol Cymru = The National Library of Wales

Rheolau a/neu confensiynau a ddefnyddiwyd

Statws

Lefel manylder disgrifiad

Dyddiadau creadigaeth adolygiad dilead

Iaith(ieithoedd)

Sgript(iau)

Ffynonellau

Ardal derbyn