fonds GB 0210 GWILYMALAW - Papurau Gwilym Alaw,

Ardal dynodi

Cod cyfeirnod

GB 0210 GWILYMALAW

Teitl

Papurau Gwilym Alaw,

Dyddiad(au)

  • 1832-1917 (crynhowyd [1860au]-1917) / (Creation)

Lefel y disgrifiad

fonds

Maint a chyfrwng

0.029 metrau ciwbig (1 bocs)

Ardal cyd-destun

Enw'r crëwr

Hanes bywgraffyddol

Cyfrannodd William Thomas Morgan('Gwilym Alaw',(1844-1917), bardd, o'r Rhigos, Morgannwg, lawer darn o farddoniaeth a rhyddiaith i eisteddfodau lleol, ac yr oedd hefyd yn casglu llenyddiaeth greadigol a ffynonellau deunydd crai yn ymwneud ag ardal y Rhigos.

Hanes archifol

Ffynhonnell

Mrs Olwen Samuel, wyres Gwilym Alaw; Glyn Ebwy, Gwent; Rhodd; Rhagfyr 1985

Ardal cynnwys a strwythur

Natur a chynnwys

Papurau Gwilym Alaw, 1832-1917, Castell Rhigos, yn cynnwys cerddi a rhyddiaith a gyfansoddwyd ganddo ef ac eraill, ynghyd â llyfrau nodiadau, torion o'r wasg a defnyddiau eraill perthynol, a hefyd nodiadau ganddo a deunydd arall a gasglodd yn ymwneud yn bennaf â hanes lleol, 1832-1909 = Papers of Gwilym Alaw, 1832-1917, of Castell Rhigos, comprising poetic and prose compositions by himself and others, together with related notebooks, press cuttings and other material, and also notes by him and other material collected by him relating mainly to local history, 1832-1909.

Gwerthuso, dinistrio ac amserlennu

Action: Cadwyd yr holl gofnodion a gyflwynwyd i Lyfrgell Genedlaethol Cymru.

Croniadau

Ni ddisgwylir ychwanegiadau.

System o drefniant

Trefnwyd fel a ganlyn: barddoniaeth; rhyddiaith; llyfrau nodiadau; torion o'r wasg; amrywiol.

Ardal amodau mynediad a defnydd

Amodau rheoli mynediad

Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau modern yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data'.

Amodau rheoli atgynhyrchu

Amodau hawlfraint arferol.

Iaith y deunydd

Sgript o ddeunydd

Nodiadau iaith a sgript

Cymraeg.

Cyflwr ac anghenion technegol

Cymhorthion chwilio

Ceir copi caled o'r catalog yn Mân Restri a Chrynodebau 1986, tt. 34-37, yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Cymorth chwilio

Ardal deunyddiau perthynol

Bodolaeth a lleoliad y gwreiddiol

Bodolaeth a lleoliad copïau

Unedau o ddisgrifiad cysylltiedig

Disgrifiadau cysylltiedig

Ardal nodiadau

Nodiadau

Crëwyd y teitl ar sail cynnwys yr archif.

Dynodwr(dynodwyr) eraill

Virtua system control number

vtls003844880

Project identifier

ANW

Pwyntiau mynediad

Pwyntiau mynediad lleoedd

Pwyntiau mynediad Genre

Ardal rheolaeth disgrifiad

Dynodwr disgrifiad

Dynodwr sefydliad

Llyfrgell Genedlaethol Cymru = The National Library of Wales

Rheolau a/neu confensiynau a ddefnyddiwyd

Wrth lunio y disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH

Statws

Lefel manylder disgrifiad

Dyddiadau creadigaeth adolygiad dilead

Mehefin 2003.

Iaith(ieithoedd)

  • Cymraeg

Sgript(iau)

Ffynonellau

Nodyn yr archifydd

Lluniwyd gan David Moore i brosiect ANW. Defnyddiwyd y ffynhonnell ganlynol wrth lunio'r rhestr: LlGC, Mân Restri a Chrynodebau 1986;

Ardal derbyn

Pobl a sefydliadau cysylltiedig

Genres cysylltiedig

Lleoedd cysylltiedig

Storfa ffisegol

  • Text: Papurau Gwilym Alaw.