Ffeil NLW ex 2108 - Papurau T. Rowland Hughes

Ardal dynodi

Cod cyfeirnod

NLW ex 2108

Teitl

Papurau T. Rowland Hughes

Dyddiad(au)

  • [1923-1949] (Creation)

Lefel y disgrifiad

Ffeil

Maint a chyfrwng

1 bocs (0.019 metrau ciwbig)

Ardal cyd-destun

Enw'r crëwr

Hanes bywgraffyddol

Hanes archifol

Bu'r papurau ym meddiant Mr A. V. Williams, brawd Mrs Eirene Anthony Davies, gweddw T. Rowland Hughes.

Ffynhonnell

Rhodd gan Mr A. V. Williams, Henffordd, ym mis Medi 2001.; A2001/65

Ardal cynnwys a strwythur

Natur a chynnwys

Papurau T. Rowland Hughes (1903-1949), gan gynnwys copi o'i draethawd MA 'The element of melancholy in English poetry from Widsith to Chaucer' (Prifysgol Bangor, 1928); tystysgrifau BA, 1925, cymhwyster athro, 1926, MA, 1928, a BLitt, 1931; geirda, 1932 a 1939, oddi wrth Ben Bowen Thomas, Coleg Harlech; llythyr, 1935, oddi wrth y BBC, yn cynnig swydd iddo fel cynorthwy-ydd rhaglenni nodwedd yng Nghaerdydd; sgriptiau radio 'Home fires burning', 1940, gyda Jack Jones, a'i nofel 'O law i law', 1945; cytundebau cyhoeddi, 1944-1949, a hawlfraint, 1941 a 1949; nofel mewn teipysgrif 'Good inheritance. A novel of North Wales', [1923-1949]; a chasgliad o'i gerddi mewn teipysgrif gyda chywiriadau - cyhoeddwyd y mwyafrif ohonynt yn Cân neu ddwy (Dinbych, 1948).

Gwerthuso, dinistrio ac amserlennu

Croniadau

Ychwanegiadau yn bosibl.

System o drefniant

Ardal amodau mynediad a defnydd

Amodau rheoli mynediad

Dim gwaharddiad.

Amodau rheoli atgynhyrchu

Amodau hawlfraint arferol.

Iaith y deunydd

  • Cymraeg
  • Saesneg

Sgript o ddeunydd

Nodiadau iaith a sgript

Cymraeg; Saesneg

Cyflwr ac anghenion technegol

Cymhorthion chwilio

Ardal deunyddiau perthynol

Bodolaeth a lleoliad y gwreiddiol

Bodolaeth a lleoliad copïau

Unedau o ddisgrifiad cysylltiedig

Ceir copi arall o'i draethawd MA yn Traethodau Prifysgol Cymru 1928/27. Cyfeirir at ei draethawd BLitt: 'The London Magazine (1820-1829)' fel NLW ex 2109

Disgrifiadau cysylltiedig

Ardal nodiadau

Nodiadau

Preferred citation: NLW ex 2108

Dynodwr(dynodwyr) eraill

Virtua system control number

GEAC system control number

Pwyntiau mynediad

Pwyntiau mynediad pwnc

Pwyntiau mynediad lleoedd

Pwyntiau mynediad Enw

Pwyntiau mynediad Genre

Ardal rheolaeth disgrifiad

Dynodwr disgrifiad

Dynodwr sefydliad

Rheolau a/neu confensiynau a ddefnyddiwyd

Statws

Lefel manylder disgrifiad

Dyddiadau creadigaeth adolygiad dilead

Iaith(ieithoedd)

Sgript(iau)

Ffynonellau

Ardal derbyn

Pynciau cysylltiedig

Pobl a sefydliadau cysylltiedig

Genres cysylltiedig

Lleoedd cysylltiedig

Storfa ffisegol

  • Text: NLW ex 2108.