fonds GB 0210 IEUWYN - Papurau Ieuan Wyn Jones,

Ardal dynodi

Cod cyfeirnod

GB 0210 IEUWYN

Teitl

Papurau Ieuan Wyn Jones,

Dyddiad(au)

  • 1984-2000 (Creation)

Lefel y disgrifiad

fonds

Maint a chyfrwng

0.973 medrau ciwbig (181 bocs)

Ardal cyd-destun

Enw'r crëwr

(1949-)

Hanes bywgraffyddol

Etholwyd Ieuan Wyn Jones yn Aelod Seneddol dros Ynys Môn ym Mehefin 1987. Bu'n ymgeisydd yng Ngorllewin Dinbych ym 1979, ac am sedd [Ewropeaidd Gogledd Cymru] ym 1979 ac yna am Sedd Ynys Môn am y tro cyntaf ym 1983. Bu'n Is-gadeirydd Plaid Cymru, 1975-1979, Cadeirydd Plaid Cymru, 1980-1982 a 1990-1992, Aelod o Bwyllgor Dethol Materion Cymreig, 1990-1992 a 1997-1998, a Chwip ei blaid, 1992-1995. Ar 6 Mai 1999 fe'i etholwyd i Gynulliad Cenedlaethol Cymru fel Aelod dros Ynys Môn. Penderfynodd beidio sefyll fel ymgeisydd yn Etholiad Cyffredinol 2001. Daeth yn Arweinydd Plaid Cymru ym mis Awst 2000.

Hanes archifol

Ffynhonnell

Rhoddion gan Mr Ieuan Wyn Jones, AS, AC, Llangefni, Ynys Môn, Gorffennaf 1995, Medi 1996, Hydref 1997, Rhagfyr 1998 a Mai 2001.; A1995/110, A1996/124, A 1997/162, A1999/5, A2001/29

Ardal cynnwys a strwythur

Natur a chynnwys

Papurau gwleidyddol, 1984-2001, Ieuan Wyn Jones, y mwyafrif helaeth ohonynt o'r cyfnod pan gynrychiolai Ynys Môn fel Aelod Seneddol, gan gynnwys gohebiaeth am bynciau penodol ac hefyd gydag etholwyr, gyda nodiadau.

Gwerthuso, dinistrio ac amserlennu

Croniadau

Disgwylir ychwanegiadau yn gyson.

System o drefniant

Trefnwyd yn LlGC, ar sail rhywfaint o rifo ffeiliau gan Blaid Cymru. Ceir manylion yn nisgrifiadau'r rhoddion priodol.

Ardal amodau mynediad a defnydd

Amodau rheoli mynediad

Gosodwyd gwaharddiad ar bob un o'r 5 rhodd pan ddaethant i'r Llyfrgell, a mae rhai ohonynt mewn grym o hyd, felly nid yw'r papurau yn y rhoddion hynny ar gael heb ganiatâd ysgrifenedig oddi wrth y rhoddwr, Mr Ieuan Wyn Jones; ceir manylion yn nisgrifiadau'r rhoddion unigol. Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau diweddar yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data'.

Amodau rheoli atgynhyrchu

Amodau hawlfraint arferol.

Iaith y deunydd

  • Cymraeg
  • Saesneg

Sgript o ddeunydd

Nodiadau iaith a sgript

Cymraeg a Saesneg.

Cyflwr ac anghenion technegol

Cymhorthion chwilio

Mae copi caled ar gyfer ychwanegiad 2001 ar gael yn LlGC. Ceir disgrifiadau o'r debyniadau blaenorol ym Mân Restri a Chrynodebau 1996, tt. 34-35; 1997, tt. 56-59, 1998, tt. 41-43 a 1999, tt. 53-56.

Cymorth chwilio

Ardal deunyddiau perthynol

Bodolaeth a lleoliad y gwreiddiol

Bodolaeth a lleoliad copïau

Unedau o ddisgrifiad cysylltiedig

Disgrifiadau cysylltiedig

Ardal nodiadau

Dynodwr(dynodwyr) eraill

Virtua system control number

vtls004186104

GEAC system control number

(WlAbNL)0000186104

Pwyntiau mynediad

Pwyntiau mynediad lleoedd

Pwyntiau mynediad Enw

Pwyntiau mynediad Genre

Ardal rheolaeth disgrifiad

Dynodwr disgrifiad

Dynodwr sefydliad

Rheolau a/neu confensiynau a ddefnyddiwyd

This description follows NLW guidelines based on ISAD(G) Second Edition; AACR2; and LCSH.

Statws

Lefel manylder disgrifiad

Dyddiadau creadigaeth adolygiad dilead

Rhagfyr 2001.

Iaith(ieithoedd)

  • Cymraeg

Sgript(iau)

Ffynonellau

Nodyn yr archifydd

Lluniwyd gan Martin Robson Riley.

Nodyn yr archifydd

Defnyddiwyd y ffynonellau canlynol wrth lunio'r disgrifiad hwn: Balsom, Denis (ed.) The Wales Yearbook 2001 (HTV, Cardiff, 2000); Who's Who 1897-1996 (A & C Black (Publishers) Ltd, 1996) ar CD-ROM.

Ardal derbyn

Pobl a sefydliadau cysylltiedig

Genres cysylltiedig

Lleoedd cysylltiedig