Fonds GB 0210 GWYDDERIG - Papurau Gwydderig

Identity area

Reference code

GB 0210 GWYDDERIG

Title

Papurau Gwydderig

Date(s)

  • 1877-1917 (Creation)

Level of description

Fonds

Extent and medium

0.029 metrau ciwbig (1 bocs)

Context area

Name of creator

Biographical history

Ganwyd Richard Williams (Gwydderig, 1842-1917), bardd, ym Mrynaman, sir Gaerfyrddin. Aeth i weithio fel glöwr yn ifanc, yn dilyn marwolaeth ei dad, a chyflwynodd farddoniaeth i Y Gwladgarwr yn y cyfnod pan oedd William Williams (Caledfryn, 1801-1869) yn olygydd y golofn farddol. Ar ôl gweithio ym Mhennsylvania, UDA, am gyfnod, dychwelodd Gwydderig i Frynaman, a dechreuodd ei gerddi ennill gwobrau mewn eisteddfodau. Ei arbenigedd oedd yr englyn, a daeth yn adnabyddus yn y cylchoedd barddol fel 'Bardd yr englyn'. Cyhoeddwyd rhai o'i gerddi yn J.Lloyd Thomas (gol.), Detholion o waith Gwydderig (Llandybïe,1959). Yr oedd ei frawd Benjamin hefyd yn fardd.

Archival history

Ni wyddys sut y daeth yr archif i feddiant Mrs Phyllis Murphy a Mrs Susan Margaret Leah.

Immediate source of acquisition or transfer

Mrs Phyllis Murphy a Mrs Susan Margaret Leah trwy law Mr Lewis Murphy; Llanelli; Adnau; Tachwedd 1985

Content and structure area

Scope and content

Papurau Gwydderig, yn cynnwys ei farddoniaeth a deunydd perthynol yn cynnwys beirniadaethau eisteddfodol, torion o'r wasg, adysgrifau o'i waith a gohebiaeth, 1877-1917; ynghyd â barddoniaeth gan feirdd eraill yn cynnwys William Williams ('Myfyr Wyn', 1849-1900), a llyfr nodiadau ei frawd Benjamin Williams = Papers of Gwydderig, comprising his poetry and related material including eisteddfod adjudications, press cuttings, transcripts of his works and correspondence, 1877-1917; together with poetry by other poets including William Williams ('Myfyr Wyn', 1849-1900), and a notebook of his brother Benjamin Williams.

Appraisal, destruction and scheduling

Action: Cadwyd yr holl gofnodion a adneuwyd i Lyfrgell Genedlaethol Cymru..

Accruals

Ni ddisgwylir ychwanegiadau.

System of arrangement

Trefnwyd yn y grwpiau canlynol: barddoniaeth; adysgrifiadau; llythyrau; amrywiol.

Conditions of access and use area

Conditions governing access

Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau modern yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data'.

Conditions governing reproduction

Amodau hawlfraint arferol.

Language of material

  • Welsh
  • English

Script of material

Language and script notes

Cymraeg, Saesneg.

Physical characteristics and technical requirements

Finding aids

Mae copi caled o'r catalog ar gael ym Mân Restri a Chrynodebau 1986, tt. 38-41, yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Allied materials area

Existence and location of originals

Existence and location of copies

Related units of description

Ceir papurau pellach yn ymwneud â Gwydderig, gan gynnwys adysgrifau o'i farddoniaeth, yn NLW MSS 22196-7D, 22198C, 19709D, a Phapurau T. J. Morgan Y2/8.

Related descriptions

Notes area

Note

Crëwyd y teitl ar sail cynnwys yr archif.

Alternative identifier(s)

Virtua system control number

vtls003844900

Project identifier

ANW

Access points

Place access points

Name access points

Genre access points

Description control area

Description identifier

Institution identifier

Llyfrgell Genedlaethol Cymru = The National Library of Wales

Rules and/or conventions used

Wrth lunio y disgrifiad hwn defnyddiwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH

Status

Level of detail

Dates of creation revision deletion

Mehefin 2003.

Language(s)

  • Welsh

Script(s)

Sources

Archivist's note

Lluniwyd gan David Moore i brosiect ANW. Defnyddiwyd y ffynonellau canlynol wrth lunio'r rhestr: LlGC, Rhestr Mân Restri a Chrynodebau 1986; Dictionary of Welsh Biography down to 1940 (Llundain, 1959); Walters, Huw, Gweithgarwch llenyddol Dyffryn Aman yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg a dechrau'r ugeinfed ganrif (Traethawd PhD Prifysgol Cymru Aberystwyth, 1985);

Accession area

Related people and organizations

Related genres

Related places

Physical storage

  • Text: Papurau Gwydderig.