Fonds GB 0210 DDYWEN - Papurau Dyddgu Owen

Identity area

Reference code

GB 0210 DDYWEN

Title

Papurau Dyddgu Owen

Date(s)

  • 1934-1991 (Creation)

Level of description

Fonds

Extent and medium

0.104 metrau ciwbig (11 bocs)

Context area

Name of creator

Biographical history

Yr oedd Dyddgu Owen (1906-1992), y llenor, yn enedigol o sir Drefaldwyn. Ar ôl astudio ym Mhrifysgol Cymru Aberystwyth, bu'n dysgu yng Ngholeg y Drindod, Caerfyrddin. Roedd ganddi gysylltiadau, hefyd, ag ysgol anghenion arbennig ym Mhowys. Cychwynnodd ei gyrfa lenyddol yn y 1950au gyda chyhoeddi sawl llyfr antur i blant. Ymhlith ei gweithiau eraill yr oedd storiâu i blant iau, llyfrau taith i oedolion a'i nofel fwyaf adnabyddus, Y Flwyddyn Honno (1978), a enillodd iddi wobr Tir na n-Og y Cyngor Llyfrau Cymraeg am ffuglen yn Gymraeg yn 1979. Bu'n golofnydd i Baner ac Amserau Cymru a'r Cymro. Bu farw yn Harlech yn 1992. Mae'n ymddangos i'w ffrind, Sarah Ceridwen Davies, rannu'r diddordeb oedd ganddi ar hyd ei hoes mewn addysg a phynciau llenyddol.

Archival history

Immediate source of acquisition or transfer

Ms Sue Owen; Cottingham, Humberside; Rhodd; 1992
Prynwyd oddi wrth Siop Lyfrau'r Hen Bost, Blaenau Ffestiniog, Mehefin 2017, 99126499702419.

Content and structure area

Scope and content

Papurau Dyddgu Owen, 1934-1991, yn cynnwys drafftiau teipysgrif a llawysgrif o'i nofelau a gweithiau llenyddol eraill,1953-1986; amrywiol darlithoedd ac anerchiadau, 1950au-1980au; sgriptiau ar gyfer radio a theledu, 1957-1976; dyddiaduron, 1978-1989; llyfrau nodiadau, 1957-1970; gohebiaeth, 1946-1991; dyddiaduron, 1978-1989; llyfrau lloffion o dorion o'r wasg, 1957-1970; papurau amrywiol yn ymwneud â'i diddordebau, 1969-1977; a phapurau Sarah Ceridwen (Ceri) Davies,1944-1991, yn cynnwys cofnodion gweinyddol cymdeithas 'Cyfeillion Ellis Wynne' [Lasynys] = Papers of Dyddgu Owen, 1934-1991, including typed and manuscripts drafts of her novels and other literary works, 1953-1986; various lectures and addresses, 1950s-1980s; radio and television scripts, 1957-1976; diaries, 1978-1989; notebooks, 1957-1970; correspondence, 1946-1991; diaries, 1978-1989; scrap books of press cuttings, 1957-1970; miscellaneous papers relating to her interests, 1969-1977; and papers of Sarah Ceridwen (Ceri) Davies, 1944-1991, which include administrative records of the society 'Cyfeillion Ellis Wynne' [Lasynys].

Appraisal, destruction and scheduling

Action: Cadwyd yr holl gofnodion a gyflwynwyd i Lyfrgell Genedlaethol Cymru.

Accruals

Mae ychwanegiadau yn bosibl.

System of arrangement

Trefnwyd yn LlGC yn dri grŵp : Papurau Dyddgu Owen, Papurau Ceri Davies a Phryniad 2017.

Conditions of access and use area

Conditions governing access

Mae rhai o bapurau Dyddgu Owen yn dal ym meddiant Sue Owen ac mae croeso i ymchwilwyr gysylltu â hi ynglŷn â'r rhain. Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau modern yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data'.

Conditions governing reproduction

Amodau hawlfraint arferol,

Language of material

Script of material

Language and script notes

Cymraeg.

Physical characteristics and technical requirements

Finding aids

Mae copi caled o'r catalog (Rhodd 1992) ar gael yn Mân Restri a Chrynodebau 1993, tt. 57-60, yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Ceir mynediad i'r catalog ar lein.

Allied materials area

Existence and location of originals

Existence and location of copies

Related units of description

Trosglwyddwyd sleidiau a ffotograffau i gasgliadau arbennig LlGC; mapiau i gasgliadau mapiau LlGC; tapiau, casetiau a ffilmiau i Archif Genedlaethol Sgrin a Sain Cymru.

Related descriptions

Notes area

Note

Crëwyd y teitl ar sail cynnwys yr archif.

Alternative identifier(s)

Virtua system control number

Project identifier

Access points

Place access points

Genre access points

Description control area

Description identifier

Institution identifier

Llyfrgell Genedlaethol Cymru = The National Library of Wales

Rules and/or conventions used

Wrth lunio y disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; AACR2; ac LCSH

Status

Level of detail

Dates of creation revision deletion

Mai 2003.

Language(s)

  • Welsh

Script(s)

Sources

Defnyddiwyd y ffynonellau canlynol wrth lunio'r rhestr: LlGC, Mân Restri a Chrynodebau 1993, Papurau Dyddgu Owen; Meic Stephens, Oxford Companion to the Literature of Wales (Rhydychen, 1986); gwefan Cyngor Llyfrau Cymraeg (www.cllc.org.uk), gwelwyd Mai 2003; ysgrif goffa i Dyddgu Owen yn Y Cymro, 19 Awst 1992.

Archivist's note

Crëwyd ar gyfer prosiect ANW.

Accession area

Related genres

Related places

Physical storage

  • Text: Papurau Dyddgu Owen.