Item NLW MS 23980F, ff. 27-33. - Papurau Eileen Beasley

Identity area

Reference code

NLW MS 23980F, ff. 27-33.

Title

Papurau Eileen Beasley

Date(s)

  • 1955-1962 (Creation)

Level of description

Item

Extent and medium

7 ff.

Context area

Name of creator

Biographical history

Archival history

Immediate source of acquisition or transfer

Mrs Eileen Beasley; Hendy-gwyn-ar-Daf; Rhodd; Awst 2011; 006148110.

Content and structure area

Scope and content

Papurau, 1955-1962, fu'n eiddo i Eileen Beasley, Llangennech, ac sy'n ymwneud â'r ymgyrch ganddi hi a'i gŵr Trefor am yr hawl i gael ffurflenni treth oddi wrth Gyngor Dosbarth Gwledig Llanelli yn y Gymraeg. = Papers, 1955-1962, of Eileen Beasley, Llangennech, relating to her and her husband Trefor's campaign for the right to have rate demand notices from Llanelly Rural District Council sent in Welsh.
Mae'r papurau yn cynnwys llythyr at y Beasleys oddi wrth GDG Llanelli, 24 Medi 1955 (f. 27), a llythyr oddi wrth Mrs Beasley at y Cyngor, 9 Tachwedd 1955 (f. 28); copi carbon o lythyr, [?1955], oddi wrth Janette Queillé, Cuingamps [?Guingamp, Llydaw], at GDG Llanelli (f. 29); dwy ffurflen 'Notice of Distress' a gyflwynwyd i'r Beasleys mewn perthynas ag eiddo a atafaelwyd gan y Cyngor, Mawrth 1956, Ionawr 1958 (ff. 30-31); a dau lythyr at Eileen Beasley, Rhagfyr 1961, Ionawr 1962, oddi wrth Saunders Lewis, ynglŷn â'i ymchwil ar gyfer ei ddarlith radio 'Tynged yr Iaith', lle bu'n trafod eu hymgyrch (gw. Saunders Lewis, Tynged yr Iaith (Llundain, [1962]), tt. 27-28) (ff. 32-33). = The papers include letters to the Beasleys from Llanelly RDC, 24 September 1955 (f. 27), and from Mrs Beasley to the Council, 9 November 1955 (f. 28); a carbon copy letter, [?1955], from Janette Queillé, Cuingamps [?Guingamp, Brittany], to Llanelly RDC, (f. 29); two Notices of Distress issued to the Beasleys, relating to property seized by the Council, March 1956, January 1958 (ff. 30-31); and two letters to Eileen Beasley, December 1961, January 1962, from Saunders Lewis, concerning his research for his radio lecture 'Tynged yr Iaith', in which he discussed their campaign (see Saunders Lewis, Tynged yr Iaith (London, [1962]), pp. 27-28) (ff. 32-33).

Appraisal, destruction and scheduling

Accruals

System of arrangement

Trefnwyd yn ôl dyddiad yn LlGC.

Conditions of access and use area

Conditions governing access

Conditions governing reproduction

Language of material

Script of material

Language and script notes

Cymraeg, Saesneg.

Physical characteristics and technical requirements

Finding aids

Allied materials area

Existence and location of originals

Existence and location of copies

Related units of description

Related descriptions

Publication note

Saunders Lewis, Tynged yr Iaith (Llundain, [1962]).

Notes area

Note

Teitl yn seiliedig ar y cynnwys.

Note

Preferred citation: NLW MS 23980F, ff. 27-33.

Alternative identifier(s)

Virtua system control number

vtls006148110

Access points

Place access points

Genre access points

Description control area

Description identifier

Institution identifier

Llyfrgell Genedlaethol Cymru = The National Library of Wales

Rules and/or conventions used

Status

Level of detail

Dates of creation revision deletion

Language(s)

Script(s)

Sources

Accession area

Related genres

Related places

Physical storage

  • Text: NLW MS 23980F, ff. 27-33.