fonds GB 0210 DRJIES - Papurau Dr John Davies,

Identity area

Reference code

GB 0210 DRJIES

Title

Papurau Dr John Davies,

Date(s)

  • 1962-1971 / (Creation)

Level of description

fonds

Extent and medium

0.045 metrau ciwbig (5 bocs)

Context area

Name of creator

Biographical history

Archival history

Immediate source of acquisition or transfer

Dr John Davies; Caerdydd; Rhodd; 1994, 1995, 1996

Content and structure area

Scope and content

Papurau John Davies, 1962-1971, y cyfan yn ymwneud â Chymdeithas yr Iaith Gymraeg a'r iaith Gymraeg, yn cynnwys gohebiaeth John Davies ag arweinwyr cynnar y Gymdeithas,1962-1971, yn eu mysg E. G. Millward, 1962-1965; cofnodion cyfarfodydd y Gymdeithas, 1962-1963; ffurflenni treth Cymraeg a dwyieithog, 1963-1964; amrywiol erthyglau llawysgrif a chyhoeddedig John Davies ac eraill, 1963-1968; copïau o Tafod y Ddraig, 1963-[1971]; papurau ariannol, [1960s]; a chardiau, taflenni a phamffledi, [1960au] = Papers of John Davies, 1962-1971, all relating to Cymdeithas yr Iaith Gymraeg and the Welsh language, including correspondence of John Davies with early leaders of the Society, 1962-1971, including E. G. Millward, 1962-1965; minutes of Society meetings, 1962-1963; Welsh and bilingual tax forms, 1963-1964; various manuscript and published articles by John Davies and others, 1963-1968; copies of Tafod y Ddraig, 1963-[1971]; financial papers, [1960s]; and cards, leaflets and pamphlets, [1960s].

Appraisal, destruction and scheduling

Action: Cadwyd yr holl gofnodion a gyflwynwyd i Lyfrgell Genedlaethol Cymru.

Accruals

Ni ddisgwylir ychwanegiadau.

System of arrangement

Trefnwyd fel a ganlyn: adneuon 1994 a 1995: gohebiaeth a phapurau; erthyglau; amrywiol; gohebiaeth; ac adnau 1997: gohebiaeth a phapurau; amrywiol.

Conditions of access and use area

Conditions governing access

Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau modern yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data'.

Conditions governing reproduction

Amodau hawlfraint arferol.

Language of material

Script of material

Language and script notes

Cymraeg.

Physical characteristics and technical requirements

Finding aids

Ceir copi caled o'r catalog yn LlGC, Mân Restri a Chrynodebau 1995, tt. 25-27, a 1997, t. 31 yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Mae'r catalog ar gael ar lein.

Allied materials area

Existence and location of originals

Existence and location of copies

Related units of description

Ceir papurau pellach yn ymwneud â Chymdeithas yr Iaith yn Archif Cymdeithas yr Iaith, Papurau Alwyn D. Rees, Archifau PDAG, Papurau Ymchwil Dylan Phillips, Papurau Emyr Humphreys, a Phapurau Cymdeithas yr Iaith Gymraeg (Rhodri Williams), y cyfan yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Related descriptions

Notes area

Note

Crëwyd y teitl ar sail cynnwys yr archif.

Alternative identifier(s)

Virtua system control number

vtls003844777

Project identifier

ANW

Access points

Subject access points

Place access points

Genre access points

Description control area

Description identifier

Institution identifier

Llyfrgell Genedlaethol Cymru = The National Library of Wales

Rules and/or conventions used

Wrth lunio y disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH

Status

Level of detail

Dates of creation revision deletion

Mai 2003.

Language(s)

  • Welsh

Script(s)

Sources

Archivist's note

Lluniwyd gan Rhys Jones i brosiect ANW. Defnyddiwyd y ffynonellau canlynol wrth lunio'r rhestr: LlGC, Mân Restri a Chrynodebau,1995, 1997; Stephens, Meic, The new companion to the literature of Wales (1998);

Accession area

Related subjects

Related genres

Related places

Physical storage

  • Text: Papurau Dr John Davies.